دکتر علی نقی عرفانی

دکتر علی نقی عرفانی آمر دیپارتمنت دانشکده اقتصاد دانشگاه بین المللی المصطفی اقغانستان

دکتر علی نقی عرفانی

Dr. Ali Naghi Erfani

آمر دیپارتمنت دانشکده اقتصاد دانشگاه بین المللی المصطفی اقغانستان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.