دکتر جبار رحمانی

دکتر جبار رحمانی عضو هیات علمی موسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی

دکتر جبار رحمانی

Dr. Jabar Rahmani

عضو هیات علمی موسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ازفیلم مردم نگارانه تا شبه مستندنقدی برفیلم شهرزنان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگ ارتباطات دوره: 15، شماره: 26
2 انگیزش های نویافته تحولات هویتی زنان در آموزش عالی مورد مطالعه: زنانی که همزمان نقش همسر، مادر، شاغل و دانشجو را ایفا می کنند (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران دوره: 9، شماره: 34
3 تبارشناسی مفهوم سرمایه دینی و شاخص سازی آن متناسب با جامعه ایران (دریافت مقاله) فصلنامه اسلام و مطالعات اجتماعی دوره: 6، شماره: 1
4 تحلیل هرمنوتیکی نگاره استاد جزی زاده با رویکرد هیرش (دریافت مقاله) مبانی نظری هنرهای تجسمی دوره: 1، شماره: 2
5 تحولات فرهنگی و تفاوت های بین نسلی در کاربرد زبان فارسی در ایران با تاکید بر مادران و دختران (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان و زبان شناسی دوره: 9، شماره: 17
6 تشیع پساصدام و پایان سندرم حسرت جغرافیای مقدس در تشیع؛ جامعه شیعی به مثابه جامعه ای در فراغ (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران دوره: 13، شماره: 2
7 خوانشی بوردیویی از جامعه شناسی دین با تاکید بر سه گانه: میدان، سرمایه و عادت واره دینی (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه اجتماعی دوره: 14، شماره: 1
8 درون مایه های سیاسی آثار ادیب الممالک فراهانی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های سیاسی جهان اسلام دوره: 2، شماره: 2
9 زی طلبگی؛ ازمنش تاسبک زندگی انسان حوزوی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران دوره: 6، شماره: 22
10 فرایند تحول هویت اجتماعی زنان در تجربه گفتمانی نهاد دانشگاه (مورد مطالعه: زنان متاهل،‌ شاغل و دانشجو) (دریافت مقاله) دوفصلنامه جامعه شناسی نهادهای اجتماعی دوره: 5، شماره: 11
11 فرهنگ شناسی میان رشتگی و علم انسان شناسی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی دوره: 5، شماره: 3
12 فرهنگ و شخصیت ایرانیان در سفرنامه های خارجی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران دوره: 1، شماره: 3
13 مردم نگاری فرایند تغییرات حمام در تهران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های راهبردی مسائل اجتماعی ایران دوره: 9، شماره: 1
14 مناسک عزاداری و گفتمان کربلا در دین ورزی شهری اقشار فرودست (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگی و ارتباطات دوره: 2، شماره: 6
15 مناسک عزاداری و وجدان جمعی در تشیع ایرانی (دریافت مقاله) دو فصلنامه دین و ارتباطات دوره: 14، شماره: 32
16 منطق فرهنگی انتخاب بی تفاوتی اجتماعی در افراد طبقه متوسط تهران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگی و ارتباطات دوره: 17، شماره: 64
17 ویژگی های بنیادین شکوفایی تمدن اسلامی؛ تلفیقی بودن و وحدت فرهنگی (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد فرهنگ دوره: 4، شماره: 14
18 هویت به مثابه فرایندی سیال و ناتمام لایه های هویتی ایرانی های بهوپال در هند (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران دوره: 5، شماره: 18
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 انگیزش های نویافته و تحولات هویتی زنان در آموزش عالی (مورد مطالعه: زنانی که همزمان نقش همسر، مادر، شاغل و دانشجو را ایفا می کنند) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و سبک زندگی
2 تغییرات فرهنگی در عشایر اسکان یافته (دریافت مقاله) همایش ملی ساماندهی جامعه عشایر ایران
3 کاربرد نظریه رهبری توزیع شده در مدیریت آموزشی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم تربیتی
4 نسبت دین و فرهنگ در سیاستگذاری فرهنگی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مطالعات اجتماعی فرهنگی و پژوهش دینی