دکتر کسری کتاب اللهی

دکتر کسری کتاب اللهی دانش‌آموخته مقطع دکتری تخصصی شهرسازی و پژوهشگر دانشکده معماری و مطالعات شهری دانشگاه پلی‌تکنیک میلان ایتالیا

دکتر کسری کتاب اللهی

Dr. Kasra Ketabollahi

دانش‌آموخته مقطع دکتری تخصصی شهرسازی و پژوهشگر دانشکده معماری و مطالعات شهری دانشگاه پلی‌تکنیک میلان ایتالیا

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی بازنمایی فضاهای شهری در آثار منتخب سینمای ایران با تمرکز بر فضاهای عمومی شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات شهری دوره: 11، شماره: 44
2 ارزیابی تاثیر کیفیت های طراحی شهری بر سلامت روانی و شادمانی شهروندان (نمونه موردی: محله های چهارباغ و سوران در شهر سنندج) (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی دوره: 33، شماره: 4
3 اهمیت تدوین چارچوب شناسایی و ادراک برند های شهری با رویکرد گردشگری ملی (مطالعه موردی: کلانشهر تبریز) (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی و توسعه گردشگری دوره: 7، شماره: 27
4 Recognition of Underground Urban Spaces based on Typological Approach (دریافت مقاله) مجله بین المللی معماری و توسعه شهری دوره: 13، شماره: 2
5 بازاندیشی مفهوم سلامت زیستی محله معاصر ایرانی-اسلامی در دوره پساکرونا (دریافت مقاله) دوفصلنامه فرهنگ معماری و شهرسازی اسلامی دوره: 7، شماره: 2
6 بررسی انعطاف پذیری فضاهای شهری در دوران همه گیری کووید- ۱۹ (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای فضا و مکان در شهر دوره: 1401، شماره: 23
7 پهنه بندی منطقه 12 تهران از نظر میزان آسیب در برابر خطرات انسان ساخت با رویکرد پدافند غیرعامل (دریافت مقاله) فصلنامه شهر ایمن دوره: 1، شماره: 2
8 تبیین احکام و اخلاق اسلامی در فرآیند تملک اراضی شهر ایرانی- اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی توسعه شهری و منطقه ای دوره: 6، شماره: 18
9 تجلی شهر از منظر اندیشه حکیم نظامی گنجوی (دریافت مقاله) فصلنامه رهپویه معماری و شهرسازی دوره: 2، شماره: 1
10 تحلیل منظر پاتوق های شهری با روش گیندرز (مطالعه موردی: سبزراه پیاده خسروآباد سنندج) (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی و توسعه گردشگری دوره: 10، شماره: 39
11 راهبردهای مکان سازی پایدار رودخانه های شهری با رویکرد سلسله مراتبی- راهبردی (نمونه موردی: بخش شهری رودخانه قره سو کرمانشاه) (دریافت مقاله) دوفصلنامه معماری و شهرسازی پایدار دوره: 5، شماره: 1
12 شناسایی و بررسی جایگاه دیدگاه های جدید طراحی شهری از ابتدای قرن حاضر براساس معیارهای مرز مفهوم سازی (دریافت مقاله) دوفصلنامه معماری و شهرسازی پایدار دوره: 3، شماره: 1
13 شهر و همه گیری کرونا؛ بررسی پیامدهای اجتماعی و فضایی اقدامات شهری مرتبط با سلامت (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات بین رشته ای در تعالی معماری و شهرسازی دوره: 2، شماره: 1
14 مدل R.S.V.P فرآیند خلاق سنجش تا عمل در طراحی شهری (دریافت مقاله) فصلنامه معماری سبز دوره: 3، شماره: 7
15 نقش فرهنگ مذاهب اسلامی در انسجام اجتماعی محلات تاریخی با مطالعه موردی محله سرتپوله سنندج (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی توسعه شهری و منطقه ای دوره: 7، شماره: 21
16 واکاوی شاخص های موثر بر خلق مکانسوم با رویکرد شاهدمبنا (نمونه موردی: پارک/تپه های ملت و دیدگاه شهر سنندج) (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 19، شماره: 115
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثرات تجدد بربافت محلات مسکونی شهرهای کهن (دریافت مقاله) اولین همایش ملی معماری مسکونی
2 الگوی جدید محلهبندی؛ با تأکید بر مفهوم مطلوبیت در مکانیابی مراکز محلات نمونه مطالعاتی: ناحیه 91 شهر سنندج (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار
3 امکانسنجی کاربست معماری اکولوژیک در فرهنگ ایرانی-اسلامی (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم جغرافیا، معماری و شهرسازی ایران
4 بررسی تاثیرگذاری علوم رفتاری در بازتولید فضاهای شهری انسان مدار (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی معماری، عمران، شهرسازی، محیط زیست و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
5 بررسی توسعه پایدار از منظر نظریه اعتباریات علامه طباطبایی، با تمرکز بر مفهوم بیوفیلیک (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم انسانی در حکمت معاصر با محوریت علامه طباطبایی
6 بررسی سرمایه اجتماعی و راهکارهای نوآرانه ساکنین در جهت کاهش آسیب های ناشی از بیماری کوئید-۱۹ (نمونه موردی نواحی منفصل در شهر سنندج) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی و اولین همایش بین المللی سرمایه اجتماعی و تاب آوری
7 بررسی سیر دگردیسی کالبدی و چرخش فرهنگی در محله های تاریخی نمونه موردی : محله سنگلج در شهر تهران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی معماری، عمران، شهرسازی، محیط زیست و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
8 بررسی نوآوریهای اجتماعی در دوران پساکرونا، با رویکرد زمینه گرایی (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم جغرافیا، معماری و شهرسازی ایران
9 تاثیر ریخت شناسی فضاهای شهری بر روابط حاکم بر قلمروهای اجتماعی با توجه به عواقب ناشی از بیماری کوئید-۱۹ (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی عمران، توسعه هوشمند و سیستم های پایدار
10 تبیین مؤلفههای بعد کالبدی فضای شهری و کاربست آن در طراحیشهری نمونهمطالعاتی: پارک ساعی تهران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در عمران، معماری و شهرسازی
11 تفسیر مفهوم کولاژ شهر و زیبایی شناسی کانت مبتنی بر مبنای نظریه اعتباریات علامه طباطبایی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی معماری، عمران، شهرسازی، محیط زیست و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
12 جستاری بر حکمت نظری و عملی علامه طباطبایی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم انسانی در حکمت معاصر با محوریت علامه طباطبایی
13 جستاری بر رویکرد کشاورزی شهری پایدار در جهان (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی مطالعات مدیریت در علوم انسانی
14 جستاری براصول معماری سبز درمعماری ساختمانهای مسکونی ایرانی ـ اسلامی نمونه مطالعاتی : شهریزد (دریافت مقاله) همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم
15 چگونگی حصول کمال در آرمانشهر مولانا (با نگاهی به مثنوی معنوی ) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی معماری، عمران، شهرسازی، محیط زیست و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
16 دستیابی به معیارهای مرمت شهری ، جهت احیا هویت محله قلاچوارلان سنندج با کاربست پیوند میان فضاها و ابنیه واجد ارزش (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری
17 دستیابی به مولفه های مکانمند سازی میدان های شهری (دریافت مقاله) سومین همایش ملی معماری و شهر پایدار
18 دیالکتیک قرابت و غرابت در برنامه ریزی توسعه شهری در دوره پاندمی کوئید-۱۹ (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی معماری، عمران، شهرسازی، محیط زیست و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
19 شهر سالم ؛ رویکردی نوین در بازاندیشی به ساختار شهر و زیست ساکنین (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی معماری، عمران، شهرسازی، محیط زیست و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
20 شهر سالم؛ قیاس تطبیقی دیدگاه حکیم بوعلی سینا واندیشمندان معاصر غرب (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی مطالعات مدیریت در علوم انسانی
21 قابلیت سنجی استفاده از روش چیدمان فضا در ساماندهی ساختار کالبدی فضایی محلات (نمونه موردی: محله«قلا چوارلان» سنندج» (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری
22 لزوم بازنگری در مفهوم فضاهای زیرزمینی؛ بازتعریف گونه ها؛ و بازنمون آن برای قرن شهری معاصر (دریافت مقاله) کنفرانس ملی معماری، عمران، شهرسازی و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
23 مروری بر تاثیرات طرح منظر محله ای در ساختار کالبدی و اقتصاد ساکنین محله های تاریخی (مطالعه موردی : محله سنگلج تهران) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی معماری، عمران، شهرسازی، محیط زیست و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
24 مقایسه تطبیقی مفهوم شهر از دیدگاه اندیشمندان حوزه شهری و حکیم نظامی (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم جغرافیا، معماری و شهرسازی ایران
25 واکاوی جایگاه شهر ایرانی اسلامی در آثار خمسه حکیم -نظامی گنجوی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی علوم انسانی و مطالعات روانشناسی
26 ورودی شهر؛ کند و کاوی در طراحی شهری با رویکرد شناختی نمونه موردی: ورودی اصلی شهر سنندج (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی عمران، معماری ومدیریت شهری