دکتر عبدالله میرزایی

دکتر عبدالله میرزایی دانشیار گروه فرش دانشگاه هنراسلامی تبریز

دکتر عبدالله میرزایی

Dr. Abdollah Mirzaee

دانشیار گروه فرش دانشگاه هنراسلامی تبریز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی تاثیرکیفی دستمال نقشه ها درطرح ونقش قالی های هریس (دریافت مقاله) دوفصلنامه گلجام دوره: 5، شماره: 14
2 تبیین جامعه شناختی علل تحول یا ثبات در نظام طراحی قالی معاصر ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه گلجام دوره: 12، شماره: 29
3 تجزیه و تحلیل طرح و نقش در قالی های روستایی معاصر شهرستان اهر (دریافت مقاله) دوفصلنامه گلجام دوره: 11، شماره: 27
4 تجلی اسماءالحسنی در قالیچه های محرابی عصر صفوی (دریافت مقاله) دوفصلنامه گلجام دوره: 10، شماره: 25
5 عوامل مؤثر بر شمارش سلول های سوماتیک شیرگاوهای دارای ورم پستان بالینی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 69، شماره: 2
6 مطالعه تطبیقی طرح لچک و ترنج قالی های جوشقان کاشان با سامان بختیاری (دریافت مقاله) مجله علمی «کاشان شناسی » دوره: 12، شماره: 1
7 معرفی و بررسی انواع روش های تهیه نقشه فرش در تبریز (دریافت مقاله) فصلنامه جلوه هنر دوره: 5، شماره: 2
8 نگرشی بر مفهوم هویت در طراحی قالی معاصر اران و اردبیل (دریافت مقاله) دوفصلنامه گلجام دوره: 7، شماره: 19