دکتر مرجان صلواتی

دکتر مرجان صلواتی استادیار دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام

دکتر مرجان صلواتی

Dr. marjan salavati

استادیار دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.