دکتر هما ایرانی بهبهانی

دکتر هما ایرانی بهبهانی استاد، گروه مهندسی طراحی محیط زیست، دانشکده محیط زیست، دانشگاه تهران

دکتر هما ایرانی بهبهانی

Dr. Homa Irani Behbahani

استاد، گروه مهندسی طراحی محیط زیست، دانشکده محیط زیست، دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آستانه یکتایی یا پیوندخوردگی آثار در معماری معاصر؛ در مرز میان آفرینش و برساختن (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 16، شماره: 70
2 ارائه الگوی های طراحی و احیا در مناطق رود کناری با رعایت اصول اکولوژیک منظر (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 29، شماره: 32
3 ارزیابی تحلیلی عملکردتوسعه شهری بامعیارهای شهر سبز ، مطالعه موردی، منطقه ۲۲ شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های بوم شناسی شهری دوره: 12، شماره: 24
4 ارزیابی محیط و منظر محوطه های باستانی با تاکید بر رویکرد زیبایی شناسی بصری: (مطالعه موردی: منطقه بیشاپور- تنگ چوگان) (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 39، شماره: 2
5 Intricacy of Architectural Design Process as a Heterogeneous Network (دریافت مقاله) مجله بین المللی معماری و توسعه شهری دوره: 13، شماره: 2
6 The Role of Garden and Courtyard in Organizing the Space of Aristocratic Houses in Tehran during Qajar’s Era (دریافت مقاله) مجله بین المللی معماری و توسعه شهری دوره: 4، شماره: 1
7 The Role of Irrigation System in Shaping Urban Planning in Safavid Cities, an Investigation into Ashraf al-Belād, Iran (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی هستی فضا دوره: 12، شماره: 3
8 بازتعریف نقش زن در خانواده و تأثیر آن بر تزیینات نقاشی و ساختار خانه های اعیانی تهران در دوره قاجار (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 12، شماره: 34
9 بازشناسی عرصه دیگر وجود در معماری درونگرای ایرانی با تاکید بر پدیدار آیینه در فلسفه سهروردی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های فلسفی دوره: 16، شماره: 40
10 باغ کهنه فین و محدوده میان آن تا باغ فین (دریافت مقاله) دو فصلنامه مطالعات معماری ایران دوره: 1، شماره: 9
11 بررسی ترجیحات استفاده کنندگان بر پایه ارزیابی کیفیت بصری (مطالعه موردی: پارک جنگلی شهری ملت زاهدان) (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 39، شماره: 4
12 بررسی شاخصه های مناظر مقدس، نمونه موردی: "سیدان" در استان فارس (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 37، شماره: 59
13 بقا محیط طبیعی درون شهری و استفاده بهینه از آن (مطالعه موردی:دره فرحزاد) (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 28، شماره: 30
14 تبیین نسبت نظام فضایی و نشانه ای در رویدادپذیری فضاهای بزرگ مقیاس (مطالعه موردی: راسته سبزه میدان و بازار مسگرها در بازار بزرگ تهران) (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 20، شماره: 120
15 تحلیلی بر رویکردهای نوظهور روستا- شهر (دریافت مقاله) فصلنامه مسکن و محیط روستا دوره: 35، شماره: 156
16 جستجوی میان دانشی بین طبیعت ، فرهنگ و تاریخ در مناظر باستانی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم محیطی دوره: 7، شماره: 3
17 چگونگی بازتاب جلوه های میان متنی در بازخوانش معماری معاصر ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه معماری و شهرسازی ایران دوره: 10، شماره: 17
18 حفاظت و باز زنده سازی منظر رود دره دربند بر اساس الگوهای رفتاری (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 38، شماره: 2
19 خوانش منظر شهر اشرف البلاد در دوره صفوی و نسبت آن با مجموعه باغهای صفوی (دریافت مقاله) دو فصلنامه مطالعات معماری ایران دوره: 9، شماره: 18
20 درهم تنیدگی منزلگاه عشایر آق اولر مریان با سکونتگاههای تاریخی تالشان (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 38، شماره: 1
21 روش شناخت و مستند سازی باغهای تاریخی ناشناخته ایران (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 39، شماره: 1
22 روش شناختی ادراک منظر شهری در ارتباط با ذهنیات و خاطرات جمعی، مطالعه موردی محله تجریش (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 42، شماره: 1
23 روش شناسی نظریه کنشگر-شبکه در تبیین روند طراحی جمعی (دریافت مقاله) دوفصلنامه اندیشه معماری دوره: 7، شماره: 13
24 ساخت کالبدی شهر بین عقل و احساس (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 25، شماره: 24
25 سنجش شاخص های برگزیده در روند توسعه شهری سبز در منطقه ۲۲ شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی توسعه شهری و منطقه ای دوره: 6، شماره: 16
26 شناسایی نقش ساختارهای طبیعی در شکل گیری منظر فرهنگی سکونتگاه باستانی تخت سلیمان با استفاده از فناوری نوین دورسنجی (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 36، شماره: 54
27 طراحی پایدار توسعه پارک جنگلی شیخ تپه ارومیه (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 31، شماره: 37
28 طراحی سبزراههای شهری برای ایجاد پیوستگی بین ساختارهای طبیعی تاریخی درون شهری(مطالعه: شهرری) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات باستان شناسی دوره: 3، شماره: 1
29 عوامل موثر بر شکل گیری و توسعه شهرتهران باتاکید بر ارتباط شهر و طبیعت (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 44، شماره: 1
30 متغیرهای موثر در تحولات ساختار فیزیکی – کالبدی شهر بم با تاکید بر ارتباط شهر و طبیعت (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 34، شماره: 48
31 معماری و فرهنگ در خانه های اعیانی تهران در دوره قاجار (دریافت مقاله) مجله پژوهش های انسان شناسی ایران دوره: 3، شماره: 1
32 معیارهای ارتقای سرزندگی خلاق در فضاهای آموزشی مدارس ابتدایی از نگاه متخصصین (دریافت مقاله) دوفصلنامه اندیشه معماری دوره: 5، شماره: 9
33 منظر سازی کوهستان با استفاده از گیاهان بومی(نمونه موردی: دره جمشیدیه) (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 33، شماره: 42
34 نقش تعامل طراحان جمعی بر تفکر و یادگیری کنشگران طراحی (دریافت مقاله) دوفصلنامه معمار شهر دوره: 1، شماره: 3
35 نقش رهیافت شبکه بر تعامل کنشگران طراحی جمعی (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 18، شماره: 99
36 واکاوی نحوه تعامل دلالت های فرهنگی عناصر معماری در لایه های نشانه شناسی (دریافت مقاله) دوفصلنامه فرهنگ معماری و شهرسازی اسلامی دوره: 7، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آرامستانهای تاریخی ایرانی-اسلامی:پارک موزه های نامکشوف شهری بررسی جلوه های هنری آرامستان تخت فولاد اصفهان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی معماری و شهرسازی اسلامی
2 ارتباط دو سویه بین منظر شهری و خاطرات جمعی (دریافت مقاله) همایش ملی معماری، فرهنگ و مدیریت شهری
3 استفاده از نقاشی های نمادین در طراحی باغ یادبود دفاع مقدس تبریز (دریافت مقاله) سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
4 اصول مرمت اکولوژیک در حفاظت تالاب ها (دریافت مقاله) اولین همایش حفاظت از تالاب ها واکوسیستم های آبی
5 Developing a method for environmental design of industrial plants based on Landscape ecology principles and visual preferences: the case of Damavand power plant, Tehran, Iran (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی اکولوژی سیمای سرزمین
6 Identifying Natural Structures in forming cultural landscapes (دریافت مقاله) سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
7 Memorial Garden Design with the use of symbolic receptions of the plants (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
8 باز زنده سازی تاریخی باغ خالصه بمپور (دریافت مقاله) کنفرانس ملی ایده های نوین در کشاورزی محیط زیست گردشگری
9 بررسی چگونگی تأثیر باد به عنوان عامل همیشگی و پایدار طبیعی در شکل گیری فضاهای معماری و شهرسازی بوشهر (دریافت مقاله) اولین کنفرانس معماری و فضاهای شهری پایدار
10 برنامه ریزی سبزراه در منظر رودخانه قمرود (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی معماری، عمران، شهرسازی، محیط زیست و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
11 تاثیرتحولات تکنولوژی ارتباطات برمعماری (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
12 تأثیر پایداری فرهنگی در شکل گیری عمارتهای بوشهر (دریافت مقاله) همایش ملی معماری پایدار و توسعه شهری
13 تبدیل مکان های گمشده در شهر به مکان های فعال و سرزنده شهری بررسی موردی رود دره خشک شیراز (دریافت مقاله) همایش ملی معماری پایدار و توسعه شهری
14 تبیین مدل مفهومی مولفه های شناختی علوم اعصاب در معماری، از منظر تجربه گرایی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی شهرسازی و معماری دانش بنیان
