دکتر ابوالفضل بهنیافر

دکتر ابوالفضل بهنیافر هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

دکتر ابوالفضل بهنیافر

Dr. Abolfazl Behniafar

هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی کارآیی مدل تجربی آنبالاگان جهت زون بندی ناپایداری دامنه ای از طریق مقایسه با برداشتهای زمینی در نواحی کوهستانی ( مطالعه موردی : حوضه کلات ، ارتفاعات هزار مسجد ) (دریافت مقاله) فصلنامه کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور در برنامه ریزی دوره: 6، شماره: 1
2 امکان‌سنجی استحصال آب باران از حوضه‌های آبخیز پشت‌بامی در مناطق روستایی (مطالعه‌ی موردی: بخش رضویه، شهرستان مشهد) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک دوره: 8، شماره: 32
3 بررسی آسیب شناسی امنیت شهری بر مبنای ماتریس فرآیند سلسله مراتبی (AHP) در کلان شهر مشهد (دریافت مقاله) مجله علوم جغرافیایی دوره: 13، شماره: 27
4 بررسی الگوی پیچان رودی رودخانه گلمکان با استفاده از شاخص های ضریب خمیدگی و زاویه مرکزی (دریافت مقاله) مجله علوم جغرافیایی دوره: 15، شماره: 30
5 بررسی تاثیر جغرافیای فرهنگی بر امنیت سوریه (دریافت مقاله) مجله مدیریت و پژوهش های دفاعی دوره: 19، شماره: 89
6 بررسی تنگناهای مدیریت منابع آب شرب در روستاهای تیپ کوهستانی مطالعه موردی: دهستان بررود از بخش کوهسرخ کاشمر (دریافت مقاله) مجله علوم جغرافیایی دوره: 11، شماره: 23
7 بررسی عوامل تاثیرگذار بر تغییر بستر رودخانه مرزی هریرود در شمال شرق کشور (دریافت مقاله) فصلنامه نگرش های نو در جغرافیای انسانی دوره: 4، شماره: 3
8 بررسی نقش توپوگرافی در بزرگسازی اثرات لرزه ای در محدوده شهر کلات نادری (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا دوره: 17، شماره: 63
9 پهنه بندی پتانسیل وقوع ناپایداری های دامنه ای با تاکید بر جریان های واریزه ای در حوضه کوهستانی سرآسیاب ( زون بینالود ) (دریافت مقاله) مجله علوم جغرافیایی دوره: 11، شماره: 23
10 پهنه بندی تحول کارست با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی (مطالعه موردی: حوضه کوهستانی کلات ، خراسان رضوی) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا دوره: 18، شماره: 64
11 پهنه بندی خطر ناپایداری های دامنه ای در قلمروهای کوهستانی نیمه خشک مطالعه موردی: حوضه آبریز جاغرق (دریافت مقاله) مجله علوم جغرافیایی دوره: 14، شماره: 28
12 پیامدهای زیست محیطی ناشی از مکان گزینی نا مناسب زباله گاه ها و دفن غیر اصولی زباله در مشهد (دریافت مقاله) فصلنامه کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور در برنامه ریزی دوره: 3، شماره: 3
13 تاثیر ابعاد کالبدی و اقتصادی کیفیت زندگی بر ماندگاری جمعیت سکونتگاه های روستایی مطالعه موردی: روستاهای بخش رضویه شهرستان مشهد (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 11، شماره: 43
14 تبیین اثرات بعد اقتصادی و زیست محیطی کیفیت زندگی برماندگاری جمعیت سکونتگاههای روستایی ) مطالعه موردی: روستاهای بخش رضویه شهرستان مشهد( (دریافت مقاله) مجله علوم جغرافیایی دوره: 18، شماره: 38
15 تبیین نقش و جایگاه بازیگران قومی- مذهبی ،در ساختار جغرافیای فرهنگی سوریه با تاکید بر نقش تاثیرگذار علویان (دریافت مقاله) مجله علوم جغرافیایی دوره: 17، شماره: 35
16 تحلیل و بررسی ساختار فضایی تراکم جمعیت شهر بندرگز با استفاده از آمار فضایی در GIS (دریافت مقاله) مجله علوم جغرافیایی دوره: 17، شماره: 37
17 تعیین مناسب ترین برآورد تحویل رسوب به روش تجربی (اس دی آر) در ایستگاه تحقیقاتی سنگانه کلات (دریافت مقاله) مجله علوم جغرافیایی دوره: 17، شماره: 34
18 حساسیت به حرکات توده ای خاک با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی،منطق فازی و رگرسیون چند متغیره (مطالعه موردی: حوضه گرماب رود ساری) (دریافت مقاله) مجله علوم جغرافیایی دوره: 18، شماره: 41
19 ژئومورفوتوریستم کوهستان کلات: بررسی همبستگی میان چشمهها و سازندهای زمین شناسی (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی دوره: 23، شماره: 4
20 سطح بندی ریسک منابع آب آشامیدنی روستاهای تیپ کوهستانی با استفاده از تکنیک تاپسیس و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (مطالعه موردی: دهستان بررود شهرستان کاشمر) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی روستایی دوره: 4، شماره: 3
21 شناسایی و طبقه بندی اشکال کارستی براساس مدل های سویجیک، والتهام، کماتینا و هراک (مطالعه موردی: حوضه کوهستانی کلات در شمال شرق ایران) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا دوره: 17، شماره: 62
22 مطالعه تحولات ژئومورفولوژی بستر رودخانه هریرود و تاثیر آن بر مرز بین المللی (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و پایداری محیط دوره: 4، شماره: 2
23 نقش اقلیم بر تنوع و تکامل مورفولوژیکی کارن های کارست کربناته با استفاده از تکنیک ژئومورفومتری در پهنه های اقلیمی حوضه کلات، شرق کپه داغ (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیای طبیعی دوره: 15، شماره: 56
24 نقش متغیرهای ژئومورفیکی رودخانه ای در مخاطرات سیلاب شهرهای کوهستانی (مطالعه موردی: شهر طرقبه، استان خراسان رضوی) (دریافت مقاله) فصلنامه آمایش محیط دوره: 8، شماره: 31
25 ویژگی های ژئومورفیک توده ی کارستی اخلمد در دامنه های شمالی ارتفاعات بینالود (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و توسعه دوره: 7، شماره: 14
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی اثرات زیست محیطی محل دفن زباله های شهری با استفاده از روشRIAM و AHP مطالعه موردی: شهر سبزوار) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی خدمات شهری و محیط زیست
2 ارزیابی اثرات شهرک های صنعتی بر پایداری زیست محیطی وکالبدی سکونتگاه های روستایی (مطالعه موردی: شهرک صنعنی بینالو) (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
3 ارزیابی پتانسیل ها و چالشهای اکوتوریسم در دست یابی به توسعه پایدار مطالعه موردی چهلمیر درگز (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران
4 ارزیابی میزان آسیب پذیری آب های زیرزمینی به آلودگی با استفاده از مدل DRASTIC (مطالعه موردی: آبخوان دشت مشهد) (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پایدار
5 امکان سنجی توسعه اکوتوریسم پارک های ملی حفاظت شده با استفاده از مدل SWOT (مطالعه موردی: تفرجگاه چلمیر، پارک ملی تندوره درگز) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در جغرافیا و گردشگری
6 امکان سنجی مناطق ویژه اقتصادی انرژی های تجدیدپذیربه منظور بهره وری از انرژی باد در کشور مطالعه موردی: منطقه خواف، خراسان رضوی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت انرژی های نو و پاک
7 امکان سنجی وقوع سیل در حوضه آبریز بقمچ با روش CN (دریافت مقاله) نهمین همایش انجمن ایرانی ژئومورفولوژی
8 اهمیت شناسایی توده کارستی حوضه کوهستانی کلات در شرق زون کپه داغ از نظر مدیریت سرزمین (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی ژئومورفولوژی و چالش های پیش رو
9 اهمیت مدیریت ژیومورفیکی حفاظت منابع آب کارست در شرق کپه داغ (مطالعه موردی: کارست های کوهستانی حوضه کلات) (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی ژئومورفولوژی و چالش های محیطی
10 The hazard of Climatic Drought on the Crisis of Underground Water Resources of Torbat Heydarieh’s Plain (Northeast of Iran) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مخاطرات طبیعی و بحران های زیست محیطی ایران، راهکارها و چالش ها
11 برآورد وتحلیل اقلیم گردشگری درشهرستان بجنورد با استفاده ازمدل TCI (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گردشگری،درآمد وفرصت
12 بررسی اثرات معدن کاوی طلا بر محیط زیست بیولوژیکی (مطالعه ی موردی: سه بندون شهرستان بردسکن) (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی
13 بررسی ایجاد بازار محلی آب در حوزه نفوذ منطقه و شهر مشهد (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران
14 بررسی پارامترهای هندسی موثر در سیل خیزی حوضه های کوهستانی مطالعه موردی حوضه آبریز عنبران (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی
15 بررسی پتانسیل های ژئوتوریستی اشکال کارست در منطقه قره سو (کلات نادری) (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی و پنجمین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پایدار
16 بررسی جایگاه اکوتوریسم و اهمیت حفاظت از منابع طبیعی باتاکید بر نقش اکوتوریسم درتوسعه اقتصادی( مطالعه موردی منطقه ابر - شاهرود (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار در مناطق خشک و نیمه خشک
17 بررسی عوامل انگیزشی کارکنان هتل بر وفادارای مشتریان هتل در جهت بازاریابی (مطالعه موردی: هتل های ۵ ستاره منطقه ثامن شهر مشهد) (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و توسعه
18 بررسی عوامل موثر بر آلودگی منابع آب کارست در شرق کپه داغ (مطالعه موردی کارستهای حوضه بقمچ) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی تغییرات محیطی با استفاده از فناوری سنجش از دور و GIS
19 بررسی قابلیت های توریسم شهرستان نیشابور با استفاده از مدل ارزیابی استراتژیtows (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توریسم وگردشگری سبز
20 بررسی قابلیتهای ژئوتوریسمی اشکال کارستی حوضه اخلمد (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی
21 بررسی مخروط افکنه ها و ارزیابی زمین ساخت فعال در دامنه ی جنوبی بینالود (دریافت مقاله) سی امین گردهمایی علوم زمین
22 بررسی مکانیسم های وقوع پدیده زمین لغزش در منطقه سیرسپرانلو با تاکید بر عوامل آنتروپوژن شرق حوضه آبریز اترک (دریافت مقاله) چهارمین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی
23 بررسی و تبیین حکمروایی شهری (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم جغرافیا، معماری و شهرسازی ایران
24 بررسی و تبیین راهکارهایی برای تحقق حکمرانی محلی در ایران (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم جغرافیا، معماری و شهرسازی ایران
25 بررسی ویژگی های ژئومورفولوژی و ژنز غار مزدوران در شرق ارتفاعات کپه داغ (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار
26 پهنه بندی خطر زمین لغزه ها با استفاده از مدل AHP (مطالعه موردی ارتفاعات حوزه آبخیز شاندیز) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت بحران،ایمنی، بهداشت، محیط زیست و توسعه پایدار
27 پهنه بندی مناطق حساس ریسک سیلاب سیل گیری با استفاده از مدل تحلیل سلسله مراتبی AHP با تاکید بر ژئومورفولوژی شهری مطالعه موردی آبخیز شهر شاندیز (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی
28 پیامدهای زیست محیطی ناشی ازمکان گزینی نامناسب زباله گاه ها لندفیل ها درکلان شهر مشهد (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست
29 تبیین اثرات شهرک های صنعتی بر پایدار سازی سکونتگاه های روستایی باتاکید بر بعد مسافت ودرصد شاغلین اقتصادی (مطالعه موردی: شهرک صنعنی بینالود) (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
30 تحلیل کمی وکیفی اثرات زیست محیطی توسعه کالبدی- فیزیکی شهری بر کاهش بیلان آبخوان (مطالعه موردی: کلان شهر مشهد) (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پایدار
31 تحلیل نوسانات زمانی - مکانی بارش با شاخص های مقادیر و تعداد روزهای بارانی در خراسان رضوی (طی دوره 2006-1977) (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی آب و هوا شناسی
32 تحلیلی بر روند گسترش فیزیکی کاربری اراضی شهری واثرات آن برکیفیت آبخوان(مطالعه موردی :شهر مشهد) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی
33 شناسایی و پهنه بندی نواحی مستعد حرکات توده ای دامنه در حوضه آبریز کنگ (ون بینالود) با استفاده از متد AHP و احتمال (دریافت مقاله) چهارمین همایش زمین شناسی و محیط زیست
34 فرصت ها و محدودیت های ژئومورفولوژیکی در توسعه شهری با تأکید بربافت فرسوده مطالعه موردی: منطقه یک کلان شهر تهران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار
35 قابلیت های میراث فرهنگی و گردشگری شهرستان کلات؛ دروازه مشترک همگرایی ایران و آسیای مرکزی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پایدار
36 مشکلات ناشی از مکان گزینی نامناسب دفن زباله در مشهد وپیامدهای زیست محیطی آن (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مهندسی محیط زیست
37 مقایسه روش های مختلف براورد نسبت تحویل رسوب در حوزه های آبخیز مناطق نیمه خشك(مطالعه موردی حوزه آبخیز سنگانه كلات) (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی سامانه های سطوح آبگیر باران
38 منشایابی عوامل موثر بر تشکیل دریاچه بزنگان- شرق زون کپه داغ (دریافت مقاله) اولین همایش علوم جغرافیایی ایران 1393
39 نقش بیابان در ناپایداری سکونت گاه های کوچک مناطق خشک و نیمه خشک (مطالعه موردی دهستان قهاب رستاق شهرستان دامغان) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بیابان (علوم، فنون و توسعه پایدار)