دکتر صادق میراحمدی

دکتر صادق میراحمدی استادیار معارف اسلامی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهرکرد

دکتر صادق میراحمدی

Dr. Sadegh Mirahmadi

استادیار معارف اسلامی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهرکرد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Ethical Virtues and the Good Life in the Age of Corona Virus (Covid-۱۹) (دریافت مقاله) فصلنامه تاملات اخلاقی دوره: 2، شماره: 4
2 Investigating the importance of intellectual virtues in education and how to acquire them (دریافت مقاله) فصلنامه تاملات اخلاقی دوره: 2، شماره: 2
3 بررسی آموزه سوفسطائیان و افلاطون درباره فضیلت (دریافت مقاله) پژوهش نامه فرهنگ و معارف دینی دوره: 0، شماره: 1
4 بررسی تطبیقی فضیلت از نظر ابن مسکویه و زاگزبسکی (دریافت مقاله) پژوهش نامه فرهنگ و معارف دینی دوره: 2، شماره: 1
5 تاملی درباره چیستی هنر از نگاه هیدگر (دریافت مقاله) پژوهش در هنر و علوم انسانی دوره: 4، شماره: 1
6 رابطه اخلاق فضیلت و معرفت شناسی فضیلت (دریافت مقاله) پژوهش نامه فرهنگ و معارف دینی دوره: 1، شماره: 1
7 رابطه اخلاق فضیلت و ورزش و تاثیر آن بر سبک زندگی دینی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات ادیان و عرفان تطبیقی دوره: 3، شماره: 2
8 رابطه قوای ذهنی و فضایل فکری در معرفت شناسی فضیلت (دریافت مقاله) پژوهش در هنر و علوم انسانی دوره: 5، شماره: 5
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 انعکاس فضایل در شاهنامه فردوسی (دریافت مقاله) همایش شاهنامه و تعلیم و تربیت
2 بررسی فضیلت اخلاقی بخشش در ضرب المثلهای قوم بختیاری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بختیاری شناسی (جامعه، فرهنگ و طبیعت)