علی وندشعاری

 علی وندشعاری

علی وندشعاری

Ali VandShoari

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اولویت بندی عوامل آمیخته بازاریابی فرش دستباف در تصمیم به خرید خریداران فرش دستباف در استان کرمان (دریافت مقاله) پژوهش در هنر و علوم انسانی دوره: 3، شماره: 5
2 اولویت بندی عوامل آمیخته بازاریابی فرش دستباف در تصمیم به خرید خریداران فرش دستباف در استان کرمان (دریافت مقاله) ماهنامه شباک دوره: 5، شماره: 1
3 بررسی ادبیات غنایی در فرش های تصویری دوره قاجار (مطالعه موردی: داستان های بهرام گور) (دریافت مقاله) فصلنامه جلوه هنر دوره: 7، شماره: 2
4 بررسی ساختار فرمی طرح ونقش قالی یک سرناظم استان فارس ازدوره قاجارتا معاصر (دریافت مقاله) دوفصلنامه گلجام دوره: 14، شماره: 34
5 بررسی ساختار فرمی طرح و نقش قالی های اصیل کردی خراسان (رضوی، شمالی) (دریافت مقاله) دوفصلنامه گلجام دوره: 12، شماره: 29
6 بررسی طرح و نقش قالی های شاهسون بغدادی (نواحی مرکزی ایران) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات هنر اسلامی دوره: 14، شماره: 30
7 پژوهشی در فرم و محتوای قالی های چهارفصل ایران (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 19، شماره: 114
8 تحلیل نقوش حیوانی در قالی های ذهنی بخشایش آذربایجان( اواخر سده نوزدهم/دوازدهم) (دریافت مقاله) دوفصلنامه علمی تخصصی سفالینه دوره: 2، شماره: 2
9 تحلیلی بر نوشتار سیاحان غربی درباره فرش ایران در اواخر آق قویونلو و دوره صفویه (دریافت مقاله) دوفصلنامه هنرهای صناعی ایران دوره: 4، شماره: 2
10 ساختارشناسی طرح در قالی های معاصر هریس (دریافت مقاله) دوفصلنامه گلجام دوره: 10، شماره: 25
11 سنجش امکان بهره‌گیری از روش اروین پانوفسکی د‌ر خوانش نماهای خانه‌های تاریخی ایران (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 17، شماره: 92
12 فراسوی پزشکی: خدمات ادوارد پولاک نسبت به فرهنگ و هنر ایران در اتریش قرن نوزده (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تاریخ فرهنگی دوره: 13، شماره: 52
13 فهم افکار و ذهنیات دخیل در شکل‌گیری جزئیات و آرایه‌های نمای خانه‌های قاجاری (بررسی موردی نمای خانه‌ی سرخه‌ای) (دریافت مقاله) دوفصلنامه فرهنگ معماری و شهرسازی اسلامی دوره: 5، شماره: 1
14 کاهش انحراف با نیازهای بازار جهانی فرش دستباف با تاکید بر فناوری اطلاعات (دریافت مقاله) دوفصلنامه گلجام دوره: 6، شماره: 17
15 مستندنگاری موضوعات فرش بر اساس سفرنامه سیاحان غربی دوره قاجار (دریافت مقاله) دوفصلنامه هنرهای صناعی ایران دوره: 5، شماره: 1
16 مطالعه تطبیقی ساختار طرح و نقش قالی های کردی خراسان با بلوچی سیستان و بلوچستان (دریافت مقاله) دوفصلنامه نگارینه هنر اسلامی دوره: 4، شماره: 13
17 نقاشی ایرانی، رسانه چندمنظوره حکومتی (مورد مطالعه: نگاره باغی دوره صفویه) (دریافت مقاله) فصلنامه پیکره دوره: 11، شماره: 27
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی عوامل موثر بر دیجیتال مارکتینگ در حوزه فرش (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی دستاوردهای علمی پژوهشگران، دانش آموختگان و دانشجویان فرش ایران
2 بررسی فرم و تزئینات کاسه های فلزی دوره ی صفوی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مطالعات هنر و پژوهش های علوم انسانی
3 تاثیر آمیخته های بازاریابی بر رفتار مصرف کننده فرش دستباف (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی دستاوردهای علمی پژوهشگران، دانش آموختگان و دانشجویان فرش ایران
4 تاثیر دکوراسیون داخلی در اخلاق (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی اخلاق و آداب زندگی
5 تجلی مفاهیم و تفاسیر قرآنی در طرح قالی های محرابی درختی دوره قاجار (دریافت مقاله) کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی
6 کاربرد و جایگاه قالی در مراسم آیینی ایرانیان (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی دستاوردهای علمی پژوهشگران، دانش آموختگان و دانشجویان فرش ایران
7 مطالعه تطبیقی طرح و نقش پارچه و فرش های دوره صفویه (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران
8 معناشناسی رنگ در تعزیه عاشورا با تأکید بر آیات قرآنی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی هنر، صنایع دستی و گردشگری