دکتر احمد غلامی

دکتر احمد غلامی دانشکده مهندسی برق دانشگاه علم و صنعت ایران

دکتر احمد غلامی

Dr. Ahmad Gholami

دانشکده مهندسی برق دانشگاه علم و صنعت ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی جامع اضافه ولتاژهای صاعقه در مزارع بادی با پیکربندی های متفاوت به همراه تاثیر سیستم زمین (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی و مدیریت انرژی دوره: 5، شماره: 3
2 تحلیل توزیع میدان الکتریکی در مقره های پلیمری تحت شرایط یخ زدگی با استفاده از روش المان محدود (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی برق دانشگاه تبریز دوره: 44، شماره: 4
3 تخمین عمر عایقی کابل های فشار قوی XLPE تحت تنش های حرارتی، الکتریکی و همزمان (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی برق و الکترونیک ایران دوره: 7، شماره: 1
4 مکان یابی برقگیر در مزرعه بادی به کمک الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی و مدیریت انرژی دوره: 5، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 3-D FEM Calculation of Electric Field and Potential Distribution for HVInsulators Considering the Effects of Wind Force and Foggy Condition (دریافت مقاله) بیست و سومین کنفرانس بین المللی برق
2 A Harmonic Balance Based Stability Domain Analysis of Period-1 Ferroresonance (دریافت مقاله) بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق
3 A model for prediction of ice flashover faults in power grid with respect to meteorological parameters (دریافت مقاله) بیست و نهمین کنفرانس بین المللی برق
4 A New Method for Calculation of Corona Inception Voltage in Stranded Conductors of Overhead Transmission Lines (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس بین المللی برق
5 Aging of Isolating Materials in Power Cables (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس بین المللی برق
6 An Improved Method for Probabilistic Evaluation of lightning-related failures of Overhead Transmission Lines with Considering Non-Vertical Strokes (دریافت مقاله) نوزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
7 Analysis of Corona Effect on Lightning Performance of HV Overhead Transmission Line UsingATP/EMTP (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس مهندسی برق ایران
8 آنالیز و شبیه سازی تاثیر تلفات غیر خطی بر پدیده رورزونانس در یک ترانسفورماتور آزمایشگاهی (دریافت مقاله) بیست و چهارمین کنفرانس بین المللی برق
9 آنالیز و مدلسازی تأثیر آلودگی بر توزیع پتانسیل مقرههای بشقابی در خطوط هوایی (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
10 اتوماسیون وتجدید پیکربندی پستها وشبکه توزیع با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی جهت کاهش تلفات (دریافت مقاله) نوزدهمین کنفرانس بین المللی برق
11 اثرات مخرب کاربرد هادی های آلومینیم - فولاد غیر استاندارد در شبکههای توزیع فشار متوسط (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس بین المللی برق
12 اثربخشی سیستمهای تامین مالی بررشد اقتصادی درکشورهای عضو اوپک (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس توسعه نظام تامین مالی در ایران
13 ارائه الگوریتم نوین جهت بررسی تولیدهای پراکنده در مطالعات پخش بار، شبکه های توزیع نامتقارن (دریافت مقاله) بیست و دومین کنفرانس بین المللی برق
14 ارزیابی پیری عایق های روغن - کاغذ ترانسفورماتورها در تنش حرارتی تسریع یافته " با استفاده از تست های الکتریکی، شیمیایی و مکانیکی" (دریافت مقاله) پانزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران
15 ارزیابی تأثیر حلقه کرونا و هادی‌های باندل بر توزیع میدان الکتریکی مقره‌های کامپوزیتی 765 کیلوولت با استفاده از روش المان محدود (دریافت مقاله) بیست و هشتمین کنفرانس بین المللی برق
16 ارزیابی روش اندازه گیری جریان نشتی مقره جهت تعیین شدت آلودگی محیطی موثر بر ایزولاسیون (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس بین المللی برق
