دکتر سید امیر رضا طاهایی

دکتر سید امیر رضا طاهایی رئیس مجتمع آموزش عالی / اصفهان

دکتر سید امیر رضا طاهایی

Dr. Seyed Amir Tahaie

رئیس مجتمع آموزش عالی / اصفهان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.