دکتر محمدعلی توحیدی

دکتر محمدعلی توحیدی آمر گروه پژوهشی فقه دانشگاه بین المللی المصطفی افغانستان

دکتر محمدعلی توحیدی

Dr. Mohammad Ali Tawhidi

آمر گروه پژوهشی فقه دانشگاه بین المللی المصطفی افغانستان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.