دکتر لیدا بلیلان

دکتر لیدا بلیلان دانشیار گروه معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

دکتر لیدا بلیلان

Dr. Lida Balilan

دانشیار گروه معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 An Examination of the Sexuality Meaning in the Female S tudents and Relation with the school-level environment (Case S tudy: Secondary Schools in Baneh) (دریافت مقاله) مجله بین المللی معماری و توسعه شهری دوره: 12، شماره: 4
2 ارزیابی تاثیر عوامل کالبدی-محیطی فضاهای عمومی بر سلامت روان شهروندان(مطالعه مورد:شهر اردبیل (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره: 20، شماره: 59
3 ارزیابی تاثیرافزایش عمق حفره وتعدادطبقات درعملکردانرژی گونه های مختلف نمای دوپوسته در۳۶سناریوی متفاوت درساختمان های اداری اقلیم سرد (نمونه موردی: ساختمانی اداری درتبریز) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 23، شماره: 7
4 الگوهای هندسی و تناسبات طلایی، زبان مشترک معماری و هنر در روستای تاریخی ابیانه (دریافت مقاله) دوفصلنامه معماری اقلیم گرم و خشک دوره: 7، شماره: 9
5 The Role of Architecture Education on Architectural Space Perception of Blind Students (Study Group: Blind Students of Tabriz Cultural Art Institute of Basir) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات هنرهای کاربردی دوره: 4، شماره: 4
6 بازآفرینی ساختار معماری مسجد حسن پادشاه در تبریز ( براساس منابع تاریخی و بقایای معماری موجود) (دریافت مقاله) نشریه هنرهای زیبا- معماری و شهرسازی دوره: 25، شماره: 1
7 بررسی تاثیر حس تعلق به مکان و کیفیت فضاهای سبزشهر در برندینگ شهری(مطالعه موردی: کلانشهر تبریز) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره: 21، شماره: 60
8 تاثیر اندیشه های خواجه نصیرالدین طوسی در معماری و شهرسازی دوره ایلخانی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات بین رشته ای در تعالی معماری و شهرسازی دوره: 1، شماره: 1
9 تبیین ادراک و مهارت آموزی طراحی معماری نابینایان: دانش آموزان نابینای موسسه فرهنگی هنری بصیر تبریز (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات هنر اسلامی دوره: 18، شماره: 43
10 تبیین ارتباط درک کلیشه های جنسیتی و درک کیفیت فضایی در دانش آموزان دختر(نمونه ی موردی مدارس متوسطه ی دوم در شهرستان بانه) (دریافت مقاله) پژوهشنامه زنان دوره: 12، شماره: 36
11 تحلیل آرکیتایپی فضای عرفانی در آرامگاه های عارفان دوره ایلخانی (شیخ عبدالصمد نطنزی و شیخ صفیالدین اردبیلی) (دریافت مقاله) فصلنامه عرفان اسلامی دوره: 18، شماره: 71
12 چارچوبی نوین برای خوانش معماری آرامگاهی ایران در دوره تاریخی ایلخانیان (نمونه پژوهی: آرامگاههای محدوده جغرافیایی آذربایجان) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات محیطی هفت حصار دوره: 12، شماره: 45
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اهمیت اوقات فراغت و حضور در اماکن فرهنگی و ورزشی در سلامت جسمی و روانی معلولین جسمی و حرکتی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی معماری، شهرسازی، عمران، هنر و محیط زیست؛ افق های آینده، نگاه به گذشته
2 اهمیت فعالیت های ورزشی و مجتمع های ورزشی در سلامت و گذران اوقات فراغت جانبازان و معلولین جسمی و حرکتی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی معماری، شهرسازی، عمران، هنر و محیط زیست؛ افق های آینده، نگاه به گذشته
3 The Structural Examination of Jameh Mosque Dome in Different Periods of Iran History (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری
4 بررسی اصول طراحی فضاهای آموزشی در دانشکده های معماری با رویکرد توسعه پایدار (دریافت مقاله) اولین همایش ملی معماری و شهرسازی (اندیشه،نظریه ها و روش ها)
5 بررسی تاثیر ابزار طراحی محیطی در کاهش خشونت و بزهکاری در مدارس (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی عمران، معماری ومدیریت شهری
6 بررسی تاثیر معماری محیط های آموزشی در یادگیری دانش آموزان دبستان (دریافت مقاله) اولین همایش هنر و صنعت در ساختمان عمران،معماری و شهرسازی
7 بررسی تاثیر مفهوم درونگرایی وبرونگرایی بر معماری حیاط های خانه های ایران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی اندیشه ها و فناوری های نو در معماری
8 بررسی روابط مشترک بین معماری و سینما (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران
9 بررسی طراحی نوین در معماری معاصر ایران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی معماری،عمران،شهرسازی،محیط زیست و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