17 ارزیابی عمر عایقی و مقدار پیری ترانسفورماتورهای قدرت و توزیع در شرایط اضافه بار و تحت تنشهای حرارتی و الکتریکی (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق
18 ارزیابی عملکرد خطوط هوایی شبکه توزیع تحت شرایط صاعقه (دریافت مقاله) بیست و چهارمین کنفرانس بین المللی برق
19 ارزیابی فنی و اقتصادی استفاده از پوشش های سیلیکون رابری RTV در پست های فشار قوی مناطق آلوده (دریافت مقاله) نوزدهمین کنفرانس بین المللی برق
20 ارزیابی قابلیت اطمینان سیستمهای توزیع در محیط تجدید ساختار شده (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق
21 ارزیابی مدل های قوس الکتریکی در شبیه سازی کلیدهای قدرت و ارائه روشی جدید به منظور بررسی پدیده قوس مجدد (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
22 ارزیابی میزان الودگی مقره ها در منطقه خوزستان با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی به منظور کاهش هزینه در شبکه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سراسری اصلاح الگوی مصرف انرژی الکتریکی
23 استفاده از ترموویژن شناسایی نامتعادلی در شبکه توزیع و تحلیل و رفه آن در بستر سامانه اطلاعات مکانی (GIS) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس منطقه ای سیرد
24 استفاده از شبکه وسیع جهانی در اتوماسیون پستهای فشار قوی (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس بین المللی برق
25 اندازه گیری و مدلسازی تأثیر فشار محیطی بر جریان نشتی روغن در ترانسفورماتورها (دریافت مقاله) بیست و دومین کنفرانس بین المللی برق
26 اندازه گیری و مدلسازی تغییرات ولتاژ شکست روغنترانسفورماتورهای قدرت تحت تأثیر فشار محیطی (دریافت مقاله) بیست و سومین کنفرانس بین المللی برق
27 Corona Ring Designation for 400 kV AC Transmission Line with Composite Insulators by FEM (دریافت مقاله) بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق
28 Simulation of Ferroresonance in a Three Phase Three-Limbed Laboratory Transformer (دریافت مقاله) بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق
29 Transient Analysis of Grounding System in a Wind Farm Based on Antenna Theory Using Fast Relaxed Vector Fitting Method (دریافت مقاله) بیست و نهمین کنفرانس بین المللی برق
30 بررسی اثر آلودگی یکنواخت و تشکیل باند خشک بر روی توزیع پتانسیل و شدت میدان الکتریکی مقره های پلیمری (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی توسعه فناوری در مهندسی برق ایران
31 بررسی اثر اعوجاجهای هارمونیکی بر مدلسازی فرکانسی- آماری تخلیه جزئی (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
32 بررسی اثر پارامترهای شبکه برق بر ولتاژ بحرانی وقوع قوس در مقره های آلوده (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس شبکه های توزیع نیروی برق
33 بررسی اثر متقابل برقگیرهای اکسید روی و اضافه ولتاژهای فرورزونانس به کمک نرم افزار EMTP (دریافت مقاله) نوزدهمین کنفرانس بین المللی برق
34 بررسی اثر مقاومت وصل بر روی امواج گذرای سریع ناشی از کلیدزنی در پستهای فشارقوی با عایق گازیgis (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس تخصصی حفاظت و کنترل سیستم های قدرت
35 بررسی اثرات سوء دمای محیط در کارآئی ترانسفورماتورهای قدرت و راههای تعدیل آن (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس بین المللی برق
36 بررسی انتشار و مکان یابی تخلیه الکتریکی جزئی در سیم پیچ ترانسفورماتور به کمک تئوری خطوط انتقال دارای چند هادی بر پایه اطلاعات ساختمانی (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران
37 بررسی پدیده فرورزونانس و تاثیر پارامترهای موثر بر آن در ترانسفورماتورهای توزیع به کمک نرم افزار EMTP (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق
38 بررسی تاثیر برقگیرهای اکسید روی برروی اضافه ولتاژ ناشی از صاعقه درخط انتقال و پست های فشارقوی (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس مهندسی برق ایران
39 بررسی تاثیر شرایط محیطی بر اضافه ولتاژهای القایی ناشی از وقوع صاعقه در خطوط هوایی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران
40 بررسی تاثیر فرسودگی سطح هادی بر پدیده ی کرونا با استفاده از نتایج تجربی (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای بهینه سازی و روش های محاسبه نرم در مهندسی برق و کامپیوتر
41 بررسی تاثیر محل جبران سازها بر تعدیل اضافه ولتاژ های کلیدزنی درخطوط ترکیبی فشار قوی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران
42 بررسی تأثیر اتصال انتهایی و فاصله خزشی بازوهای پلیمری دکل های خطوط فشرده برشدت میدان الکتریکی با استفاده از روش المان محدود (دریافت مقاله) بیست و چهارمین کنفرانس بین المللی برق
43 بررسی تغییرات خواص عایقی روغن ترانسفورماتور تحت تاثیر تنش حرارتی با استفاده از تست های پیری تسریع یافته (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
44 بررسی توزیع دمایی و میدان الکتریکی در کابل فشارقوی متناوب و با حضور حفره (دریافت مقاله) بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق
45 بررسی رفتار پیرشدگی عایق سلولز در نقطه مرزی 105 درجه سانتی گراد (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنفرانس بین المللی برق
46 بررسی رفتار مزارع بادی با توربین های مختلف تحت حالات گذرای الکترومغناطیسی اتصال کوتاه (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران
47 بررسی رفتار مقره های چینی در خطوط هوایی توزیع تحت شرایط آلودگی محیط (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس شبکه های توزیع نیروی برق
48 بررسی روشهای تعیین پارامترهای صاعقه (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق
49 بررسی علل و پیشگیری از پدیده خوردگی تجهیزات خطوط برق شهرستان گنبدکاووس در بستر سامانه اطلاعات مکانی (GIS) (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس منطقه ای سیرد
50 بررسی مشکلات برقگیرها در شبکه توزیع نیروی برق استان بوشهر (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنفرانس بین المللی برق
51 بررسی میدا نهای الکتریکی و مغناطیسی در خطوط مرکب و مقایسه اثرات آن با خطوط منفرد (دریافت مقاله) بیست و چهارمین کنفرانس بین المللی برق
52 بررسی و مطالعه تستهای دی الکتریک ترانسفورماتورهای فشار قوی شبکه (دریافت مقاله) بیست و چهارمین کنفرانس بین المللی برق
53 بررسی و مطالعه تستهای گازکروماتوگرافی و کنترل کیفی 300 دستگاه ترانسفورماتور صنایع کشور (دریافت مقاله) بیست و دومین کنفرانس بین المللی برق
54 بررسی و مقایسه روش های نوین جهت بررسی کیفیت و پایش بر قگیرها (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق
55 بررسی هماهنگی عایقی در خطوط ترکیبی فشار قوی (دریافت مقاله) بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق
56 بررسی هماهنگی عایقی در خطوط فشار قوی کابلی (دریافت مقاله) بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق
57 بهبود پروفایل ولتاژ و کمینه سازی توان راکتیو در پستهای توزیع اولیه با استفاده از برنامه ریزی ترکیبی دینامیکی فازی (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
58 بهرهبرداری بهینه یک میکرو شبکه با هدف کمینه سازی هزینه هابه کمک الگوریتم تجمع ذرات (PSO) (دریافت مقاله) بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق
59 بهینه سازی شبکه توزیع با استفاده از الگوریتم جایابی بهینه پستها در مراکز ثقل بار و تعیین مسیر فیدر فشار ضعیف (دریافت مقاله) دوازدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران
60 پیش بینی طول عمر عایق های سلولزی ترانسفورماتورهای قدرت تحت تاثیرتنش حرارتی (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنفرانس بین المللی برق
61 تاثیر آرایش هادی های خطوط انتقال کمپکت در افزایش یکنواختی میدان الکتریکی جهت افرایش توان انتقالی (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس بین المللی برق
62 تاثیر پارامترهای موج جریان صاعقه بر جرقه برگشتی در خط انتقال دومداره ۱۵۰ کیلوولتی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم مهندسی
63 تحلیل تأثیر شکل مقره های پلیمری بر رفتار الکتریکی آنها در محیط های آلوده (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنفرانس بین المللی برق
