دکتر امیرحمزه سالارزایی

دکتر امیرحمزه سالارزایی استاد، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده الهیات، دانشگاه سیستان و بلوچستان

دکتر امیرحمزه سالارزایی

Dr. Amirhamzeh Salarzaee

استاد، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده الهیات، دانشگاه سیستان و بلوچستان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 استقلال و امتیاز مالی زن نسبت به شوهر در نظام حقوقی ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه فقه و حقوق خانواده دوره: 16، شماره: 54
2 اندیشه ورزی در استنباط فقه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های فقهی دوره: 9، شماره: 0
3 بازپژوهی ادله فقهی سقوط خیار غبن با تصرف قبل از علم (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزه های فقه مدنی دوره: 8، شماره: 17
4 برداشتی دیگر از آیه 33 سوره مائده (دریافت مقاله) تحقیقات علوم قرآن و حدیث دوره: 6، شماره: 2
5 بررسی ارث زن در قانون و عرف ایران و هندوستان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات شبه قاره دوره: 6، شماره: 18
6 بررسی تاثیر حدوث اختلاف دین بین زوجین در ثبوت و سقوط وجوب نفقه زوجه از دیدگاه فقه مذاهب (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات اسلامی زنان و خانواده دوره: 6، شماره: 10
7 بررسی تطبیقی تاثیر اختلاف دین ولی و مولی علیه بر ولایت نکاح از منظر فقه اسلامی (دریافت مقاله) دوفصلنامه فقه مقارن دوره: 7، شماره: 13
8 بررسی دعا از منظر کلام خدا (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش نامه معارف قرآنی دوره: 3، شماره: 10
9 بررسی سیاست کیفری اسلام از منظر حدیث نبوی در ءالحد (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق کیفری دوره: 1، شماره: 2
10 بررسی ظرافت های بلاغی تربیتی آیه ۳۲ سوره مائده در پیشگیری از وقوع جرم قتل عمد (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات علوم قرآنی دوره: 7، شماره: 26
11 بررسی فقهی و حقوقی مهریه زوجه مسلمه غیر مدخول بها (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق دوره: 11، شماره: 36
12 بررسی فقهی پدیده شرخری با نگاهی به قانون مجازات اسلامی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه فقه دوره: 26، شماره: 98
13 بررسی نهاد حکر در قانون مدنی افغانستان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات شبه قاره دوره: 10، شماره: 34
14 بیان و نقد ماده 373 قانون مجازات اسلامی 1392 به زبان ریاضی (دریافت مقاله) فصلنامه فقه و اصول دوره: 51، شماره: 2
15 پدیده های زیست محیطی در پوسترهای هنرمندان ایران و انگلیس با هدف احقاق حقوق بشر (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات هنر اسلامی دوره: 20، شماره: 49
16 تحلیل تفکیک بین محاربه و افساد فی الارض در نظام کیفری جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر قانون مجازات اسلامی مصوب1392 (دریافت مقاله) فصلنامه جستارهای فقهی و اصولی دوره: 5، شماره: 1
17 تحلیل حقوقی عوامل اقتصادی جرم (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات شبه قاره دوره: 8، شماره: 28
18 تحلیل رابطه بین سبک زندگی و تربیت جنسی نوجوانان شهر زاهدان با نگاهی به پیش گیری از جرم (دریافت مقاله) مجله مطالعات روانشناسی تربیتی دوره: 15، شماره: 29
19 تحلیل فقهی بازار بین المللی فارکس با تکیه بر ممنوعیت آن در قوانین ایران (دریافت مقاله) پژوهش نامه حقوق اسلامی دوره: 20، شماره: 1
20 حقوق فرد تحت نظر در نظام حقوقی هند با نگاهی به حقوق ایران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات حقوق بین المللی دوره: 15، شماره: 58
21 حمایت واستقلال مالی زنان درخانواده وچالش های اجرایی آن با نگاهی به آیات وروایات (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران دوره: 5، شماره: 10
22 رویکرد سیاسی جنایی تقنینی ایران نسبت به زنان بزه دیده (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران دوره: 5، شماره: 11
