دکتر نبی اله یارعلی

دکتر نبی اله یارعلی دانشیار علوم و مهندسی جنگل  دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین دانشگاه شهرکرد

دکتر نبی اله یارعلی

Dr. Nabiollah Yarali

دانشیار علوم و مهندسی جنگل دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین دانشگاه شهرکرد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی اثرات توسعه بر محیط زیست استان چهار محال و بختیاری و تعیین اولویت دهستان ها برای توسعه با استفاده از مدل تخریب (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری-منطقه ای دوره: 4، شماره: 13
2 ارزیابی ظرفیت برد گردشگری منطقه حفاظت شده قیصری در استان چهارمحال و بختیاری (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کاربردی دوره: 2، شماره: 5
3 انتخاب مناطق حفاظت شده جدید با تاکید بر تیپ های گیاهی و استفاده از C-Plan (مطالعه موردی: استان کهگیلویه و بویراحمد) (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 36، شماره: 56
4 Evaluation of different sampling method to study of Diameter at Breath Height in the Zagros forest (دریافت مقاله) مجله بین المللی تحقیقات پیشرفته زیست شناختی و زیست پزشکی دوره: 1، شماره: 2
5 بررسی تغییرات ماهانه نیترات در آب زیرزمینی دشت شهرکرد و پهنه بندی با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 3، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آینده پژوهی در زمینه حفظ، احیاء جنگلها و توسعه زراعت چوب (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آینده پژوهی
2 اثر شیب و بارندگی حوضه زایندهرود بر آلودگی رودخانه با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)
3 ارزش گذاری اقتصادی بهره وری از پارک های شهری به روش انتخاب بدون هزینه (پارک تهلیجان شهرکرد) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی منابع طبیعی و توسعه پایدار در زاگرس
4 ارزشگذاری اقتصادی-تفرجگاهی پارک جنگلی شیاسی استان چهارمحال و بختیاری بااستفاده از روش هزینه سفر (دریافت مقاله) سومین همایش ملی جنگل
5 ارزیابی اثرات دامداری بر طرح صیانت در جنگل (دریافت مقاله) سومین همایش ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار در علوم کشاورزی و منابع طبیعی ایران
6 ارزیابی اثرات عملکردهای سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری بر طرح صیانت چندمنظوره با استفاده از تفکر سیستمی(مطالعه موردی سامان چیگو شهرستان لردگان) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار در علوم کشاورزی و منابع طبیعی ایران
7 ارزیابی پروژه جایکا بر کاهش تخلفات منابع طبیعی (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی مهندسی کشاورزی و محیط زیست با رویکرد توسعه پایدار
8 ارزیابی پروژه مشارکت مردمی جنگل و مرتع در منطقه بازفت (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی مهندسی کشاورزی و محیط زیست با رویکرد توسعه پایدار
9 ارزیابی قابلیت توسعه گردشگری روستایی با مدلSWOT مطالعه موردی: روستای بازفت (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گردشگری وطبیعت گردی ایران زمین
10 ارزیابی و اولویت بندی مناطق مستعد توسعه اکوتوریسم در استان چهارمحال و بختیاری با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
11 استفاده از یک مذل تجربی در فضای سامانه اطلاعات جغرافیایی به منظور امکان سنجی زراعت چوب در استان چهارمحال و بختیاری (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی اکولوژی سیمای سرزمین
12 اصول حفاظت از جنگلها در کنفرانس ریو 1992 (دریافت مقاله) همایش منطقه ای جنگلها و محیط زیست ضامن توسعه پایدار
13 امکان سنجی کاربرد رویکرد یکپارچه در ارزیابی آسیب پذیری جنگل های مانگرو (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین‌المللی اقیانوس‌شناسی خلیج فارس
14 بررسی پتانسیل و پراکنش گیاهان دارویی در سری دو جنگل لاویج مازندران به کمک GIS (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
15 بررسی روند خشکسالی در ایران و ارائه روشهای مدیریتی و راهکارهای بنیادی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت آن
16 بررسی و ارزیابی شاخص عملکرد محیط زیست EPI در استان چهارمحال و بختیاری (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی حقوق محیط زیست و منابع طبیعی زاگرس
17 بررسی وضعیت پیشروی و پسروی جنگلهای مانگرو با استفاده از GIS و RS (مطالعه موردی: جنگلهای مانگرو حوزه رویشگاهی خمیر استان هرمزگان) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین‌المللی اقیانوس‌شناسی خلیج فارس
18 تحلیل تغییرات تعداد و نوع دام عشایر استان های چهارمحال و بختیاری و خوزستان طی سه دهه گذشته (60، 70 و 80) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی منابع طبیعی و توسعه پایدار در زاگرس
19 تحلیل تغییرات جمعیت عشایر استان های چهارمحال و بختیاری و خوزستان طی سه دهه گذشته (60، 70 و 80) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی منابع طبیعی و توسعه پایدار در زاگرس