دکتر امیرحسین امینی

دکتر امیرحسین امینی استادیار، گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین

دکتر امیرحسین امینی

Dr. Amirhossein Amini

استادیار، گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بازخوانی خانه های تهران از ادبیات داستانی معاصر در بازه زمانی ۱۳۳۰ تا ۱۳۵۷ (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 19، شماره: 111
2 خوانش پدیدارشناسانه معماری خانه های مسکونی دوره پهلوی دوم در جغرافیای طبیعی و انسانی شهر تهران از ادبیات داستانی (دریافت مقاله) فصلنامه نگرش های نو در جغرافیای انسانی دوره: 14، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی تاثیر نور و دید و منظر به عنوان مولفه های هستی فضا، بر ارتقا کیفیت زندگی ساکنان مجتمع های مسکونی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی معماری-شهر: از معماری بومی تا شهرسازی معاصر
2 بررسی نقش کیفیت کالبدی پارک ها بر سرزندگی محیط (نمونه های موردی: پارک ملت و ساعی تهران) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی معماری-شهر: از معماری بومی تا شهرسازی معاصر
3 توسعه پایدار، بهینه سازی مصرف انرژی وصیانت از محیط زیست (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی شهرسازی و معماری در گذر زمان
4 طراحی مناسب سازی مبلمان شهری (دریافت مقاله) همایش ملی مناسب سازی محیط شهری
5 مکان، فضای واسط، طبیعت (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملّی معماری و شهرسازی «پایداری و تاب آوری از آرمان تا واقعیت»