عبدالله میرزایی

 عبدالله میرزایی

عبدالله میرزایی

Abdollah Mirzaee

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی تاثیرکیفی دستمال نقشه ها درطرح ونقش قالی های هریس (دریافت مقاله) دوفصلنامه گلجام دوره: 5، شماره: 14
2 تبیین جامعه شناختی علل تحول یا ثبات در نظام طراحی قالی معاصر ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه گلجام دوره: 12، شماره: 29
3 تجزیه و تحلیل طرح و نقش در قالی های روستایی معاصر شهرستان اهر (دریافت مقاله) دوفصلنامه گلجام دوره: 11، شماره: 27
4 تجلی اسماءالحسنی در قالیچه های محرابی عصر صفوی (دریافت مقاله) دوفصلنامه گلجام دوره: 10، شماره: 25
5 عوامل مؤثر بر شمارش سلول های سوماتیک شیرگاوهای دارای ورم پستان بالینی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 69، شماره: 2
6 مطالعه تطبیقی طرح لچک و ترنج قالی های جوشقان کاشان با سامان بختیاری (دریافت مقاله) مجله علمی «کاشان شناسی » دوره: 12، شماره: 1
7 معرفی و بررسی انواع روش های تهیه نقشه فرش در تبریز (دریافت مقاله) فصلنامه جلوه هنر دوره: 5، شماره: 2
8 نگرشی بر مفهوم هویت در طراحی قالی معاصر اران و اردبیل (دریافت مقاله) دوفصلنامه گلجام دوره: 7، شماره: 19