23 سنجش انطباق احکام حکومتی با مصالح مرسله در فقه مقارن (دریافت مقاله) دوفصلنامه فقه مقارن دوره: 8، شماره: 15
24 ظرافت های علمی و ادبی آیه ارضاع (دریافت مقاله) فصلنامه مشکوه دوره: 29، شماره: 3
25 عدم اعتبار جرم انگاری پولشویی از منظر فقه و حقوق ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های فقهی دوره: 7، شماره: 1
26 کاربرد اصول و قواعد فقهی در پیشگیری از اختلال اضطرابی وسواس فکری-عملی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های فقهی دوره: 13، شماره: 4
27 مفهوم شناسی و جایابی عینی دو استخوان کعب با رویکرد داده های پزشکی (دریافت مقاله) نشریه پژوهش های فقه تطبیقی و حقوق دوره: 1، شماره: 1
28 مناقشه بر مختار صاحب کفایه پیرامون مفردات و مفاد قاعده لا ضرر (دریافت مقاله) فصلنامه جستارهای فقهی و اصولی دوره: 3، شماره: 2
29 نقد مبنایی بر حکم کیفری مشارکت در قتل عمد قانون مجازات اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه فقه و اصول دوره: 47، شماره: 2
30 نقدی بر صاحب جواهر پیرامون نحوه محاسبه فاضل دیه قاتلان قصاص شده در قتل عمد (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های فقهی دوره: 12، شماره: 3
31 واکاوی فقهی _ حقوقی حق حبس و چالش های فراروی ماده ی ۱۰۸۵ قانون مدنی (دریافت مقاله) دانش حقوق مدنی دوره: 7، شماره: 1
32 واکاوی نقش و تاثیر قاعده لاضرر در فسخ نکاح به واسطه بیماری های نوظهور (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات اسلامی زنان و خانواده دوره: 8، شماره: 14
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اپیلاسیون از منظر فقه (دریافت مقاله) همایش بین المللی زنان و زندگی شهری
2 اجتهاد جمعی و نقش آن در حل مسایل نوین فقه اسلامی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی آینده پژوهی،علوم انسانی و توسعه
3 ازدواج با فرزندخوانده در حقوق ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی پژوهش های نوین ایران و جهان در روانشناسی و علوم تربیتی، حقوق و علوم اجتماعی
4 Legal Approach to Psychology (Spiritual) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی روانشناسی کاربردی
5 بررسی اشتراکات قانون اساسی ایران و پاکستان (دریافت مقاله) کنفرانس ملی پژوهش های نوین ایران و جهان در روانشناسی،علوم تربیتی و مطالعات اجتماعی
6 بررسی تاثیر کیفیت خدمات الکترونیک قضایی بر رضایتمندی شهروندان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم مدیریت و حسابداری
7 بررسی تحلیلی توقیف اموال منقول و غیر منقول در اجرای احکام مدنی (دریافت مقاله) سومین همایش بسترهای فساد مالی و اداری در نظام حقوقی ایران با رویکرد اصلاح و توسعه نظام حقوقی
8 بررسی تحلیلی محکومیت مالی اشخاص در اثر عدم پرداخت مطالبات دیگران از نظر فقهی و حقوقی (دریافت مقاله) سومین همایش بسترهای فساد مالی و اداری در نظام حقوقی ایران با رویکرد اصلاح و توسعه نظام حقوقی
9 بررسی تطبیقی وظایف و اختیارات دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
10 بررسی رابطه بین میزان تسهیلات ارایه شده عقود اسلامی ونرخ بهره بانکی دربانکهای ایران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت کسب و کار
11 بررسی زمینه های دینی، تاریخی، فرهنگی و قانونی در حریم خصوصی (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی فقه و حقوق،وکالت و علوم اجتماعی
12 بررسی فقهی اختیارات حاکم در فقه امامیه و حنفی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی هزاره سوم و علوم انسانی
13 بررسی قوانین مرتبط با سرقت و قاچاق عتیقه، اموال فرهنگی در حقوق ایران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم اجتماعی، علوم تربیتی، روانشناسی و امنیت اجتماعی
14 بررسی مبنای حجیت قول لغوی (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی واژه پژوهی در علوم اسلامی
15 بررسی مسئولیت مدنی صغیر در حقوق موضوعه ایران و مصر (دریافت مقاله) نخستین کنگره بین المللی جامع حقوق
