دکتر سید عبدالحمید ثابت

دکتر سید عبدالحمید ثابت رئیس دانشگاه بین المللی المصطفی افغانستان

دکتر سید عبدالحمید ثابت

Dr. Abdul Hamid Sabet

رئیس دانشگاه بین المللی المصطفی افغانستان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.