دکتر فرزاد پارسا

دکتر فرزاد پارسا دانشیار، گروه فقه شافعی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه کردستان.

دکتر فرزاد پارسا

Dr. Farzad Parsa

دانشیار، گروه فقه شافعی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه کردستان.

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 انحلال قرارداد مشارکت مدنی در نظام حقوق مدنی و بانکی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران دوره: 5، شماره: 6
2 بررسی تطبیقی شرط تمکین نکردن زوجه در عقد نکاح از دیدگاه مذاهب اسلامی و تاثیر آن بر انحلال خانواده ها (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات فقهی حقوقی زن و خانواده دوره: 2، شماره: 3
3 بررسی شرط عدم پرداخت نفقه در عقد نکاح از دیدگاه مذاهب اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات علوم سیاسی، حقوق و فقه دوره: 3، شماره: 3
4 تعارض جزئی میان خبر واحد عام و قیاس خاص در اصول فقه مذاهب اربعه (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات تقریبی مذاهب اسلامی دوره: 13، شماره: 50
5 تعارض جزئی میان خبر واحد عام و قیاس خاص در اصول فقه مذاهب اربعه (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات تقریبی مذاهب اسلامی دوره: 14، شماره: 50
6 تعارض جزئی میان خبر واحد عام و قیاس خاص در اصول فقه مذاهب اربعه (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات تقریبی مذاهب اسلامی دوره: 13، شماره: 50
7 جرمانگاری و مجازات قاچاق کالا و ارز در فقه مذاهب اربعه و قانون با تاکید بر قاعده تعزیر (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات تطبیقی فقه و اصول مذاهب دوره: 1، شماره: 1
8 جستاری بر قاعده کل معصیه لیس فیها حدمقدر ففیها التعزیر و تبیین ارتباط آن با قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد پنهان دوره: 3، شماره: 9
9 سیاست بانکداری در ایران : مطالعه موردی اجرای قراردادهای مشارکت مدنی در نظام بانکی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران دوره: 5، شماره: 1
10 شرط خیار فسخ در عقد نکاح از دیدگاه مذاهب خمسه (دریافت مقاله) پژوهشنامه مذاهب اسلامی دوره: 9، شماره: 17
11 مالک و وارث دیه مقتول از دیدگاه فقهای مذاهب خمسه (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات تقریبی مذاهب اسلامی دوره: 16، شماره: 55
12 مطالعه تطبیقی حکم سرقت از بیت المال در فقه مذاهب اسلامی و قانون مجازات اسلامی (دریافت مقاله) دوفصلنامه فقه مقارن دوره: 8، شماره: 15
13 مفهوم شناسی واژه نکاح در فقه مذاهب اسلامی و آثار مترتب بر آن (دریافت مقاله) دوفصلنامه فقه مقارن دوره: 6، شماره: 11
14 مقاصه در فقه اسلامی و مقایسه آن با تهاتر در حقوق ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه فقه مقارن دوره: 4، شماره: 8
15 وظایف زن در زندگی زناشویی و نقش آن در استوار ساختن بنیاد خانواده از دیدگاه فقه اسلامی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مشاوره و روان درمانی خانواده دوره: 6، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 انواع غرر در بیع از دیدگاه اهل سنت (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در علوم انسانی و مطالعات اجتماعی و فرهنگی
2 بررسی حکم سرقت زوجین از یکدیگر در فقه مذاهب اهل سنت (دریافت مقاله) کنفرانس ملی تحقیقات علمی جهان در مدیریت،حسابداری،حقوق و علوم اجتماعی
3 بررسی حکم مداوا و معالجه با محرمات از دیدگاه فقهای مذاهب اهل سنت (دریافت مقاله) کنفرانس ملی رویکردهای نوین علوم انسانی در قرن 21
4 حکم قتل عمد در هنگام مستی از نظر فقهای اسلامی و قانون مجازات اسلامی (دریافت مقاله) همایش ملی مطالعات بنیادین فقهی،حقوقی؛ نظریه ها، رویکردها، چالش ها