دکتر علی وندشعاری

دکتر علی وندشعاری دانشیار گروه فرش دانشگاه هنراسلامی تبریز

دکتر علی وندشعاری

Dr. Ali VandShoari

دانشیار گروه فرش دانشگاه هنراسلامی تبریز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آسیب شناسی فرش معاصر مشهد از دید صاحب نظران با تاکید بر حوزه طراحی (دریافت مقاله) دوفصلنامه علمی رجشمار دوره: 2، شماره: 1
2 اولویت بندی عوامل آمیخته بازاریابی فرش دستباف در تصمیم به خرید خریداران فرش دستباف در استان کرمان (دریافت مقاله) پژوهش در هنر و علوم انسانی دوره: 3، شماره: 5
3 اولویت بندی عوامل آمیخته بازاریابی فرش دستباف در تصمیم به خرید خریداران فرش دستباف در استان کرمان (دریافت مقاله) ماهنامه شباک دوره: 5، شماره: 1
4 بازشناسی الگوها و نقوش گره چینی و قواره بری در پنجره های ثابت و بازشوهای اسدمحله ماسوله (دریافت مقاله) دوفصلنامه نگارینه هنر اسلامی دوره: 9، شماره: 24
5 بررسی ادبیات غنایی در فرش های تصویری دوره قاجار (مطالعه موردی: داستان های بهرام گور) (دریافت مقاله) فصلنامه جلوه هنر دوره: 7، شماره: 2
6 بررسی تطبیقی نقش‎مایه پرندگان بر روی قالی و منسوجات (پارچه) دوره صفوی (دریافت مقاله) پژوهش در هنر و علوم انسانی دوره: 8، شماره: 5
7 بررسی ساختار فرمی طرح ونقش قالی یک سرناظم استان فارس ازدوره قاجارتا معاصر (دریافت مقاله) دوفصلنامه گلجام دوره: 14، شماره: 34
8 بررسی ساختار فرمی طرح و نقش قالی های اصیل کردی خراسان (رضوی، شمالی) (دریافت مقاله) دوفصلنامه گلجام دوره: 12، شماره: 29
9 بررسی ساختار فرمی طرح و نقش قالی های شهری استان خراسان جنوبی (دریافت مقاله) دوفصلنامه نگارینه هنر اسلامی دوره: 10، شماره: 26
10 بررسی ساختار فرمی طرح و نقش قالی های محرابی ساروق و فراهان دوره قاجار (دریافت مقاله) دوفصلنامه علمی رجشمار دوره: 1، شماره: 1
11 بررسی طرح و نقش قالی های شاهسون بغدادی (نواحی مرکزی ایران) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات هنر اسلامی دوره: 14، شماره: 30
12 بررسی و تحلیل آیات و احادیث در قالی های دوره صفویه (دریافت مقاله) دوفصلنامه علمی رجشمار دوره: 1، شماره: 2
13 پژوهشی در فرم و محتوای قالی های چهارفصل ایران (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 19، شماره: 114
14 تحلیل نقوش حیوانی در قالی های ذهنی بخشایش آذربایجان( اواخر سده نوزدهم/دوازدهم) (دریافت مقاله) دوفصلنامه علمی تخصصی سفالینه دوره: 2، شماره: 2
15 تحلیلی بر نوشتار سیاحان غربی درباره فرش ایران در اواخر آق قویونلو و دوره صفویه (دریافت مقاله) دوفصلنامه هنرهای صناعی ایران دوره: 4، شماره: 2
16 ساختار طرح و نقش قالی های ارمنی باف ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات فرهنگ و هنر آسیا دوره: 3، شماره: 2
17 ساختارشناسی طرح در قالی های معاصر هریس (دریافت مقاله) دوفصلنامه گلجام دوره: 10، شماره: 25
18 سنجش امکان بهره‌گیری از روش اروین پانوفسکی د‌ر خوانش نماهای خانه‌های تاریخی ایران (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 17، شماره: 92
19 فراسوی پزشکی: خدمات ادوارد پولاک نسبت به فرهنگ و هنر ایران در اتریش قرن نوزده (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تاریخ فرهنگی دوره: 13، شماره: 52
20 فهم افکار و ذهنیات دخیل در شکل‌گیری جزئیات و آرایه‌های نمای خانه‌های قاجاری (بررسی موردی نمای خانه‌ی سرخه‌ای) (دریافت مقاله) دوفصلنامه فرهنگ معماری و شهرسازی اسلامی دوره: 5، شماره: 1
21 کاهش انحراف با نیازهای بازار جهانی فرش دستباف با تاکید بر فناوری اطلاعات (دریافت مقاله) دوفصلنامه گلجام دوره: 6، شماره: 17
22 مستندنگاری موضوعات فرش بر اساس سفرنامه سیاحان غربی دوره قاجار (دریافت مقاله) دوفصلنامه هنرهای صناعی ایران دوره: 5، شماره: 1
23 مطالعه تطبیقی ساختار طرح و نقش قالی های کردی خراسان با بلوچی سیستان و بلوچستان (دریافت مقاله) دوفصلنامه نگارینه هنر اسلامی دوره: 4، شماره: 13
24 مطالعه و شناخت آرایه های تزئینات معماری ابنیه مسکونی شهر تاریخی ماسوله (دریافت مقاله) فصلنامه مسکن و محیط روستا دوره: 42، شماره: 184
25 نقاشی ایرانی، رسانه چندمنظوره حکومتی (مورد مطالعه: نگاره باغی دوره صفویه) (دریافت مقاله) فصلنامه پیکره دوره: 11، شماره: 27
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی عوامل موثر بر دیجیتال مارکتینگ در حوزه فرش (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی دستاوردهای علمی پژوهشگران، دانش آموختگان و دانشجویان فرش ایران
2 بررسی فرم و تزئینات کاسه های فلزی دوره ی صفوی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مطالعات هنر و پژوهش های علوم انسانی
3 تاثیر آمیخته های بازاریابی بر رفتار مصرف کننده فرش دستباف (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی دستاوردهای علمی پژوهشگران، دانش آموختگان و دانشجویان فرش ایران
4 تاثیر دکوراسیون داخلی در اخلاق (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی اخلاق و آداب زندگی
5 تجلی مفاهیم و تفاسیر قرآنی در طرح قالی های محرابی درختی دوره قاجار (دریافت مقاله) کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی
6 کاربرد و جایگاه قالی در مراسم آیینی ایرانیان (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی دستاوردهای علمی پژوهشگران، دانش آموختگان و دانشجویان فرش ایران
7 مطالعه تطبیقی طرح و نقش پارچه و فرش های دوره صفویه (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران
8 معناشناسی رنگ در تعزیه عاشورا با تأکید بر آیات قرآنی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی هنر، صنایع دستی و گردشگری