دکتر علی ملکی

دکتر علی ملکی دانشیار مهندسی مکانیک بیوسیستم دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد

دکتر علی ملکی

Dr. Ali Maleki

دانشیار مهندسی مکانیک بیوسیستم دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر پیش تیمار شیمیایی بر تولید متان ناشی از هضم همزمان کود گاو و ضایعات پسته پسته (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های مکانیک ماشین های کشاورزی دوره: 9، شماره: 1
2 انتخاب مواد بهینه جاذب صدا در صنایع و ماشین های کشاورزی با استفاده از شبیه سازی آکوستیکی ساختار فرکتالی اسفنج منگر (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های مکانیک ماشین های کشاورزی دوره: 9، شماره: 2
3 Vibration characteristics of tractor seat cushion materials (دریافت مقاله) دوفصلنامه تحقیقات کشاورزی ایران دوره: 39، شماره: 1
4 بررسی تجربی شوری و دما در یک استخر خورشیدی گرادیان نمکی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های مکانیک ماشین های کشاورزی دوره: 11، شماره: 2
5 بررسی مقایسهای قابلیت انتقال دامنه موثر صندلی تراکتورهای رایج در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های مکانیک ماشین های کشاورزی دوره: 5، شماره: 2
6 بررسی میزان دقت و شیوع ارتباط بین کانال دندانی- تحتانی با دندان عقل پنهان در رادیوگرافیک پانورکس و تعیین موقعیت ریشه دندان مولر سوم (دریافت مقاله) فصلنامه کهربا دوره: 8، شماره: 33
7 بعد فرکتال شاخص های موثر بر عملکرد کلتورهای خورشیدی صفحه تخت (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های مکانیک ماشین های کشاورزی دوره: 5، شماره: 1
8 تاثیر دور موتور و نسبت های انتقال جعبه دنده بر تراز صدای کمباین جاندیر (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های مکانیک ماشین های کشاورزی دوره: 1، شماره: 2
9 تاثیر سطح رطوبت و سرعت برشی بر خواص برشی چهار رقم چوب درخت بادام (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران دوره: 31، شماره: 3
10 حرکت های جمعی و تغییرات نهاد و فناوری بررسی چند نظام نوآوری منتخب (دریافت مقاله) فصلنامه سیاست نامه علم و فناوری دوره: 6، شماره: 2
11 شبیه سازی اجزای محدود و توسعه یک سامانه طیف نگاری نوری- صوتی بر پایه LED برای ارزیابی کیفی برخی مایعات غذایی (دریافت مقاله) فصلنامه علمی فناوری های جدید در صنعت غذا دوره: 9، شماره: 4
12 شناسایی عوامل موثر بر تحقق حکمرانی مطلوب در صنعت ورزش ایران با رهیافت داده بنیاد (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات راهبردی ورزش و جوانان دوره: 20، شماره: 52
13 طراحی و مدل سازی تشکچه هوای صندلی تراکتور به روش اجزای محدود (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های مکانیک ماشین های کشاورزی دوره: 3، شماره: 2
14 گذار از اقتصاد نفتی به اقتصاد دانش بنیان وتحلیل نقش سیاست های علم، فناوری و صنعت مشخصات اقتصادهای نفتی (دریافت مقاله) فصلنامه سیاست نامه علم و فناوری دوره: 1، شماره: 1
15 گشتاور ماهیچه‌ا‌ی و زاویۀ مفاصل ران و زانو و مچ پا در یک مدل هفت‌لینکی اپراتور سمپاش پشتی (دریافت مقاله) مجله ارگونومی دوره: 8، شماره: 3
16 مطالعه تراز نویز منتشر شده توسط چمنزن موتوری (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های مکانیک ماشین های کشاورزی دوره: 2، شماره: 1
17 مطالعه ناراحتی و اختلال های اسکلتی- عضلانی رانندگان تراکتور و نقش عوامل موثر بر آن (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های مکانیک ماشین های کشاورزی دوره: 6، شماره: 1
18 همبستگی سیگنال های مغزی و سیگنال های صدای تراکتور مبتنی بر تحلیل فرکتال (دریافت مقاله) مجله ارگونومی دوره: 9، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 Evaluation of Optimized Lumped-Parameter Models of Seated Human Body Exposed to Vertical Vibration (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین‌المللی آکوستیک و ارتعاشات