دکتر نبی اله یارعلی

دکتر نبی اله یارعلی دانشیار علوم و مهندسی جنگل  دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین دانشگاه شهرکرد

دکتر نبی اله یارعلی

Dr. Nabiollah Yarali

دانشیار علوم و مهندسی جنگل دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین دانشگاه شهرکرد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی اثرات توسعه بر محیط زیست استان چهار محال و بختیاری و تعیین اولویت دهستان ها برای توسعه با استفاده از مدل تخریب (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری-منطقه ای دوره: 4، شماره: 13
2 ارزیابی ظرفیت برد گردشگری منطقه حفاظت شده قیصری در استان چهارمحال و بختیاری (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کاربردی دوره: 2، شماره: 5
3 ارزیابی مدیریت پایدار جنگل در حوضه آبخیز دوپلان استان چهارمحال و بختیاری (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات جنگل و صنوبر ایران دوره: 23، شماره: 3
4 انتخاب مناطق حفاظت شده جدید با تاکید بر تیپ های گیاهی و استفاده از C-Plan (مطالعه موردی: استان کهگیلویه و بویراحمد) (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 36، شماره: 56
5 Evaluation of different sampling method to study of Diameter at Breath Height in the Zagros forest (دریافت مقاله) مجله بین المللی تحقیقات پیشرفته زیست شناختی و زیست پزشکی دوره: 1، شماره: 2
6 بررسی تغییرات ماهانه نیترات در آب زیرزمینی دشت شهرکرد و پهنه بندی با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 3، شماره: 1
7 شناسایی عوامل موثر بر اجرای طرح های جنگل داری در زاگرس با رویکرد آینده پژوهی (مطالعه موردی: استان چهارمحال و بختیاری) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات جنگل و صنوبر ایران دوره: 31، شماره: 4
8 واکاوی و تحلیل تغییرات مشخصه های اجتماعی اقتصادی عشایر استان خوزستان (دریافت مقاله) نشریه علمی مطالعات برنامه ریزی قلمرو کوچ نشینان دوره: 2، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آینده پژوهی در زمینه حفظ، احیاء جنگلها و توسعه زراعت چوب (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آینده پژوهی
2 اثر شیب و بارندگی حوضه زایندهرود بر آلودگی رودخانه با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)
3 ارزش گذاری اقتصادی بهره وری از پارک های شهری به روش انتخاب بدون هزینه (پارک تهلیجان شهرکرد) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی منابع طبیعی و توسعه پایدار در زاگرس
4 ارزشگذاری اقتصادی-تفرجگاهی پارک جنگلی شیاسی استان چهارمحال و بختیاری بااستفاده از روش هزینه سفر (دریافت مقاله) سومین همایش ملی جنگل
5 ارزیابی اثرات دامداری بر طرح صیانت در جنگل (دریافت مقاله) سومین همایش ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار در علوم کشاورزی و منابع طبیعی ایران
6 ارزیابی اثرات زیست محیطی توسعه با استفاده از مدل تخریب (مطالعه موردی: منطقه حفاظت شده اشترانکوه استان لرستان) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی منابع طبیعی و توسعه پایدار در زاگرس
7 ارزیابی اثرات عملکردهای سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری بر طرح صیانت چندمنظوره با استفاده از تفکر سیستمی(مطالعه موردی سامان چیگو شهرستان لردگان) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار در علوم کشاورزی و منابع طبیعی ایران
8 ارزیابی پروژه جایکا بر کاهش تخلفات منابع طبیعی (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی مهندسی کشاورزی و محیط زیست با رویکرد توسعه پایدار
9 ارزیابی پروژه مشارکت مردمی جنگل و مرتع در منطقه بازفت (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی مهندسی کشاورزی و محیط زیست با رویکرد توسعه پایدار
10 ارزیابی قابلیت توسعه گردشگری روستایی با مدلSWOT مطالعه موردی: روستای بازفت (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گردشگری وطبیعت گردی ایران زمین
11 ارزیابی و اولویت بندی مناطق مستعد توسعه اکوتوریسم در استان چهارمحال و بختیاری با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
12 استفاده از یک مذل تجربی در فضای سامانه اطلاعات جغرافیایی به منظور امکان سنجی زراعت چوب در استان چهارمحال و بختیاری (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی اکولوژی سیمای سرزمین
13 اصول حفاظت از جنگلها در کنفرانس ریو 1992 (دریافت مقاله) همایش منطقه ای جنگلها و محیط زیست ضامن توسعه پایدار
14 امکان سنجی کاربرد رویکرد یکپارچه در ارزیابی آسیب پذیری جنگل های مانگرو (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی اقیانوس شناسی خلیج فارس
15 بررسی برخی ویژگی های زیست مهندسی گونه دافنه ماکروناتا((Daphne mucronata Royle (دریافت مقاله) سومین همایش ملی منابع طبیعی و توسعه پایدار در زاگرس
16 بررسی پتانسیل و پراکنش گیاهان دارویی در سری دو جنگل لاویج مازندران به کمک GIS (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
17 بررسی روند خشکسالی در ایران و ارائه روشهای مدیریتی و راهکارهای بنیادی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت آن
18 بررسی رویکرد مالکیتی منابع طبیعی در شرع و قانون (دریافت مقاله) سومین همایش ملی منابع طبیعی و توسعه پایدار در زاگرس
19 بررسی و ارزیابی شاخص عملکرد محیط زیست EPI در استان چهارمحال و بختیاری (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی حقوق محیط زیست و منابع طبیعی زاگرس
20 بررسی وضعیت پیشروی و پسروی جنگلهای مانگرو با استفاده از GIS و RS (مطالعه موردی: جنگلهای مانگرو حوزه رویشگاهی خمیر استان هرمزگان) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی اقیانوس شناسی خلیج فارس
21 تحلیل تغییرات تعداد و نوع دام عشایر استان های چهارمحال و بختیاری و خوزستان طی سه دهه گذشته (60، 70 و 80) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی منابع طبیعی و توسعه پایدار در زاگرس
22 تحلیل تغییرات جمعیت عشایر استان های چهارمحال و بختیاری و خوزستان طی سه دهه گذشته (60، 70 و 80) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی منابع طبیعی و توسعه پایدار در زاگرس