دکتر محمد طالاری

دکتر محمد طالاری دانشگاه حضرت معصومه (س)

دکتر محمد طالاری

Dr. Mohammad Talari

دانشگاه حضرت معصومه (س)

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارائه الگوی شرایط و الزامات پیاده سازی استراتژی باز (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی دوره: 14، شماره: 54
2 ارائه الگویی جامع و دوسوتوان برای گونه شناسی راهبردهای پاسخ به بحران-های سازمانی (دریافت مقاله) فصلنامه چشم انداز مدیریت دولتی دوره: 13، شماره: 4
3 ارائه چارچوبی برای توسعه نوآوری ناب در کسب وکارهای الکترونیک (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت نوآوری دوره: 12، شماره: 2
4 ارائه سناریوهای آینده بازاریابی گردشگری در دوران پساکرونا در افق ده ساله (دریافت مقاله) دوفصلنامه آینده پژوهی ایران دوره: 7، شماره: 2
5 ارائه ماتریس گونه شناسی کارکنان کارآمد و ناکارآمد در بخش دولتی: رهیافت نظریه داده بنیاد (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت سازمان های دولتی دوره: 11، شماره: 2
6 ارائه مدل الزامات پیاده سازی راهبرد همرقابتی در شرایط عدم قطعیت محیطی بحران کرونا (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت بازرگانی دوره: 19، شماره: 44
7 ارائه مدل پاسخ های استراتژیک، اقتضایی و سریع به بحران با استفاده از رویکرد فراترکیب (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت بازرگانی دوره: 20، شماره: 48
8 ارائه مدل عوامل موثر بر توسعه راهبرد همرقابتی در بین شرکت های نوآور و نوپا (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت نوآوری در سازمان های دفاعی دوره: 6، شماره: 1
9 ارائه مدلی برای پیاده سازی استراتژی غیربازار در شرکت ها با استفاده از رویکرد فراترکیب (دریافت مقاله) دوفصلنامه اندیشه مدیریت راهبردی دوره: 15، شماره: 2
10 ارائه مدلی برای ورود موفق به بازار محصولات مواد غذایی کشورهای منطقه (مطالعه موردی کشور عراق) (دریافت مقاله) دوفصلنامه علمی- پژوهشی نوآوری و ارزش آفرینی دوره: 10، شماره: 19
11 بررسی سیر تطور هم رقابتی و ارائه مدل جامع راهبرد هم رقابتی در شرایط تحریم (دریافت مقاله) فصلنامه بهبود مدیریت دوره: 14، شماره: 1
12 بررسی میزان پای بندی به اصول اخلاقی سیستم های اطلاعاتی مورد مطالعه: کارکنان دانشگاه شهید چمران (دریافت مقاله) دوفصلنامه اندیشه مدیریت راهبردی دوره: 2، شماره: 2
13 بررسی نقش جهت گیری کارآفرینی در موفقیت محصولات جدید شرکت های دانش بنیان با تاکید بر بازاریابی دوسوتوان (دریافت مقاله) مجله تحقیقات بازاریابی نوین دوره: 11، شماره: 1
14 تاثیر ارزش های تجربی بر نگرش هم آفرینی مشتری و رفتارهای هم آفرینی ارزش مشتری در صنعت گردشگری؛ مطالعه گردشگران شهر اصفهان (دریافت مقاله) مجله تحقیقات بازاریابی نوین دوره: 9، شماره: 3
15 تجزیه و تحلیل روند جهانی پژوهش های نسل چهارم بازاریابی: یک رویکرد آمیخته (دریافت مقاله) مجله تحقیقات بازاریابی نوین دوره: 12، شماره: 2
16 جامعه پذیری سیاسی بستری برای بازاریابی سیاسی رابطه مند (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد دوره: 25، شماره: 2
17 شناسایی الزامات بکارگیری اینترنت اشیاء صنعتی در زنجیره تامین صنعت خودرو (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت عملیات دوره: 2، شماره: 7
18 طراحی چارچوب مدیریت تجربه مشتری در تجارت اجتماعی: رویکردی آمیخته (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات رفتار مصرف کننده دوره: 6، شماره: 2
19 طراحی و تبیین مدل راهبرد باز (مورد مطالعه: صنعت بانکداری ایران) (دریافت مقاله) دوفصلنامه اندیشه مدیریت راهبردی دوره: 14، شماره: 2
