دکتر غلامرضا طلیسچی

دکتر غلامرضا طلیسچی عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان

دکتر غلامرضا طلیسچی

Dr. Gholamreza Talischi

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 انتقال معنای اثر نقاشی در معماری -بازگویی معنای اثر نقاشی مادام دوسون ویل و مجموعه استودیو در معماری خانه دیوار (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 14، شماره: 46
2 The effect of teaching model of procedural knowledge (based on Oser and Baeriswyl criteria) on improving the design ability of architectural freshman students (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی هستی فضا دوره: 11، شماره: 2
3 Training in Basic Design Studio: Analysis of Tutor & Novice Students Interactions, Using Linkography Method (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی هستی فضا دوره: 10، شماره: 2
4 بازخوانی فرمی پوسته های سین کلا ستیک در طبیعت و معماری (دریافت مقاله) نشریه هنرهای زیبا- معماری و شهرسازی دوره: 26، شماره: 2
5 بازشناسی مفهوم قرارگاه های رفتاری مروری بر تعاریف و ویژگی های قرارگاه رفتاری با تاکید بر مرور تحلیلی متن شوگن (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات محیطی هفت حصار دوره: 1، شماره: 1
6 بررسی حس آمیزی و ادراک تنانه در تجربه فضای معماری در بازار سنتی کرمانشاه (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات هنر اسلامی دوره: 19، شماره: 45
7 پرورش توانایی طراحی طراحان مبتدی معماری* طراحی، کاربست و آزمون یک محیط یادگیری سازنده گرا (دریافت مقاله) نشریه هنرهای زیبا- معماری و شهرسازی دوره: 17، شماره: 4
8 تاثیر آموزش مبتنی بر کارگاه بر توانایی فراشناختی و طراحی دانشجویان معماری (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات محیطی هفت حصار دوره: 8، شماره: 31
9 تاثیر بازنمایی بناهای تاریخی در فضای مجازی بر شکل گیری تصویر مقصد گردشگران (مطالعه کیفی در اقامتگاه های سنتی شهر کاشان) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات محیطی هفت حصار دوره: 10، شماره: 37
10 تبیین ارزش‌های خبرگان جامعۀ طراحی معماری ایران (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 17، شماره: 93
11 تدوین چارچوب مفهومی آموزش دانشجویان مبتدی در کارگاه های مقدمات طراحی معماری: تحلیل محتوا کیفی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات محیطی هفت حصار دوره: 9، شماره: 33
12 کاربست روش لینکوگرافی به منظورتحلیل تعاملات استاد-دانشجوی مبتدی درکارگاه طراحی معماری پایه (دریافت مقاله) دوفصلنامه معماری و شهرسازی ایران دوره: 13، شماره: 1
13 مقایسه اثربخشی طراحی الگوی آموزشی دانش رویه ای مبتنی بر رویکرد سیستمی و سازنده گرا بر ارتقای توانایی طراحی نوآموزان معماری (دریافت مقاله) فصلنامه کارافن دوره: 19، شماره: 4
14 نقش بازنمایی معماری بر شکل گیری تصویر ذهنی مقصد گردشگران (مطالعه موردی: اقامتگاه های سنتی به شیوه نظریه داده بنیاد) (دریافت مقاله) فصلنامه مسکن و محیط روستا دوره: 40، شماره: 173
15 نگرش پدیدارشناسانه به بررسی نقش مرز در مکان های طبیعی و مکان های انسان-ساخت (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات محیطی هفت حصار دوره: 4، شماره: 15
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی حس مندی بافت سنتی جوانشیرکرمانشاه بارویکرد پدیدارشناسی (دریافت مقاله) کنفرانس پژوهشهای معماری و شهرسازی اسلامی و تاریخی ایران
2 بررسی عناصر تشکیل دهنده ریتم از دیدگاه پدیدارشناسی (دریافت مقاله) پنجمین کنگره علمی پژوهشی افق های نوین در حوزه مهندسی عمران، معماری، فرهنگ و مدیریت شهری ایران
3 بررسی گونهشناسی و تدوین شاخصهای موثر برگونهشناسی نمایشگاههای جهانی معاصر (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
4 برنامه دهی معماری چگونگی شکل گیری برنامه معماری در فرایند مدیریت طراحی معماری (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در عمران،معماری و مدیریت شهری