10 بررسی مولفه های تاثیرگذار طراحی جهت ارتقاء کیفیت مجتمع های مسکونی با رویکرد معماری سبز (مطالعه موردی: شهر اردبیل) (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس ملی مهندسی عمران، معماری و توسعه شهری پایدارایران
11 پهنه بندی آسایش بیوکلیماتیک انسانی روستای حسن آباد سنندج (دریافت مقاله) اولین همایش ملی اندیشه ها و فناوری های نو در معماری
12 تاثیر بهره گیری ازتکنولوژی های هوشمند در طراحی مجموعه های ورزشی کوچک (دریافت مقاله) همایش ملی شهر سبز با محوریت تکنولوژی و انرژی های پاک در عمران،معماری و شهرسازی
13 تاثیر سازه های کوبیاکس در ارتقاء کیفیت فضای معماری مجموعه های ورزشی (دریافت مقاله) همایش ملی شهر سبز با محوریت تکنولوژی و انرژی های پاک در عمران،معماری و شهرسازی
14 تأثیر جهانی شدن بر معماری معاصر ایران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی اندیشه ها و فناوری های نو در معماری
15 تبیین چهارچوب مولفه های توسعه پایدار گردشگری در قالب هتل پایدار (نمونه موردی: شهرستان اردبیل) (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس ملی مهندسی عمران، معماری و توسعه شهری پایدارایران
16 تحلیل چگونگی تاثیر دمایی کلکتورهای خورشیدی نفوذ پذیر در ساختمان های صفر انرژی (دریافت مقاله) همایش ملی معماری و شهرسازی بومی ایران
17 تحلیل نقش حضور آب در معماری مساجد ایران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی اندیشه ها و فناوری های نو در معماری
18 تحلیل و بررسی الگوی تاریخی حیاط مرکزی در طراحی 5 ساختمان معاصر ایران (نمونه های موردی در تهران) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی انرژی های نو وپاک
19 تحلیل و بررسی الگوی تاریخی حیاط مرکزی در طراحی 5 ساختمان معاصرایران نمونه های موردی در تهران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی اندیشه ها و فناوری های نو در معماری
20 جایگاه نماد پردازی عددی در معماری مدارس اسلامی ایران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی عمران، معماری ومدیریت شهری
21 چالش های پیش روی ساماندهی بافت تاریخی ارومیه (نمونه مورد مطالعه: طرح میدان امام خمینی (ره) (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
22 چیستی و راهبردهای انرژی های پاک در تعامل با معماری پایدار (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
23 دارالسلطنه تبریز، پایتخت ناشناخته مزارات ایران (دریافت مقاله) نخستین جشنواره تالیفات علمی برتر علوم انسانی اسلامی جایزه ویژه علامه جعفری
24 درونی مجتمع های مسکونی جهت کاهش مصرف انرژی نقش معماری سبز در طراحی فضاهای بیرونی (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی معماری و شهر پایدار
25 سیر تحول مفهوم شناسی فضای جمعی در معماری و شهرسازی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی اندیشه ها و فناوری های نو در معماری
26 طراحی مجموعه توریستی تفریحی بارویکرد معماری پایدار در راستای توسعه گردشگری (نمونه موردی پارس آباد) (دریافت مقاله) اولین مسابقه کنفرانس بین المللی جامع علوم مهندسی در ایران
27 طراحی معماری مجموعه تفریحی توریستی با رویکرد احیا فرهنگ بومی تبریز (دریافت مقاله) اولین مسابقه کنفرانس بین المللی جامع علوم مهندسی در ایران
28 عوامل تاثیرگذار در طراحی مرکز آموزشی کودکان با هدف ارتقای سطح خلاقیت (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی افق های جدید در معماری و شهرسازی
29 عوامل موفقیت مراکز تجاری در ایران ( مطالعه موردی لاله پارک تبریز ) (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی افق های جدید در معماری و شهرسازی
30 مقابله با خشونت و بزهکاری در مدارس به کمک ابزار طراحی محیطی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر
31 نقش زمان و مکان در معماری و سینما (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران
32 نقش معماری ارگانیک در طراحی محیط های اقامتی تفریحی هماهنگ با صنعت توریسم (دریافت مقاله) اولین مسابقه کنفرانس بین المللی جامع علوم مهندسی در ایران
33 نقش معماری سبز در ارتقاء کیفیت طراحی و انعکاس بهینه سازی مصرف انرژی هتل های پنج ستاره (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی معماری و شهر پایدار
34 واکاوی کاربست عملی سیستم فتوولتاییک با رویکرد ارتقاء راندمان بنا درمعماری مسکونی (مطالعه موردی: شهرک مسکونی ولیعصر تبریز) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی انرژی خورشیدی
35 واکاوی نقش معماری در توسعه گردشگری با رویکرد پایداری (دریافت مقاله) همایش ملی گردشگری، سرمایه های ملی و چشم انداز آینده