دکتر سید جمال الدین مرتضوی

دکتر سید جمال الدین مرتضوی استادیار زبان و ادبیات فارسی – گروه ادبیات داستانی  دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهرکرد

دکتر سید جمال الدین مرتضوی

Dr. Seyed Jamalodin Mortazavi

استادیار زبان و ادبیات فارسی – گروه ادبیات داستانی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهرکرد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آیین پهلوانی، قبل و بعد از اسلام و انتقال آن به شاهنامه فردوسی (دریافت مقاله) فصلنامه کاوش نامه زبان و ادبیات فارسی دوره: 1، شماره: 2
2 ارتباط های غیرکلامی در داستان رستم و سهراب فردوسی (دریافت مقاله) فصلنامه کاوش نامه زبان و ادبیات فارسی دوره: 21، شماره: 44
3 بررسی تطبیقی-ساختاری وضعیت آغازین عالم هستی در اسطوره های جهان (دریافت مقاله) فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی دوره: 13، شماره: 47
4 بررسی عناصر داستانی در داستان «با شبیرو» اثر محمود دولت آبادی (دریافت مقاله) فصلنامه متن پژوهی ادبی دوره: 12، شماره: 36
5 بررسی و تحلیل بومی گرایی و ادبیات عامه در آثار ابراهیم گلستان (دریافت مقاله) مجله تفسیر و تحلیل متون زبان و ادبیات فارسی (دهخدا) دوره: 13، شماره: 481
6 بررسی و مقایسه صور خیال در شعر حسین منزوی و قیصر امین پور (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان و ادبیات فارسی دوره: 19، شماره: 70
7 پیوند سنت و تجدد در شعر رشید یاسمی (دریافت مقاله) فصلنامه کاوش نامه زبان و ادبیات فارسی دوره: 3، شماره: 4
8 مضمون پوچ گرایی در رمان شب هول (دریافت مقاله) پژوهشنامه ادبیات معاصر ایران دوره: 2، شماره: 1
9 نقد و تحلیل عناصر داستان در ده نمونه از شعرهای روایی معاصر (دریافت مقاله) فصلنامه کاوش نامه زبان و ادبیات فارسی دوره: 15، شماره: 29
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آل احمد و مضمون تغییر (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی زبان، ادبیات و گفتمان صلح
2 تحلیل نمایشنامه های دفاع مقدس از لحاظ ساختار و محتوا (دریافت مقاله) کنگره بین المللی زبان و ادبیات
3 دختر رعیت و مضمون مرکزی استبداد (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مطالعات زبان،ادبیات، فرهنگ و تاریخ
4 فوکلور در رمان شوهر آهو خانم (دریافت مقاله) نخسیتن همایش ملی تحقیقات ادبی با رویکرد مطالعات تطبیقی
5 مضمون و اصطلاحات هم ارز (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی زبان، ادبیات و گفتمان صلح
6 نقد و تحلیل جایگاه بلاغی برابرهای حروف مشبه بالفعل در ترجمه های فارسی قرآن کریم (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی ادبیات و پژوهش های تطبیقی در آن