دکتر بهرام اخوان کاظمی

دکتر بهرام اخوان کاظمی استاد علوم سیاسی دانشگاه شیراز

دکتر بهرام اخوان کاظمی

Dr. bahram akhavan kazemi

استاد علوم سیاسی دانشگاه شیراز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 الگوی امنیت در مکتب امنیتی جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) مجله آفاق امنیت دوره: 8، شماره: 26
2 امنیت اقتصادی و راهکارهای تامین آن در آموزه های قرآنی و روایی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات قرآن و حدیث دوره: 1، شماره: 2
3 امنیت و ابعاد آن در قرآن (دریافت مقاله) فصلنامه فقه و اصول دوره: 39، شماره: 1
4 اهداف و کارکرد های نظارت در نظام سیاسی اسلام (دریافت مقاله) فصلنامه جستارهای سیاسی معاصر دوره: 1، شماره: 2
5 Imam Khomeini’s Leadership, a Rejection of the Theory of Charismatic Leadership (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای معاصر انقلاب اسلامی دوره: 1، شماره: 2
6 تئوریهای عدالت در فلسفه سیاسی خواجه نصیرالدین طوسی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم سیاسی دوره: 2، شماره: 4
7 تحلیل گفتمانی دو مفهوم متعارض از «انتظار» (ازدیدگاه امام خمینی (ره)و انجمن حجتیه) (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه سیاسی در اسلام دوره: 9، شماره: 33
8 حزب و تحزب در اندیشه اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه فقه و اصول دوره: 41، شماره: 1
9 دراسه فی تقییم فکره تطور نظریه ولایه الفقیه عند الامام الخمینی (دریافت مقاله) دوفصلنامه المصطفی دوره: 1، شماره: 0
10 دکترین و سیاست های دفاعی امنیتی در صحیفه سجادیه (دریافت مقاله) فصلنامه سیاست دفاعی دوره: 16، شماره: 61
11 دکترین و سیاستهای دفاعی امنیتی فرانسه از جنگ دوم جهانی تاکنون (دریافت مقاله) فصلنامه سیاست دفاعی دوره: 4، شماره: 3
12 عوامل پیدایی و پایایی سکولاریسم در جهان مسیحی (دریافت مقاله) دوفصلنامه دانش سیاسی دوره: 2، شماره: 4
13 کار آمدی در آموزه های نهج البلاغه (دریافت مقاله) فصلنامه فقه و اصول دوره: 39، شماره: 2
14 کرامت مداری، راهبرد تعادل بخش میان امنیت و آزادی در گفتمان سیاست جنایی (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزه های حقوق کیفری دوره: 15، شماره: 15
15 کرونا، مخاطره در کار، باز اندیشی در نقش دولت (دریافت مقاله) فصلنامه دولت پژوهی دوره: 9، شماره: 34
16 کلان روندهای سیاسی منطقه غرب آسیا و اثرگذاری آن بر ساختار قدرت منطقه ای (دریافت مقاله) فصلنامه علمی «آینده پژوهی راهبردی» دوره: 1، شماره: 2
17 ماهیت و الزامات امنیت اقتصادی در الگوی اسلامی و ایرانی پیشرفت (دریافت مقاله) فصلنامه سیاست متعالیه دوره: 7، شماره: 26
18 مدلسازی ریاضیاتی برای محاسبه و نمایش پایستگی ایدئولوژی‎های سیاسی (مورد مطالعه: ارزیابی پایستگی کمالیسم در نظام سیاسی ترکیه) (دریافت مقاله) فصلنامه روش شناسی علوم انسانی دوره: 28، شماره: 112
19 مفهوم، شاخصه ها و شیوه های ارتقاء کارآمدی در نظام جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد دوره: 11، شماره: 3
20 نسبت عدالت و آزادی در اندیشه سیاسی محمدرضا حکیمی (دریافت مقاله) فصلنامه سیاست پژوهی اسلامی ایرانی دوره: 2، شماره: 2
21 نظارت و مبانی آن در نظام و اندیشة علوی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهشنامه علوی دوره: 2، شماره: 3
22 نقد و ارزیابی عدالت افلاطونی از منظر اندیشة علوی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهشنامه علوی دوره: 1، شماره: 1
23 نگرشی تطبیقی به مفهوم عدالت در فلسفهی سیاسی افلاطون و ارسطو (دریافت مقاله) مجله مطالعات حقوقی دوره: 10، شماره: 3
24 واکاوی اثرات سلبی و ایجابی پاندمی ها بر امر سیاسی؛ با تاکید بر پاندمی کرونا (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های راهبردی سیاست دوره: 12، شماره: 44
25 واکاوی کمالیسم و بازتابهای آن در اقتصاد سیاسی معاصر ترکیه (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات سیاسی جهان اسلام دوره: 10، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 تحقق علم نافع، راهبردی بنیادین در اصلاح و اعتلای علمی کشور (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی علوم انسانی
2 تعاملات دو سویه اسلامی کردن دانشگاه ها و تقویت علوم انسانی (دریافت مقاله) کنگره ملی علوم انسانی
3 توسعه پایدار؛ دگرگونی در الگوهای کسب وکار و بازاندیشی در کارآمدی نظام سیاسی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی و دومین همایش بین المللی پایداری کسب و کار