دکتر نسرین هژبری

دکتر نسرین هژبری استادیار جامعه المصطفی (ص) العالمیه، مدرسه عالی خواهران مشهد

دکتر نسرین هژبری

Dr. Nasrin Hozhabri

استادیار جامعه المصطفی (ص) العالمیه، مدرسه عالی خواهران مشهد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اومانیسم و عرفی شدن فقه (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات فقهی دوره: 5، شماره: 8
2 بررسی تطبیقی نفقه زن در حقوق ایران، انگلیس و امریکا (دریافت مقاله) دوفصلنامه فقه و حقوق خانواده دوره: 19، شماره: 61
3 بررسی کاربرد قاعده «الواحد» در مکتب اصولی آخوندخراسانی و پیامدهای اعتقادی آن (دریافت مقاله) پژوهشنامه کلام دوره: 3، شماره: 4
4 رویکردهای فقه شیعه در رفع چالش های زیست محیطی ایران با نگاهی به مقاصد شریعت (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات فقهی دوره: 3، شماره: 5
5 نقش اعتقاد به جهان بینی توحیدی در تربیت بشر (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات فقهی دوره: 2، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آسیب های اجتماعی تقلید کورکورانه و راههای برون رفت از آن در قرآن و روایات (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی قرآن و سلامت اجتماعی