آقای دکتر انوشیروان محسنی بندپی

دکتر انوشیروان محسنی بندپی وزارت بهداشت مهندسی محیط زیست، دانشکده بهداشت ، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ، تهران ، ایران.

آقای دکتر انوشیروان محسنی بندپی

Dr. Anoushiravan Mohseni-Bandpei

وزارت بهداشت مهندسی محیط زیست، دانشکده بهداشت ، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ، تهران ، ایران.

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر انوشیروان محسنی بندپی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهمجله مدیریت ومهندسی بهداشت محیط

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر انوشیروان محسنی بندپی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
عضو شورای سیاستگذاری – راهبردی کنفرانس ملی بیمه سلامت، پوشش همگانی و مدیریت منابع مالی سازمان بیمه سلامت ایران -مرکز ملی تحقیقات بیمه سلامت، تهران بهمن 1397

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی تغییرات کیفی منابع تامین آب منطقه بهشهر (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی بهداشت محیط