دکتر امیر هاشمی

دکتر امیر هاشمی استادیار مهندسی برق (الکترونیک، مخابرات)  دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه شهرکرد

دکتر امیر هاشمی

Dr. Amir Hashemi

استادیار مهندسی برق (الکترونیک، مخابرات) دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه شهرکرد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.