دکتر بهروز افشار نجفی

دکتر بهروز افشار نجفی دانشیار دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه آزاد قزوین

دکتر بهروز افشار نجفی

Dr. Behrouz Afshar-Nadjafi

دانشیار دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه آزاد قزوین

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 A Compromise Decision-making Model for Multi-objective Large-scale Programming Problems with a Block Angular Structure under Uncertainty (دریافت مقاله) دوفصلنامه بهینه سازی در مهندسی صنایع دوره: 9، شماره: 20
2 A Multi Objective Fibonacci Search Based Algorithm for Resource Allocation in PERT Networks (دریافت مقاله) دوفصلنامه بهینه سازی در مهندسی صنایع دوره: 3، شماره: 6
3 An Exact Algorithm for the Mode Identity Project Scheduling Problem (دریافت مقاله) دوفصلنامه بهینه سازی در مهندسی صنایع دوره: 5، شماره: 10
4 ارائه مدل و حل مسئله مکان یابی انبارهای متقاطع و زمان بندی وسایل نقلیه در زنجیره تامین چندمحصولی با امکان برداشت و تحویل گسسته (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت صنعتی دوره: 11، شماره: 2
5 ارایه مدلی یکپارچه برای انتخاب سبد پروژه و سرمایهگذاری در منابع با هدف بیشین هسازی ارزش خالص فعلی و حل آن توسط الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی دوره: 14، شماره: 42
6 ارایه ی یک مدل چندهدفه ی فازی تصادفی برای انتخاب و تخصیص سفارش به تامین کننده تحت شرایط تخفیف و ریسک (حل با دو الگوریتم فراابتکاری) (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی صنایع و مدیریت شریف دوره: 32، شماره: 2
7 توسعه و حل مدل های بهینه سازی برای مدیریت توزیع منابع آب شهر قم (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت صنعتی دوره: 13، شماره: 2
8 حل مسئله دوهدفه زمان بندی چندحالته پروژه با درنظرگرفتن برنامه ریزی پرداخت و منابع محدود با استفاده از الگوریتم NSGA-II (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت صنعتی دوره: 8، شماره: 2
9 طراحی یک شبکه عصبی برای تخمین پارامترهای توزیع سه پارامتری وایبل (دریافت مقاله) دوفصلنامه بهینه سازی در مهندسی صنایع دوره: 1، شماره: 1
10 کنترل موجودی کالاهای فسادپذیر مبتنی بر فضای قفسه و اثر تغییرات نماکالا همراه با تعهد حداقل خرید کالا (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت صنعتی دوره: 14، شماره: 1
11 مدل تصمیم گیری سازشی بر اساس روش TOPSISبرای مسایل برنامه ریزی چند هدفه غیرخطی با مقیاس بزرگ و ساختار بلوکی زاویه دار تحت شرایط عدم قطعیت (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی دوره: 12، شماره: 35
12 یک مدل استوار دو هدفه برای مکان یابی- مسیریابی و اشتراک گذاری ظرفیت در مناطق ناحیه بندی شده تحت شرایط عدم قطعیت (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی دوره: 19، شماره: 60
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارائه یک مدل چند هدفه موجودی– مکان­یابی در یک زنجیره تامین سه سطحی و حل آن با استفاده از الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
2 ارایه یک مدل زمان بندی پروژه چند حالته با محدودیت منابع برای فعالیت های غیر قابل انقطاع اما برش خورده و قابلیت تعویض حالت (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس سالانه ملی مهندسی مکانیک، صنایع و هوافضا ایران
3 ارایه یک مدل مکان یابی_موجودی در یک زنجیره تامین چند سطحی و حل آن با استفاده از الگوریتم فراابتکاری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستم ها
4 الگوریتم زنبور عسل مصنوعی چندهدفه برای مسئله ی زمان بندی گروهی در محیط جریان کارگاهی (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
5 The use of meta-heuristic methods to solve resource-constrained project scheduling and different administrative situations and allowance to cut activities with cut costs (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری
6 بازخوانی و بررسی مجدد روش های مدلسازی و حل مسیله زمانبندی پرستاری براساس رویکرد های ریاضی و فرا ابتکاری (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد
7 پیاده سازی و حل مدل دو هدفه مسیله زمانبندی شیفت پرستاری و توسعه روش حل آن با الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد
8 توسعه و حل مدل زمانبندی پروژه با محدودیت منابع دوگان در حالت چند وضعیتی با استفاده ازروش فراابتکاری (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های مهندسی صنایع
9 حداکثرسازی سود در مساله تولید اقتصادی چند محصولی با محدودیت های احتمالی، وجود کالاهای معیوب و سیاست تخفیف (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت پایدار
10 روشی جهت محاسبه زمان شروع و پایان فعالیت هااتمام پروژه و درجه بحرانی بودن مسیرها درپروژه با زمان انجام فعالیت های احتمالی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستم ها
11 زمان بندی پروژه با محدودیت منابع در حالت های اجرایی چندگانه و پنجره های زمانی سخت و نرم برای پایان فعالیت ها (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری
12 کمینه کردن هزینه های مرکز مراقبت سلامت خانگی و حل مساله تخصیص و مسیریابی درمانگران (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی انجمن تحقیق در عملیات ایران
13 مدل سازی و حل مساله تخصیص و مسیریابی درمانگران خانگی با هدف کمینه کردن هزینه های سیستم و افزایش رضایت کارکنان (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
14 مدلسازی مسئله انتخاب وتخصیص سفارش به تامین کنندگان بارویکردچندهدفه فازی تصادفی وahp فازی تحت شرایط تخفیف وریسک و حل باالگوریتم فراابتکاری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پژوهشهای مهندسی صنایع
15 مساله هزینه دسترسی پذیری به منابع در یک مساله چند هدفه ی چند حالته در صورت امکان خرید و یا اجاره منابع (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت پایدار
16 منطق فرایند تحلیل شبکه ای فازی برای ارزیابی موانع اجرای برنامه ایمنی (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات
17 یک الگوریتم برای زمان بندی پروژه با هدف کمینه کردن هزینه های تنزیل شده زودکرد - دیرکرد فعالیتها (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
18 یک رویه شاخه و کران برای مسأله هموارسازی منبع با امکان وجود بریدگی در فعالیت­ها (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع