دکتر مرتضی تهامی پورزرندی

دکتر مرتضی تهامی پورزرندی استادیار دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی دانشگاه شهید بهشتی

دکتر مرتضی تهامی پورزرندی

Dr. Morteza Tahamiporzarandi

استادیار دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی دانشگاه شهید بهشتی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی پیوند آب-انرژی در صادرات و واردات برق ایران با استفاده از رویکرد آب مجازی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آب و فاضلاب دوره: 8، شماره: 3
2 ارزیابی تجارت محصولات صنعتی ایران با کشورهای مختلف از دیدگاه آب مجازی (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و الگو سازی ( اقتصاد سابق) دوره: 8، شماره: 30
3 ارزیابی و تحلیل تجارت آب مجازی در بخش نفت ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران دوره: 11، شماره: 41
4 اقتصاد آب (دریافت مقاله) دانشنامه اقتصاد دوره: 3، شماره: 1
5 اقتصاد دریا (دریافت مقاله) دانشنامه اقتصاد دوره: 2، شماره: 2
6 اقتصاد سنجی فضایی (دریافت مقاله) دانشنامه اقتصاد دوره: 5، شماره: 1
7 اقتصاد شیلات (دریافت مقاله) دانشنامه اقتصاد دوره: 3، شماره: 1
8 انداز هگیری و تحلیل جایگاه تجارت آب مجازی در بخش صنعت و معدن ایران (دریافت مقاله) دو فصلنامه آب و توسعه پایدار دوره: 3، شماره: 1
9 اندازه گیری و تحلیل تقاضای آب ویژه محصولات کشاورزی و جایگاه ایران در تجارت با سایر کشورها (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و الگو سازی ( اقتصاد سابق) دوره: 10، شماره: 2
10 برآورد ارزش اقتصادی خدمات غیربازاری منطقه جنگلی - تفریحی پردانان شهرستان پیرانشهر استان آذربایجان غربی (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 45، شماره: 4
11 برآورد ارزش حفاظتی و گردشگری بوستان های شهری: مطالعه موردی بوستان ارتش (دریافت مقاله) مجله اقتصاد شهری دوره: 6، شماره: 2
12 برآورد میزان تمایل به پرداخت مصرف کنندگان برای محصول ارگانیک مرغ سبز به روش دو مرحله ای هکمن (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و الگو سازی ( اقتصاد سابق) دوره: 4، شماره: 16
13 بررسی اثر خدمات اکوسیستم روددره های شهری بر قیمت املاک در تهران، محدوده روددره فرحزاد (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و الگو سازی ( اقتصاد سابق) دوره: 13، شماره: 4
14 بررسی اثرگذاری ارزش افزوده بخش صنعت بر انتشار گاز کربن دی اکسید در ایران: رویکرد منحنی محیط زیستی کوزنتس (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های راهبردی در علوم کشاورزی و منابع طبیعی دوره: 6، شماره: 1
15 بررسی راهبردی اثرگذاری تحریم بر نرخ ارز از کانال حساب مالی (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد اقتصادی دوره: 6، شماره: 22
16 بهره وری آب (دریافت مقاله) دانشنامه اقتصاد دوره: 2، شماره: 2
17 پرداخت برای خدمات اکوسیستم (دریافت مقاله) دانشنامه اقتصاد دوره: 2، شماره: 2
18 تجارت آب مجازی (دریافت مقاله) دانشنامه اقتصاد دوره: 2، شماره: 2
19 تجزیه سری زمانی (دریافت مقاله) دانشنامه اقتصاد دوره: 3، شماره: 1
20 تحلیل فایده-هزینه مدیریت پسماندهای جامد شهری: مطالعه موردی شهر رباط کریم (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و برنامه ریزی شهری دوره: 2، شماره: 1
21 تحلیل نظام تعرفه و ارزش اقتصادی آب در بخش صنعت ایران (دریافت مقاله) دو فصلنامه آب و توسعه پایدار دوره: 6، شماره: 3
22 تحلیل هزینه – فایده اجتماعی تعویض مبدل های کاتالیستی غیرفعال در خودروهای سبک شهر تهران برای کاهش آلودگی هوا (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و برنامه ریزی شهری دوره: 3، شماره: 1
23 تعیین دامنه وابستگی فضایی ریسک سیستماتیک عملکرد گندم دیم در ایران: کاربرد الگوهای خودرگرسیون فضایی (دریافت مقاله) تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره: 44، شماره: 3
24 تعیین قیمت بهینه آب در مصارف خانگی شهر تهران با استفاده از مدل رمزی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 13، شماره: 3
25 خوبی برازش (دریافت مقاله) دانشنامه اقتصاد دوره: 2، شماره: 2
26 معرفی ابزار پرداخت برای خدمات اکوسیستم (PES) اکوسیستم های تالابی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات محیط زیست، منابع طبیعی و توسعه پایدار دوره: 2، شماره: 5
27 نظام قیمت گذاری آب (دریافت مقاله) دانشنامه اقتصاد دوره: 2، شماره: 2
28 نقش ابزارهای اقتصادی در مدیریت یکپارچه منابع آب: مطالعه موردی نظام قیمت گذاری آب آبیاری در حوضه های آبریز غرب ایران (دریافت مقاله) تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره: 47، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی تامین درآمد شهری با توسعه مزرعه استخراج بیت کوین توام با احداث نیروگاه برق در حاشیه شهرهای ایران (دریافت مقاله) همایش بین المللی فرصت های سرمایه گذاری شهر تهران
2 برآورد ارزش حفاظتی و گردشگری بوستان های شهری: مطالعه موردی بوستان ارتش (دریافت مقاله) همایش بین المللی فرصت های سرمایه گذاری شهر تهران
3 بررسی عوامل موثر بر قیمت مسکن در شهر تهران (دریافت مقاله) همایش بین المللی فرصت های سرمایه گذاری شهر تهران
4 تحلیلی بر ارزش اقتصادی آب در مصارف صنعتی استان قزوین بر اساس تئوری رانت اقتصادی و روش پسماند (دریافت مقاله) سومین کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران
5 کاربرد فناوری بلاکچین در شهر هوشمند (دریافت مقاله) همایش بین المللی فرصت های سرمایه گذاری شهر تهران
6 مقایسه نقش رهیافت های محاسباتی در تعیین هزینه تمام شده آب در ایران (دریافت مقاله) سومین کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران