دکتر کریم مهنام

دکتر کریم مهنام دانشیار زیست شناسی دانشکده علوم پایه دانشگاه شهرکرد

دکتر کریم مهنام

Dr. Karim Mahnam

دانشیار زیست شناسی دانشکده علوم پایه دانشگاه شهرکرد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 Absorption of daunorubicin and etoposide drugs by hydroxylated and carboxylated carbon nanotube for drug delivery: Theoretical and experimental studies (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی علوم و فناوری نانو دانشگاه تهران
2 Binding of maltose to Human Serum Albumin: A Multi-spectroscopic Approach and Molecular dynamic simulation (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش بیوشیمی فیزیک ایران
3 Integration of Meta-Analyzed miRNAs to Metabolic Network in Breast Cancer for Targeting Medical miRNAs Meta-Analysis of miRNA to Integrate it (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره بین المللی سرطان پستان
4 Theoretical comparison of two new fusion vaccine of multiple sclerosis (دریافت مقاله) همایش بین المللی پزشکی، بهداشت عمومی و علوم زیستی
5 Theoretical investigation of antimicrobial property of native histatin-3 and four mutants of D1H, G23A, D1H+G23A and D1H+G9W via molecular Dynamics simulation method (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوانفورماتیک ایران
6 Theoretical investigation of antimicrobial property of native histatin-3 and its four mutants via molecular Dynamics simulation method (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوانفورماتیک ایران
7 Theoretical study of the inhibitory effect of bee venom peptides on coronavirus spike protein (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و دهمین همایش ملی بیوانفورماتیک ایران
8 بررسی اثر دما روی ساختار α-1-آنتی تریپسین به وسیله شبیه سازی دینامیک مولکولی (دریافت مقاله) چهارمین همایش بیوانفورماتیک ایران
9 بررسی نظری اتصال چند مشتق جدید سندیمون به گیرنده اش به منظور طراحی یک داروی جدید (دریافت مقاله) چهارمین همایش بیوانفورماتیک ایران
10 ساخت مدل 5- آلفا ردوکتاز انسانی به روش مدلسازی متجانس بوسیله برنامه مدلر (دریافت مقاله) چهارمین همایش بیوانفورماتیک ایران
11 طراحی واکسن بر پایه DNA به منظور پیشگیری از بیماری خود ایمن ام .اس با کمک مخمرساکارومایسس سرویزیه (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی یافته های نوین میکروبیولوژی
12 مطالعات داکینگ کلادربین، فینگولیمود و انواع جهشیافته به پروموتور ژن P53 (دریافت مقاله) چهارمین همایش بیوانفورماتیک ایران
13 مطالعه پایداری حرارتی سه سویه گلوکوآمیلاز از با استفاده از شبیه سازی دینامیک مولکولی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی تازه های سلولی مولکولی و اولین سمپوزیوم بین المللی ژنو میکس و پروتئومیکس
14 مطالعه پایداری حرارتی سه سویه گلوکوآمیلاز معتدل دوست، گرمادوست و سرمادوست از طریق پارامتر گاما با استفاده از شبیه سازی دینامیک مولکولی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی تازه های سلولی مولکولی و اولین سمپوزیوم بین المللی ژنو میکس و پروتئومیکس
15 مطالعه خصوصیات فیزیکی سه سویه گلوکوآمیلاز به کمک شبیه سازی دینامیک مولکولی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی تازه های سلولی مولکولی و اولین سمپوزیوم بین المللی ژنو میکس و پروتئومیکس