دکتر جبار رحمانی

دکتر جبار رحمانی دانشیار مردم شناسی موسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

دکتر جبار رحمانی

Dr. Jabbar rahmani

دانشیار مردم شناسی موسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 از جماعت های جوانمردان تا هیئت های عزاداری؛ نگاهی به تداوم ها و تغییرات در زندگی عامه مردم ایرانی (دریافت مقاله) مجله پژوهش های انسان شناسی ایران دوره: 3، شماره: 2
2 ازفیلم مردم نگارانه تا شبه مستندنقدی برفیلم شهرزنان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگ ارتباطات دوره: 15، شماره: 26
3 انگیزش های نویافته تحولات هویتی زنان در آموزش عالی مورد مطالعه: زنانی که همزمان نقش همسر، مادر، شاغل و دانشجو را ایفا می کنند (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران دوره: 9، شماره: 34
4 پیاده روی زیارت اربعین: از اتوپیا و ایدئولوژی تا هتروتوپیا (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اجتماعی ایران دوره: 16، شماره: 4
5 تبارشناسی مفهوم سرمایه دینی و شاخص سازی آن متناسب با جامعه ایران (دریافت مقاله) فصلنامه اسلام و مطالعات اجتماعی دوره: 6، شماره: 1
6 تحلیل هرمنوتیکی نگاره استاد جزی زاده با رویکرد هیرش (دریافت مقاله) مبانی نظری هنرهای تجسمی دوره: 1، شماره: 2
7 تحولات فرهنگی و تفاوت های بین نسلی در کاربرد زبان فارسی در ایران با تاکید بر مادران و دختران (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان و زبان شناسی دوره: 9، شماره: 17
8 تشیع پساصدام و پایان سندرم حسرت جغرافیای مقدس در تشیع؛ جامعه شیعی به مثابه جامعه ای در فراغ (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران دوره: 13، شماره: 2
9 خوانشی بوردیویی از جامعه شناسی دین با تاکید بر سه گانه: میدان، سرمایه و عادت واره دینی (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه اجتماعی دوره: 14، شماره: 1
10 درون مایه های سیاسی آثار ادیب الممالک فراهانی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های سیاسی جهان اسلام دوره: 2، شماره: 2
11 رقص، فرهنگ و مذهب؛ نگاهی انسان شناختی به رقص های سنتی (دریافت مقاله) مجله پژوهش های انسان شناسی ایران دوره: 2، شماره: 2
12 زی طلبگی؛ ازمنش تاسبک زندگی انسان حوزوی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران دوره: 6، شماره: 22
13 سفره های نذری در تهران: عاملیت زنانه در جماعت آیینی (دریافت مقاله) مجله پژوهش های انسان شناسی ایران دوره: 5، شماره: 2
14 طرح "روش شناسی گفتگو" در پژوهش های فرهنگی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اجتماعی ایران دوره: 5، شماره: 4
15 فرایند تحول هویت اجتماعی زنان در تجربه گفتمانی نهاد دانشگاه (مورد مطالعه: زنان متاهل،‌ شاغل و دانشجو) (دریافت مقاله) دوفصلنامه جامعه شناسی نهادهای اجتماعی دوره: 5، شماره: 11
16 فرهنگ شناسی میان رشتگی و علم انسان شناسی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی دوره: 5، شماره: 3
17 فرهنگ و شخصیت ایرانیان در سفرنامه های خارجی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران دوره: 1، شماره: 3
18 فرهنگ و شخصیت در اصفهان مطالعه ای انسان شناختی در باب یک گونه شخصیتی در شهر اصفهان (دریافت مقاله) مجله پژوهش های انسان شناسی ایران دوره: 7، شماره: 1
19 متن، نوشتار و سواد: رویکردی میان رشته ای به متن و نوشتار در فرهنگ دانشگاهی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی دوره: 15، شماره: 2
20 مردم نگاری فرایند تغییرات حمام در تهران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های راهبردی مسائل اجتماعی ایران دوره: 9، شماره: 1
21 مساله دال در نشانه شناسی فرهنگی نکاتی در خصوص تعریف "دال" در نظریه های نمادین در انسانشناسی (دریافت مقاله) مجله پژوهش های انسان شناسی ایران دوره: 12، شماره: 2
22 مطالعه پدیده بی هنجاری دینی در بین دانشجویان دانشگاه های ایلام (ارائه نظریه مبنایی) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اجتماعی ایران دوره: 11، شماره: 2
23 مناسک عزاداری و گفتمان کربلا در دین ورزی شهری اقشار فرودست (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگی و ارتباطات دوره: 2، شماره: 6
24 مناسک عزاداری و وجدان جمعی در تشیع ایرانی (دریافت مقاله) دو فصلنامه دین و ارتباطات دوره: 14، شماره: 32
25 منطق فرهنگی انتخاب بی تفاوتی اجتماعی در افراد طبقه متوسط تهران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگی و ارتباطات دوره: 17، شماره: 64
26 ویژگی های بنیادین شکوفایی تمدن اسلامی؛ تلفیقی بودن و وحدت فرهنگی (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد فرهنگ دوره: 4، شماره: 14
27 هویت به مثابه فرایندی سیال و ناتمام لایه های هویتی ایرانی های بهوپال در هند (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران دوره: 5، شماره: 18
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 انگیزش های نویافته و تحولات هویتی زنان در آموزش عالی (مورد مطالعه: زنانی که همزمان نقش همسر، مادر، شاغل و دانشجو را ایفا می کنند) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و سبک زندگی
2 تغییرات فرهنگی در عشایر اسکان یافته (دریافت مقاله) همایش ملی ساماندهی جامعه عشایر ایران
3 کاربرد نظریه رهبری توزیع شده در مدیریت آموزشی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم تربیتی
4 نسبت دین و فرهنگ در سیاستگذاری فرهنگی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مطالعات اجتماعی فرهنگی و پژوهش دینی