دکتر سیدمنصور خلیلی عراقی

دکتر سیدمنصور خلیلی عراقی استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران

دکتر سیدمنصور خلیلی عراقی

Dr. Seyed Mansour Khalili Araghi

استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اشتغال در بخش های تولیدی و نقش عوامل طرف تقاضا (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اقتصادی دوره: 40، شماره: 1
2 اصلاح یارانه های انرژی و مسیر زمانی مصارف انرژی (رهیافت مدل DCGE) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اقتصادی دوره: 49، شماره: 4
3 بررسی علیت غیرخطی میان تورم و نااطمینانی تورم در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد کاربردی دوره: 5، شماره: 16
4 تاثیر حقوق مالکیت فکری بر رشد اقتصادی (دریافت مقاله) دوفصلنامه دانشنامه حقوق اقتصادی دوره: 20، شماره: 4
5 تعیین قاعده بهینه سیاست پولی در اقتصاد ایران با استفاده از تئوری کنترل بهینه (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اقتصادی دوره: 44، شماره: 3
6 تیوری همگرایی وجایگاه ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه جستارهای اقتصادی دوره: 3، شماره: 6