20 گونه شناسی استراتژی های توازن در یک پرتفوی دوسوتوان: نظریه پردازی داده بنیاد در شرکت های هلدینگ (دریافت مقاله) فصلنامه انجمن علوم مدیریت ایران دوره: 11، شماره: 43
21 نقش مدیریت دانش در تکامل زنجیره تامین شرکت (دریافت مقاله) دوماهنامه بررسی های بازرگانی دوره: 11، شماره: 58
22 نوع شناسی کارکنان براساس کارآمدی در بخش دولتی: رویکرد نظریه داده بنیاد کلاسیک (دریافت مقاله) پژوهش های مدیریت منابع انسانی دوره: 14، شماره: 3
23 نوع شناسی کارکنان براساس کارآمدی در بخش دولتی: رویکرد نظریه داده بنیاد کلاسیک (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای مدیریت منابع انسانی دوره: 14، شماره: 3
24 واکاوی عوامل موثر بر همرقابتی شرکت های نوپا در اکوسیستم کارآفرینی با استفاده از رویکرد فراترکیب (دریافت مقاله) دوفصلنامه علمی- پژوهشی نوآوری و ارزش آفرینی دوره: 12، شماره: 23
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 احیای بازارهای تولیدی تخصصی کشور با هلدینگ های دوسوتوان (دریافت مقاله) نهمین کنگره پیشگامان پیشرفت
2 ارائه مدلی جهت ایجاد ارزش توسط توزیع کنندگان صنعتی در هزاره سوم (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت
3 استراتژی غیربازار رویکردی یکپارچه و فرا استراتژیک به بازار (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی چالش ها و راهکارهای نوین در مهندسی صنایع و مدیریت و حسابداری
4 بررسی تاثیر سطح سواد رسانه ای بر تغییر سبک زندگی مردم استان قزوین با نقش میانجی گری فضای مجازی (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی سواد رسانه ای و اطلاعاتی با موضوع خانواده
5 بررسی نقش تعدیل کننده الگوی استراتژی در رابطه بین قابلیت های سازمانی و عملکردشرکت (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک
6 تاثیر کیفیت وبسایت بر خرید وسواسی آنلاین با نقش میانجی اعتماد و لذت درک شده (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی توانمندی مدیریت، مهندسی صنایع، حسابداری و اقتصاد
7 تحلیل کارکرد مدل بازاریابی سیاسی رابطه مند در افزایش مشارکت سیاسی جامعه (دریافت مقاله) دهمین کنگره پیشگامان پیشرفت
8 جایگاه اصول اخلاقی در بازاریابی ارائه چارچوبی نظامند (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت
9 جایگاه مدیریت دانشدر صنایع هوایی مطالعه موردی: شرکت هواپیماسازی بوئینگ (دریافت مقاله) دهمین همایش انجمن هوافضای ایران
10 چالش های برنامه ریزی استراتژیک بازاریابی رسانه اجتماعی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی چالش ها و راهکارهای نوین در مهندسی صنایع و مدیریت و حسابداری
11 شناسایی پیامدهای راهبرد هم رقابتی در شرکت های کوچک و متوسط (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی چالش ها و راهکارهای نوین در مهندسی صنایع و مدیریت و حسابداری
12 گیمیفیکیشن ابزاری نوظهور در پیاده سازی مدیریت دانش (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی چالش ها و راهکارهای نوین در مهندسی صنایع و مدیریت و حسابداری
13 مطالعه تطبیقی فرایندهای مدیریت دانش و ارائه یک مدل ژنریک جهت انباشتسرمایه های دانشی (دریافت مقاله) نهمین کنگره پیشگامان پیشرفت
14 معجزه ای در فرآیند تدوین استراتژی: پدیده ی استراتژی باز به عنوان نسل سوم استراتژی (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک
15 نقش آفرینی هلدینگ ها در تقویت اقتصاد ملی با ایجاد مزیت دوسوتوانی: مدلی اکتشافی- بومی در انتقادات به نظریات غربی (دریافت مقاله) دهمین کنگره پیشگامان پیشرفت