15 تحلیل ادراکی بستر رودخانه قمرود بر اساس نظریه ترجیحات محیطی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی معماری، عمران، شهرسازی، محیط زیست و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
16 تحلیل ادراکی بستر رودخانه ی قمرود بر اساس محرکهای احساسی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی معماری، عمران، شهرسازی، محیط زیست و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
17 تحلیل تاریخی منظر رودخانه ی قمرود، رهیافتی بر انتخاب اکوسیستم مرجع (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی معماری، عمران، شهرسازی، محیط زیست و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
18 تحلیل ساختار سیمای سرزمین روستا شهر طرشت (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی اکولوژی سیمای سرزمین
19 تحول فضاهای شهری درعصررسانه های الکترونیک درراستای دستیابی به اهداف توسعه پایدار (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
20 تدوین چارچوب مرمت اکولوژیک رودخانه قمرود براساس دستورالعمل (SER) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی معماری، عمران، شهرسازی، محیط زیست و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
21 تعیین کیفیت منظر در طراحی باغ یادبود (دریافت مقاله) سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
22 جایگاه پدیدارشناسی در حفاظت و بازآفرینی منظر تاریخی شهر (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی معماری، عمران، شهرسازی، محیط زیست و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
23 رویکرد اکولوژیک در مکان یابی ایستگاه های انتقال پسماند شهری (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران
24 رهیافتی ادراکی در پدیدارشناسی و سایر نحله های فلسفی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی معماری، عمران، شهرسازی، محیط زیست و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
25 سیر تحول آرامستان ها در ساختار کالبدی و فضایی شهرهای اسلامی ایران نمونه موردی تخت فولاد اصفهان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی معماری و شهرسازی اسلامی
26 طراحی باغ رادیو با رویکرد دست یابی به فضای جمعی مطلوب (دریافت مقاله) کنفرانس سالانه علمی - تخصصی عمران، معماری، شهرسازی و علوم جغرافیا در ایران باستان و معاصر
27 طراحی فضاهای باز و سبز شهری به صورت باغ های موضوعی الگویی برای باغشهر ایرانی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
28 طراحی محیط و منظر نیروگاه های تولید برق به روش پلانیزه کردن ایده های طراحی پایدار. نمونه موردی:نیروگاه تولید برق دماوند (دریافت مقاله) اولین همایش ملی معماری، عمران و محیط زیست شهری
29 عامل شناختی در رفتار گردشگر فرهنگی و تاثیر آن بر پایداری محیط (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
30 عناصر تزئینی انتقال یافته به معماری بومی بوشهر و تأثیر آنها در ثبات فرهنگی عمارتها (دریافت مقاله) اولین کنفرانس معماری و فضاهای شهری پایدار
31 گفتمان پدیدارشناسی در بازآفرینی گورستان ها تاریخی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی معماری، عمران، شهرسازی و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
32 محوطه ها و مناظرفرهنگی-تاریخی و نقش آنها درگسترش گردشگری فرهنگی نمونه موردی شهرباستانی بیشاپوروتنگ چوگان دراستان فارس ایران (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی مدیریت گردشگری و توسعه پایدار
33 مرمت اکولوژیک رودخانه های شهری، پیوند ساختارهای طبیعی و انسان ساخت (دریافت مقاله) کنفرانس ملی معماری، عمران، شهرسازی و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
34 مفهوم یکپارچگی منظرشهری درگذرزمان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
35 نقدی بر انواع روشهای ارزیابی بصری منظر (دریافت مقاله) دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
36 نمود کنترپوان موسیقی در پایداری معماری بوشهر (دریافت مقاله) اولین کنفرانس معماری و فضاهای شهری پایدار
37 یکپارچگی درطراحی منظر شهری، گامی به سوی پایداری سیمای سرزمینمطالعه موردی:شهرری، محدوده حرم مطهر شاه عبدالعظیم (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی اکولوژی سیمای سرزمین