دکتر حسن نظری

دکتر حسن نظری استادیار علوم درمانگاهی دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهرکرد

دکتر حسن نظری

Dr. Hasan Nazari

استادیار علوم درمانگاهی دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهرکرد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر استرس حرارتی بر تولید نیتریک اکساید و بیان ژنی دو آنزیم نیتریک اکساید سنتتاز در سلول های سرتولی گوسفند (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران دوره: 10، شماره: 1
2 ارزیابی تاثیر غلظت های مختلف گلیسرول و دمای ذوب در فرایند انجماد و ذوب اسپرم های اپیدیدیمی قوچ (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران دوره: 13، شماره: 1
3 بررسی تاثیر میواینوزیتول- سدیم سیترات و سرم بر قابلیت تکاملی جنین های گاوی شبیه سازی شده عاری از زوناپلوسیدا (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران دوره: 10، شماره: 1
4 بررسی فلزات سنگین (سرب، کادمیوم، کروم و روی) در آب و رسوب سواحل استان گلستان (دریافت مقاله) مجله بهره برداری و پرورش آبزیان دوره: 5، شماره: 1
5 بهبود رشد آزمایشگاهی فولیکولهای ثانویه جداشده از تخمدان گاو با تحریک مسیر سیگنالینگ Akt (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران دوره: 13، شماره: 1
6 بهبود کیفیت تخمک های نابالغ انجماد شیشه ای-ذوب شده گوسفند با استفاده از گلیسین (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران دوره: 9، شماره: 1
7 تاثیر مدت زمان نگهداری اپیدیدیم های قوچ های کشتار شده در دمای ۵ درجه سانتی گراد بر تحرک اسپرم های جدا شده از آنها پیش و پس از انجماد (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران دوره: 14، شماره: 1
8 تاثیر نوع و غلظت ضدیخ های نفوذپذیر در روند انجماد شیشه ای بر قابلیت بقای بلاستوسیست گوسفندی تولیدشده در شرایط آزمایشگاهی (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران دوره: 9، شماره: 2
9 سطح فلزات سنگین (سرب، کادمیوم، کروم و روی) در بافت عضله و کبد ماهی کپور (Cyprinus carpio L. ۱۷۵۸) سواحل استان گلستان (دریافت مقاله) مجله علمی شیلات ایران دوره: 19، شماره: 4
10 مکانیابی منبع تشعشع با استفاده از کمترین مربعات خطی در مشاهدات DRSS جدید (دریافت مقاله) فصلنامه رادار دوره: 8، شماره: 1