دکتر امین نعمت اللهی

دکتر امین نعمت اللهی دانشیار بهداشت و کنترل کیفی مواد غذائی دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهرکرد

دکتر امین نعمت اللهی

Dr. Amin Nematollahi

دانشیار بهداشت و کنترل کیفی مواد غذائی دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهرکرد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثرات ضد قارچی عصاره های آبی و فلاونوئیدی کلی گیاه مورد (Myrtus communis L.) بر دو قارچ بیماری زای ساپرولگنیا و فوزاریوم جدا شده تخم قزل آلای رنگین کمان در شرایط in vitro (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فنون دریایی دوره: 16، شماره: 1
2 اثرات مقایسهای عصاره بدن کرم خاکی و فنی تویین سدیم بر ترمیم زخم بخیه در ماهی طلایی Carassius auratus (دریافت مقاله) فصلنامه سلول و بافت دوره: 5، شماره: 4
3 بررسی مولکولی و تعیین حساسیت لاکتوکوکوس گارویه عامل لاکتوکوکوزیس در ماهیان قزل آلای رنگین کمان نسبت به اسانس های گیاهی (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران دوره: 9، شماره: 1
4 تاثیر غلظت های مختلف پروپوفول بر بازماندگی و برخی از فاکتورهای خونی قزل آلای رنگین کمان در شرایط حمل و نقل (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران دوره: 11، شماره: 2
5 مطالعه اثر آسکوربیک اسید بر باکتری های استرپتوکوکوس اینیایی و لاکتوکوکوس گارویه جداشده از ماهیان قزل آلای رنگین کمان پرورشی در شرایط آزمایشگاهی (دریافت مقاله) فصلنامه دامپزشکی دوره: 30، شماره: 3
6 مطالعه اثر ضد باکتریایی لیزوزیم روی باکتری های استرپتوکوکوس.اینیایی و لاکتوکوکوس.گارویه جداشده از ماهیان قزل آلای رنگین کمان استان چهارمحال و بختیاری (دریافت مقاله) فصلنامه میکروب شناسی مواد غذائی دوره: 4، شماره: 4
7 مقایسه بالینی اثر بی هوشی کتامین و پروپوفل در سیاه ماهی (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران دوره: 8، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر بازدارندگی غلظتهای مختلف عصاره آبی و اتانولی گیاه زوفا Hyssopus officinalis روی قارچ ساپرولگنیا Saprolegnia sp در شرایط آزمایشگاهی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی منابع طبیعی و توسعه پایدار در زاگرس مرکزی
2 اثر ضد قارچی عصاره برگ درخت لرگ (Pterocarya fraxinifolia) بر روی قارچ ساپرولگنیای جداسازی شده از تخم چشم زده قزل آلای رنگین کمان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ماهی شناسی ایران
3 اثر ضدقارچی عصاره آبی و اتانولی گیاه خرزهره Nerium oleander بر قارچ فوزاریوم جدا شده از تخم قزل آلای رنگین کمان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی منابع طبیعی و توسعه پایدار در زاگرس مرکزی
4 اثرات خشکسالی درصنعت شیلات و آبزی پروری در استان چهارمحال و بختیاری (سالهای 1387 تا 1392) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بحران آب (تغییر اقلیم، آب و محیط زیست)
5 ارزیابی پارامترهای بیوشیمیایی سرم ماهیان کپور نقره ای(Ciprinus carpio) متعاقب بی هوشی با غلظت های متفاوت بنزوکائین هیدروکلراید (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
6 بررسی آلودگی قارچی سالن های انکوباسیون قزل آلای رنگین کمان دارای مدیریت بهداشتی مناسب در استان چهارمحال و بختیاری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ماهی شناسی ایران
7 بررسی تاثیر خشکسالی در بروز بیماری های ماهی در مزارع پرورش قزل آلای رنگین کمان استان چهار محال و بختیاری در طی سالهای 1387 تا 1392 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بحران آب (تغییر اقلیم، آب و محیط زیست)
8 بررسی چگونگی چسبندگی باکتری فلاوباکتریوم کلومناره (Flavobacteriumcolumnare) در بافت آبشش قزل الای رنگین کمان (Oncorhynchusmykiss) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی توسعه و پرورش ماهیان سردآبی
9 بررسی کیفیت خوراک ماهی در برخی از کارگاه های پرورش ماهی قزل آلای رنگین کمان استان چهارمحال بختیاری (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران
10 بررسی و جداسازی قارچ های بیماری زا و یا ساپروفیت پوست و آبشش ماهیان زینتی خانواده سیکلید Cichlids ماهیان اسکار Astronotus ocellatus و سیچلا Cichlaدر شهرستان شهرکرد (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی پژوهشهای منابع طبیعی ایران با محوریت شیلات و بوم سازگان آبی
11 سندرم مرگ و میر نوزادان قزل آلای رنگین کمان (RTFS) در استان چهار محال و بختیاری با تکیه بر آلودگی ناشی از عفونت های ویروسی (IPN) و (IHN) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی توسعه و پرورش ماهیان سردآبی
12 مدلی جایگزین برای مطالعه عوامل بیماریزای روده (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران
13 مروری بر مزایای مدل تزریق آبشش((Gill Perfusion Model در مطالعه مکانیسم عمل عوامل آسیب رسان آبشش ماهی (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران
14 مطالعه چگونگی عملکرد نوکلیوتید جیره بر شاخص های رشددر قزل آلای رنگین کمان Oncorhynchus mykiss (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران