دکتر محمد مردانی کرانی

دکتر محمد مردانی کرانی استاد تمام فیزیک دانشکده علوم پایه دانشگاه شهرکرد

دکتر محمد مردانی کرانی

Dr. Mohammad Mardani korani

استاد تمام فیزیک دانشکده علوم پایه دانشگاه شهرکرد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.