دکتر حسین شهنازی

دکتر حسین شهنازی

دکتر حسین شهنازی

Dr. Hossein Shahnazi

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Effects of Companionship in Training Sessions on Primiparous Women’s Knowledge, Attitude and Performance toward Breastfeeding (دریافت مقاله) مجله بین المللی کودکان دوره: 5، شماره: 11
2 Effects of Educating Mothers about the National Child Development Screening Plan on Detecting Abnormal Child Development (دریافت مقاله) مجله بین المللی کودکان دوره: 5، شماره: 9
3 Effects of the Educational Intervention on some Health Belief Model Constructs regarding the Prevention of Obesity in Students (دریافت مقاله) مجله بین المللی کودکان دوره: 5، شماره: 8
4 The Prevalence of Internet Addiction and its Association with Depression, Anxiety, and Stress, among High-School Students (دریافت مقاله) مجله بین المللی کودکان دوره: 5، شماره: 4
5 The Relationship between Regular Physical Activity and The Stages of Change and Decisional Balance among Golestan University of Medical Sciences’ Students (دریافت مقاله) مجله تحقیقات توسعه پرستاری و مامایی دوره: 9، شماره: 2
6 بررسی ارتباط بین استرس شغلی با رضایت شغلی در بین ماماهای شاغل در زایشگاه های شهر اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات نظام سلامت دوره: 9، شماره: 7
7 بررسی خصوصیات دموگرافیک مراجعه کنندگان به مرکز ژنتیک پزشکی اصفهان و ارتباط آن با ازدواج خویشاوندی در سال ۱۳۸۸ (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات نظام سلامت دوره: 9، شماره: 9
8 بررسی رضایت شغلی ماماهای شاغل در بخش زایشگاه بیمارستان های شهر اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات نظام سلامت دوره: 10، شماره: 1
9 بررسی سازه های الگوی اعتقاد بهداشتی در خصوص اضطراب بارداری در زنان باردار نخست زا (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات نظام سلامت دوره: 9، شماره: 14
10 بررسی سازه های تئوری رفتار برنامه ریزی شده در خصوص فعالیت بدنی دانشجویان دانشگاه پیام نور نایین در سال ۱۳۹۱ (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات نظام سلامت دوره: 9، شماره: 9
11 بررسی میزان آگاهی و باور دانش آموزان پسر مقطع پیش دانشگاهی شهر اصفهان در خصوص استعمال سیگار و مضرات آن و شیوع مصرف سیگار در بین آنان (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات نظام سلامت دوره: 9، شماره: 6
12 بررسی میزان استفاده از مسواک و نخ دندان بر اساس سازه های الگوی اعتقاد بهداشتی توسط افراد مراجعه کننده به واحد درمانی دانشکده دنداتپزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال۱۳۹۱ (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات نظام سلامت دوره: 10، شماره: 2
13 بررسی میزان رضایتمندی شغلی بهورزان شاغل در استان چهارمحال و بختیاری و ارتباط آن با متغیرهای زمینه ای در سال ۱۳۹۹ (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات نظام سلامت دوره: 17، شماره: 3
14 تاثیر مداخله آموزشی بر مهارت‌های ارتباطی و خودکارآمدی بهورزان (دریافت مقاله) مجله آموزش و سلامت جامعه دوره: 6، شماره: 2
15 تبیین قدرت پیشگویی کنندگی سازه های تئوری رفتار برنامه ریزی شده بر سلامت عمومی شرکت کنندگان در فعالیت های ورزشی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات نظام سلامت دوره: 17، شماره: 2
16 عوامل مرتبط با مصرف سیگار بر اساس سازه های مدل اعتقاد بهداشتی در دانش آموزان پسر مقطع پیش دانشگاهی شهر اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات نظام سلامت دوره: 9، شماره: 4
17 کاربرد الگوی بین نظریه ای در تبیین وضعیت رفتار مصرف سیگار (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی گرگان دوره: 18، شماره: 3
18 وابستگی به نیکوتین، وسوسه مصرف سیگار، موازه تصمیم گیری و ارتباط آنها با آمادگی برای ترک سیگار در افراد سیگاری (دریافت مقاله) مجله بهداشت و توسعه دوره: 4، شماره: 1
19 وضعیت سواد سلامت و عوامل مرتبط با آن در سالمندان شهرستان دورود (دریافت مقاله) مجله آموزش و سلامت جامعه دوره: 6، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 Application of PEN-3 model in training breast cancer screening behaviors among female teachers of Isfahan (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره بین المللی سرطان پستان
2 Effects of Tailored Health Education Program on Overweight Elementary School Students’ Obesity-Related Lifestyle: A School-Based Interventional Study (دریافت مقاله) اولین کنگره سبک زندگی سالم
3 Predictive power of PEN-3 model constructs in breast cancer screening behaviors among Teachers: cross- sectional study in central Iran (دریافت مقاله) هفدهمین کنگره سراسری انجمن مدیکال انکولوژی و هماتولوژی ایران