دکتر سجاد نجفی بهزادی

دکتر سجاد نجفی بهزادی استادیار زبان و ادبیات فارسی – گروه ادبیات داستانی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهرکرد

دکتر سجاد نجفی بهزادی

Dr. Sajad Najafi behzadi

استادیار زبان و ادبیات فارسی – گروه ادبیات داستانی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهرکرد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بازنمایی جنگ برای کودکان در تصویرپردازی های شاعرانه (مطالعه موردی: نقد بلاغی تصاویر اشعار پایداری معصومه مهری قهفرخی) (دریافت مقاله) مجله ادبیات پایداری دوره: 13، شماره: 25
2 بازنویسی خلاق یا ساده؟ (بررسی داستان های بازنویسی شده ویس و رامین، خسرو و شیرین و لیلی و مجنون) (دریافت مقاله) فصلنامه کاوش نامه زبان و ادبیات فارسی دوره: 21، شماره: 46
3 بررسی تطبیقی تصویر داستان های کودکانه فرانچسکا سایمون و احمدرضا احمدی (دریافت مقاله) پژوهشنامه ادبیات معاصر ایران دوره: 1، شماره: 2
4 بررسی تطبیقی مهارت های زندگی در رمان های(نوجوانان) اریش کستنر و فرهاد حسن زاده (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات ادبیات کودک دوره: 11، شماره: 1
5 بررسی درون¬مایه¬های آموزشی- مهارتی و تربیتی- اخلاقی داستان¬های منتخب کودک ایران و جهان (دریافت مقاله) فصلنامه نقد، تحلیل و زیبایی شناسی متون (قندپارسی سابق) دوره: 4، شماره: 1
6 بررسی ساختار و تحلیل محتوای کتاب درسی کلیله و دمنه، شرح حسین حداد (دریافت مقاله) پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی دوره: 22، شماره: 10
7 بررسی شعر منتخب نوجوان دهه نود بر اساس تصاویر سه گانه (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های دستوری و بلاغی دوره: 11، شماره: 20
8 بررسی مهارت های تفکر انتقادی، خودآگاهی، همدلی، تصمیم گیری و ارتباطی در داستان های فرهاد حسن زاده (دریافت مقاله) مجله تفسیر و تحلیل متون زبان و ادبیات فارسی (دهخدا) دوره: 13، شماره: 49
9 بررسی و تحلیل چند حکایت بازنویسی شده از مثنوی برای نوجوانان (دریافت مقاله) فصلنامه کاوش نامه زبان و ادبیات فارسی دوره: 16، شماره: 31
10 بررسی و تحلیل عناصر داستان در چند داستان بازنویسی شده از شاهنامه برای نوجوانان* (دریافت مقاله) فصلنامه کاوش نامه زبان و ادبیات فارسی دوره: 14، شماره: 27
11 بررسی و طبقه بندی تصاویر مربوط به مفهوم خدا در شعر کودک (براساس طبقه بندی ایماژهای سه گانه تخیلی- واقعی، تخیلی-کنشی و توصیفی) (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات ادبیات کودک دوره: 9، شماره: 2
12 بررسی و مقایسه صور خیال در شعر حسین منزوی و قیصر امین پور (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان و ادبیات فارسی دوره: 19، شماره: 70
13 تحلیل حکایت های بازنویسی شده کلیله و دمنه براساس انواع اقتباس (دریافت مقاله) دوفصلنامه کهن نامه ادب پارسی دوره: 14، شماره: 2
14 تحلیل صورت های خیال در شعر پایداری کودک (مطالعه موردی: مجموعه اشعار لیلا جعفری قهفرخی) (دریافت مقاله) پژوهشنامه ادبیات معاصر ایران دوره: 2، شماره: 2
15 تحلیل عنوان رمان های نوجوان (رمان هستی، زیبا صدایم کن و عاشقانه های یونس در شکم ماهی) از دیدگاه توصیفی ژرار ژنت (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات ادبیات کودک دوره: 13، شماره: 1
16 تصویرسازی شخصیت های کودک و جوان در قصه های عامه رایج در فرهنگ بختیاری (دریافت مقاله) پژوهشنامه بختیاری شناسی و اقوام ایرانی دوره: 1، شماره: 1
17 درونمایه، موضوع در نگرشی تحلیلی انتقادی (دریافت مقاله) پژوهش در هنر و علوم انسانی دوره: 4، شماره: 3
18 روایتی خلاق از متن کهن (نقد و بررسی داستان بازنویسی شده ی بیژن و منیژه) (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات ادبیات کودک دوره: 11، شماره: 2
19 نقد و بررسی برخی از حکایت¬های بازنویسی شده عطار برای نوجوانان (دریافت مقاله) فصلنامه نقد، تحلیل و زیبایی شناسی متون (قندپارسی سابق) دوره: 2، شماره: 1
20 نگاهی بر عناصر داستان در بازنویسی کتاب قصه های شیرین کلیله و دمنه برای نوجوانان (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات ادبیات کودک دوره: 2، شماره: 2
21 نگاهی به ساختار خانواده در رمان های منتخب نوجوان براساس دیدگاه بوئرمن (مطالعه موردی: من نوکر بابا نیستم، هستی و عاشقانه های یونس در شکم ماهی) (دریافت مقاله) مجله ادبیات پارسی معاصر دوره: 13، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 تحلیل مولفه های ادبیات پایداری در فرهنگ بختیاری با تاکید بر ضرب المثلهای بختیاری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بختیاری شناسی (جامعه، فرهنگ و طبیعت)
2 لایه های پنهان جنسیتی در قصه های بختیاری (قصه های منتخب لردگان) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بختیاری شناسی (جامعه، فرهنگ و طبیعت)
3 نوجوانان و شاهنامه بررسی و مقایسه چند بازنویسی از شاهنامه برای نوجوانان (دریافت مقاله) ششمین همایش پژوهشهای ادبی