افشین آریز

 افشین آریز

افشین آریز

Afshin Ariz

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی خصوصیات جذب فسفر در خاک های آهکی تحت کشت نیشکر (دریافت مقاله) نشریه علمی ترویجی جمعیت علمی فن آوری نیشکر ایران دوره: 12، شماره: 57
2 مقایسه کارایی جذب فسفر و مکانیسم های موثر در آن در واریته های تجاری نیشکر (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 54، شماره: 8
3 مقایسه کارایی سه نوع زیرشکن بر خاک مزارع کشت نیشکر (دریافت مقاله) نشریه علمی ترویجی جمعیت علمی فن آوری نیشکر ایران دوره: 11، شماره: 56