5 تاثیر محیط کالبدی بر سلامت روان سالمندان ساکن در خانه های سالمندان/ مطالعه موردی: خانه های سالمندان شهر تهران (مقاله پژوهشی برگرفته از پایان نامه کارشناسی ارشد) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و طراحی شهری
6 تاثیرات نوع گزینش عملی در جذب دانشجویان تحصیلات تکمیلی کارشناسی ارشد نمونه موردی:دانشجویان معماری علوم و تحقیقات کهگیلویه و بویر احمد (دریافت مقاله) دومین همایش ملی معماری، عمران و محیط زیست شهری
7 تحلیلی بر ارزیابی و داوری طرح ها، پیشینه، روشها و چالش های آن (دریافت مقاله) اولین همایش ملی نقش معماری و شهرسازی بر گردشگری شهرهای مرزی
8 تحلیلی بر گونه شناسی معماری نمایشگاه های جهانی معاصر و تأثیرات آن بر توسعه شهری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس معماری و فضاهای شهری پایدار
9 تعامل ابزارهای بازنمایی سنتی و رایانه ای در فرایند طراحی معماری؛ در قالب ارائه یک مدل طراحی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در علوم ،مهندسی و تکنولوژی
10 تعامل ابزارهای بازنمایی سنتی و رایانه ای در فرایند طراحی معماری؛ در قالب ارائه یک مدل طراحی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در علوم مهندسی و تکنولوژی
11 تعامل ابزارهای بازنمایی سنتی و رایانه ای در فرایند طراحی معماری؛در قالب ارایه ی یک مدل طراحی (دریافت مقاله) پنجمین همایش آموزش معماری
12 جستاری در تفکر طراحی پارامتریک در کارگاه های طراحی (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
13 رفتار راه یابی کاربران در بناهای عمومی مطالعه موردی کتابخانه ملی (دریافت مقاله) همایش ملی شهر سبز با محوریت تکنولوژی و انرژی های پاک در عمران،معماری و شهرسازی
14 زیبایی شناختی معماری در رویکرد معماری جمعی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر
15 طراحی مجموعه اقامتی تفریحی بین راهی با رویکرد معماری پایدار (سبز) (دریافت مقاله) همایش بین المللی افق های نوین در مهندسی عمران، معماری و توسعه شهری
16 طراحی مجموعه اقامتی تفریحی بین راهی با رویکرد معماری پایدار (سبز) (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی افق های نوین در علوم پایه و فنی و مهندسی
17 کاربرد تعاملی رسانه ها در فرایند طراحی معماری (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر
18 کاربرد روش تریز در بهبود کیفیت راهیابی در محیط های داخلی:یک مطالعه تجربی (دریافت مقاله) همایش ملی شهر سبز با محوریت تکنولوژی و انرژی های پاک در عمران،معماری و شهرسازی
19 مروری بر شکل گیری رویکرد معماری جمعی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر
20 مروری بر مبانی و مفاهیم نظری در خصوص بررسی عوامل کالبدی سرای سالمندان و سلامت روان آنها با تاکید بر توسعه پایدار(مطالعه موردی : شهر شیراز) (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی و بین المللی معماری، فناوری های نوین و مدیریت ساخت
21 مروری تحلیلی بر ویژگیهای گونه شناسی نمایشگاههای جهانی معاصر (دریافت مقاله) همایش ملی معماری پایدار و توسعه شهری
22 نقش ادراکی محیط ساخته شده در شکل گیری تجربه زیبا شناختی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سراسری توسعه محوری مهندسی عمران، معماری،برق و مکانیک ایران
23 نقش استعاره و تفکر استعاری در شکل گیری ایده اثر معماری (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
24 نقش بستر کالبدی طرح در شکل گیری اثر معماری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی معماری، مرمت، شهرسازی و محیط زیست پایدار
25 نقش پدیدارشناسانه ریتم در فضای معماری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی هنر، معماری و کاربردها
26 نقش فضاهای محرک بازی و تقلید در رشد شناختی کودکان (مطالعه موردی: موزه تاریخ طبیعی، ایالات متحده آمریکا) (دریافت مقاله) هفتمین کنگره سالانه بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری
27 نقش محیط کالبدی درشکل گیری دلبستگی به مکان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری