دکتر محمد فروزنده

دکتر محمد فروزنده عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر

دکتر محمد فروزنده

Dr. Mohammad Forouzandeh

عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارایه الگوی مفهومی مدیریت زنجیره تامین پروژه های تحقیقاتی و توسعه صنعتی (دریافت مقاله) فصلنامه بهبود مدیریت دوره: 11، شماره: 1
2 ارایه مدل یکپارچه انتخاب سبد سیستم اکتساب و تولید دفاعی با در نظر گرفتن فشار فناوری و کشش الزامات به روش شبکه عصبی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه مدیریت و مهندسی صنایع دوره: 5، شماره: 16
3 بهینه سازی سیستم خدمات کلینیک دانشگاه تهران با استفاده از تئوری صف (دریافت مقاله) مجله پژوهش های کاربردی در مهندسی صنایع دوره: 5، شماره: 1
4 مدلی برای مدیریت پروژهه ای فراسازمانی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت استاندارد و کیفیت دوره: 5، شماره: 2
5 مدیریت فرآیندها و رویکرد فرآیندی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت استاندارد و کیفیت دوره: 3، شماره: 7
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارائه الگوی یکپارچه جهت انتخاب همزمان الگوی مناسب همکاری و همکار (مطالعه موردی شرکتهای منتخب در صنعت برق) (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مطالعات جهانی در علوم انسانی، مدیریت و کار آفرینی
2 ارائه مدل ارزیابی اقتصادی ریسک و تاخیر در زنجیره تامین پروژه های عمرانی و کاهش آن به روش برخاسته از داده و روش SLR (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس بین المللی پژوهش در مدیریت، اقتصاد و توسعه
3 ارائه مدل ارزیابی ریسک پروژه های عمرانی به روشANP Fuzzy (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مطالعات جهانی در علوم انسانی، مدیریت و کار آفرینی
4 ارائه مدل مدیریت ریسک زنجیره تامین پروژه با استفاده از رویکرد نوآوری باز و سبز (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی جهش علوم مدیریت، اقتصاد و حسابداری
5 ارایه مدل بهینه سازی چند گزینه ای و انتخاب شرکا در زنجیره تامین پروژههای تحقیقاتی و توسعه صنعتی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
6 ارزیابی نقش مدیریت پروژه در کاهش هزینه های اجرایی پروژه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی جهش علوم مدیریت، اقتصاد و حسابداری
7 ایده پردازی و مدیرت پورتفولیو پروژه ، عاملی مهم برای موفقیت پایدار (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی تحولات نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
8 بررسی تاثیر دستاورد های اتحاد راهبردی بر مدیریت سازمان های پروژه محور (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس بین المللی تکنیک های توسعه پایدار در مدیریت و مهندسی صنایع با رویکرد شناخت چالش های دایمی
9 بررسی تاثیر عا مل ساختار سازمانی بر ترویج و توسعه فرهنگ به اشتراک گذاری دانش در صنایع تولیدی و تحقیقاتی (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش
10 بررسی کاربرد هوش مصنوعی در کنترل کیفیت قطعات ریخته گری (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع،بهره وری و کیفیت
11 بررسی کاربرد هوش مصنوعی در مدیریت عملیات خدمات با تمرکز بر حوزه زنجیره تامین (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مطالعات جهانی در علوم انسانی، مدیریت و کار آفرینی
12 بررسی مدیریت کنترل و زمانبندی پروژه بر اساس حجم کار پروژه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی جهش علوم مدیریت، اقتصاد و حسابداری
13 بررسی و اولویت بندی کنترل پروژه سه نوع پروژه پیچیده سیستمی بر اساس شاخص های عملیاتی تاثیرگذار بر وزن فنی فعالیت ها با استفاده از تکنیک AHP (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس بین المللی مکانیک، ساخت، صنایع و مهندسی عمران
14 بررسی همه جانبه قراردادهای تولید با هدف کاهش ریسک و بالابردن بازده مالی در صنایع دفاعی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت و صنعت
15 توسعه ساختار تعادلی برای مدیریت هزینه در سبد های پروژه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، مدیریت، اقتصاد و حسابداری
16 شناسایی مزایای به کارگیری فناوری زنجیره ی بلوک در بخش خدمات آنلاین (دریافت مقاله) دومین کنفرانس مهندسی صنایع،مدیریت، حسابداری و اقتصاد
17 شناسایی و رتبه بندی ریسک های قابلیت های همکاری در شرکت های کوچک و متوسط (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی چشم اندازهای نوین در مدیریت، حسابداری و کارآفرینی
18 طراحی مدل انتقال فناوری در محصولات و دستاوردهای دفاعی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی و هشتمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری
19 مدل مفهومی ۱۰ عامل کلیدی ریسک های موثر بر هزینه پروژه های مخابراتی با استفاده از مدل ساختاری تفسیری - ISM (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع،بهره وری و کیفیت
20 مروری بر ریسک های پروژه توسعه محصول جدید (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی جهش علوم مدیریت، اقتصاد و حسابداری