دکتر روح الله همتی

دکتر روح الله همتی دانشیار زیست شناسی دانشکده علوم پایه دانشگاه شهرکرد

دکتر روح الله همتی

Dr. Rohaalah Hemati

دانشیار زیست شناسی دانشکده علوم پایه دانشگاه شهرکرد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر هشت هفته تمرین مقاومتی شدید و متوسط بر بیان miR-۱ و miR-۲۰۶ عضلانی و IGF-۱ سرمی در موش های صحرایی نر سالمند نژاد ویستار (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی دوره: 12، شماره: 46
2 بررسی اثر یک مشتق از پروتئین Apaf-1 بر فعالیت کاسپاز سلول های HEK293T (دریافت مقاله) فصلنامه علمی پژوهشی طب انتظامی دوره: 3، شماره: 1
3 بررسی هشت هفته تمرین استقامتی تناوبی و تداومی بر MicroRNAs های مرتبط با انتقال معکوس کلسترول در موش های سالمند نژاد ویستار (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی دوره: 10، شماره: 39
4 تاثیر هشت هفته تمرین مقاومتی شدید و متوسط برMicroRNA های مرتبط با انتقال معکوس کلسترول در موش های سالمند نژاد ویستار (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی و فعالیت بدنی دوره: 12، شماره: 2
5 شناسایی مولکولی گونههای باسیلوس مقاوم به سرب و محرک رشد گیاه جداسازی شده از خاک حاوی سرب (دریافت مقاله) فصلنامه زیست شناسی میکروارگانیسمها دوره: 8، شماره: 30