16 بررسی مفاهیم و جایگاه جرم شناختی قاچاق عتیقه و آثار فرهنگی در حقوق ایران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم اجتماعی، علوم تربیتی، روانشناسی و امنیت اجتماعی
17 بررسی نقش نظام آراستگی محیط کار5S برکیفیت خدمات: مطالعه موردی شرکتهای خدماتی سایپا درکلانشهرشیراز (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت کسب و کار
18 بررسی وضعیت تعدد و تکرار جرم زنان در زاهدان (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی افق های نوین در علوم تربیتی، روانشناسی و آسیب های اجتماعی
19 بررسی وضعیت تعددوتکرار جرم زنان در زاهدان طی سالهای 1390 و 1391 با نگاهی به قانون مجازات 1392 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم اجتماعی و علوم تربیتی ایران
20 تاثیر پدافند غیرعامل برامنیت مرزی (دریافت مقاله) همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت؛ چالشها و رهیافتها
21 تحلیل نوع نگاه اقبال لاهوری به چهار منبع فقه و اجتهاد در مذاهب اسلامی (دریافت مقاله) همایش بین المللی اقبال و دنیای ما
22 تحولات سیاست جنایی ایران در قبال اعطای مرخصی به زندانیان با تأکید بر قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ (دریافت مقاله) کنفرانس ملی چارسوی علوم انسانی
23 ترویج و توسعه فرهنگ اسلامی در خانواده (صله رحم) (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی روانشناسی وعلوم تربیتی با رویکرد اسلامی
24 جایگاه حراج در نظام حقوقی ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی پژوهش های نوین ایران و جهان در روانشناسی و علوم تربیتی، حقوق و علوم اجتماعی
25 چالش های پیش روی سازمان تعزیرات در نظارت های تعزیراتی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی
26 دیدگاه فقه امامیه درباره ازدواج با فرزندخواندگی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی
27 رسالت حقوقی اهل بیت علیهم السلام و تولید علم (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مطالعات اجتماعی فرهنگی و پژوهش دینی
28 رویکردهای کیفری برای حالت خطرناک (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی حقوق و توسعه پایدار جامعه مدنی
29 شرایط فرزند خواندگی در حقوق ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی پژوهش های نوین ایران و جهان در روانشناسی و علوم تربیتی، حقوق و علوم اجتماعی
30 شناسایی حالت خطرناک و شخصیت بزهکار (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی حقوق و توسعه پایدار جامعه مدنی
31 شناسایی عناصرموثربرروابط بلندمدت بین سازمانی وبررسی اهمیت آن دربازاریابی رابطه مند (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت کسب و کار
32 صلاحیت تعزیرات در رسیدگی به پرونده های قاچاق کالا و ارز (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی پژوهش های نوین ایران و جهان در روانشناسی و علوم تربیتی، حقوق و علوم اجتماعی
33 عملکرد تعزیرات دربرابر حراج های غیرقانونی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی
34 فرزند خواندگی در اسناد بین المللی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی
35 مدیریت ریسک و گمرک نوین در خرمشهر (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی آینده پژوهی، مدیریت و توسعه
36 مروری بر عوامل اجتماعی در بزهکاری نوجوانان (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی روانشناسی وعلوم تربیتی با رویکرد اسلامی
37 مروری بر نقش اعتیاد در فرهنگ خانواده (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی روانشناسی وعلوم تربیتی با رویکرد اسلامی
38 مزیت ممتاز زن از منظر اقبال لاهوری (با تکیه بر بیتی به زبان اردو از وی) (دریافت مقاله) همایش بین المللی اقبال و دنیای ما
39 مسیولیت نهاد بیمه در جبران خسارات جنایات مادون نفس در فقه امامیه وحنفیه (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی هزاره سوم و علوم انسانی
40 مطالعه تطبیقی حقوق شهروندی در قانون اساسی ایران و پاکستان (دریافت مقاله) کنفرانس ملی تحقیقات علمی جهان در مدیریت،حسابداری،حقوق و علوم اجتماعی