64 تحلیل و مقایسه عمرعایقی کابلهای فشارقوی EPR XLPE تحت تنشهای چندگانه (دریافت مقاله) نوزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
65 تخمین عمر عایقی کابل های فشار قوی تحت تن شهای الکتریکی- حرارتی،تغییرات بار و گذراهای حرارتی (دریافت مقاله) بیست و سومین کنفرانس بین المللی برق
66 تخمین عمرسپری شده ترانسفورماتورهای قدرت با تکنیک های شیمیایی (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنفرانس بین المللی برق
67 تخمین نرخ شکست الکتریکی سطحی در خطوط انتقال بر اثر یخ زدگی مقره با استفاده از روش های هوشمند (دریافت مقاله) کنفرانس ملی دستاورهای نوین در برق وکامپیوتر
68 تخمینگر همزمان مقاومت استاتور به منظور بهبود عملکرد سیستم کنترل برداری بدون سنسور با در نظر گرفتن تلفات آهنی (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
69 تشخیص خطاها و میزان خاصیت عایقی سلولز در ترانسفورماتورها با استفاده از منطق فازی (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس مهندسی برق
70 تشخیص خطاهای عایقی ترانسفورماتور با استفاده از آنالیز گازهای محلول در روغن به کمک شبکه عصبی ـ فازی (دریافت مقاله) نوزدهمین کنفرانس بین المللی برق
71 تشخیص و محل یابی تخلیه جزیی در ترانسفورماتورهای قدرت با استفاده از تبدیل موجک و انرژی آن در سیگنال ولتاژ (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
72 تعیین پارامترهای قوس الکتریکی در عایق های آلوده به روش الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس بین المللی برق
73 تعیین شاخص های روغن ترانسفورماتور تحت تأثیر تنش حرارتی (دریافت مقاله) بیست و سومین کنفرانس بین المللی برق
74 تعیین قابلیت بارگذاری ترانسفورماتور با استفاده از مدل حرارتی فازی (دریافت مقاله) پانزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران
75 جایابی بهینه برقگیرهای ZnO در خطوط انتقال و پست های فشار قوی به کمک نرم افزار EMTP (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس بین المللی برق
76 جایابی بهینه تجهیزات کلید زنی بر اساس هزینه قابلیت اطمینان در سیستم های توزیع (دریافت مقاله) بیست و چهارمین کنفرانس بین المللی برق
77 جایابی بهینه ریکلوزرها در شبکه توزیع جهت کاهش انرژی توزیع نشده با استفاده از الگوریتم اجتماع ذرات (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق
78 حفاظت از توربینهای بادی در مقابل برخورد صاعقه (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس انرژی بادی ایران
79 حفاظت تجهیزات شبکه های توزیع در برابر اضافه ولتاژهای مخرب سیستم قدرت (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق
80 حفاظت توربین های بادی در برابر برخورد مستقیم صاعقه با استفاده از برق گیر اکسید روی (ZnO) در مدل اصلاح شده به روش جذب و انتقال موج صاعقه به زمین (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی توسعه فناوری در مهندسی برق ایران
81 دسته بندی مدلهای مداری برقگیرهای اکسید فلزی در مقابله با اضافه ولتاژها با زمان پیشانی مختلف (دریافت مقاله) دومین همایش ملی فناوری های نوین در مهندسی برق و کامپیوتر
82 روشی نوین در تفکیک محل وقوع تخلیهجزئی در دو عایق اصلی ترانسفورماتور قدرت (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنفرانس بین المللی برق
83 ساختارهای کتابخانه ای برای آموزش های الکترونیکی (دریافت مقاله) دومین همایش آموزش الکترونیک
84 شبیه سازی اضافه ولتاژ ناشی از قوس بازگشتی با مدلهای گوناگون برق گیر اکسید روی (دریافت مقاله) بیست و دومین کنفرانس بین المللی برق
85 شبیه سازی تاثیر حضور رطوبت و حفره بر توزیع میدان الکتریکی کابل15 کیلوولت با استفاده از روش اجزاء محدود (دریافت مقاله) بیست و چهارمین کنفرانس بین المللی برق
86 شبیه سازی توزیع میدان الکتریکی و پتانسیل در کابلهای مرطوب (دریافت مقاله) سیزهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران
87 شبیه سازی سه بعدی توزیع میدان الکتریکی در کابل فشار قوی با حضور حفره (دریافت مقاله) سیزهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران
88 شبیه سازی و تعیین توزیع میدان الکتریکی در کابلهای فشارقوی در حضور حفره با استفاده از روش اجزاء محدود (دریافت مقاله) بیست و چهارمین کنفرانس بین المللی برق
89 شبیه سازی و مقایسه اضافه ولتاژهای ناشی از پدیده کلیدزنی به کمک مدلهای گوناگون برق گیر اکسید روی (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران
90 شناسایی و رتبه بندی قابلیتهای سازمانی موثر بر موفقیت برنامه های مدیریت دانش در صنعت بیمه (دریافت مقاله) هجدهمین همایش ملی و چهارمین سمینار بین المللی بیمه و توسعه
91 طراحی، مدلسازی و شبیهسازی کنترلکننده مرکزی برای سیستم تولید الکتریسیتهبا منابع تجدیدپذیر ترکیبی در حضور ژنراتور القایی دو سو تغذیه DFIG (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی ایده های نو در مهندسی برق
92 علل قطع خطوط هوایی برق فارس ناشی از گالوپینگ، طراحی و اجرای نامناسب (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنفرانس بین المللی برق
93 قابلیت بارگذاری ترانسفورماتور در شرایط فوق تحریک (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنفرانس بین المللی برق
94 قابلیت بارگذاری ترانسفورماتوردردمای محیط متغیر (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق
95 کاهش ا ضافه ولتاژهای گذرای سریع ناشی ازکلیدزنی درپست های فشارقوی با عایق گازی (دریافت مقاله) بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی برق
96 کنترل موتور القایی بدون سنسور سرعت با استفاده ازشبکه های عصبی (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس مهندسی برق
97 کنترل ولتاژتماسی ریل درسیستم های حمل و نقل ریلی برقی باتغذیه DC (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق
98 محاسبه جریان اتصال کوتاه در شبکه‌های نامتعادل توزیع همراه با تولید پراکنده (دریافت مقاله) اولین کنفرانس تخصصی حفاظت و کنترل
99 محاسبه و بررسی جامع امپدانس خطوط هوایی در شبکه های توزیع (دریافت مقاله) بیست و دومین کنفرانس بین المللی برق
100 محاسبه و بهینه سازی قابلیت انتقال کل (TTC) به روش ترکیبی معیار عملکرد خط و آنالیز حساسیت با استفاده از TCSC (دریافت مقاله) نوزدهمین کنفرانس بین المللی برق
101 مد لسازی و تعیین وقوع پدیده جرقه برگشتی در خطوط انتقال (دریافت مقاله) بیست و سومین کنفرانس بین المللی برق
102 مدل سازی جامع سیستم های زمین برای تحلیل حالات گذرای الکترومغناطیسی با استفاده از روش برازش برداری (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران
103 مدلسازی دینامیکی و پیش بینی دامنه گالوپینگ عمودی و پیچشی در خطوط هوایی (دریافت مقاله) دوازدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران
104 مدلسازی سیستم حمل و نقل ریلی - برقی DC بمنظور کنترل جریان سرگردان و ولتاژ تماسی ریل (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنفرانس بین المللی برق
105 مدلسازی گسترده نوسانات گالوپینگ خطوط هوایی انتقال انرژیبا استفاده از شبیه سازی و آنالیز معادلات مشتقات جزیی (دریافت مقاله) بیست و سومین کنفرانس بین المللی برق
106 مدلسازی ولتاژ ریل و جریان سرگردان شبکههای ریلی و برقی چند ترنی (دریافت مقاله) بیست و سومین کنفرانس بین المللی برق
107 مدیریت عمر عایق کاغذ در سلولزی تحت تاثیر نقطه داغ 160 درجه سانتیگراد در ترانسفورماتورهای قدرت (دریافت مقاله) پانزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران
108 مطالعات پیرسازی لاستیک سیلیکونی تحت اعمال میدان های الکتریکی و حرارتی (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس بین المللی برق
109 مطالعه و ارزیابی پیرشدگی عایق کاغذ سلولزی ترانسفورماتورهای قدرت به کمک تست های شتاب دهنده (دریافت مقاله) بیست و دومین کنفرانس بین المللی برق
110 معرفی روشی جدید برای شناسائی تخلیه جزئی در گازSF6 توسط سنسورهای گازی نانو لوله های کربنی CNTs (دریافت مقاله) سیزهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران
111 مقایسه تنش الکتریکی وارد بر مقره های کامپوزیتی ۲۲ کیلوولت مورد استفاده در شبکه توزیع، در شرایط مرطوب و شرایط خشک و تمیز (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس منطقه ای سیرد
112 مقایسه نتایج حاصل از مدل سازی شبکه زمین پای دکل با استفاده از مدل مقاومت ثابت و مدل مقاومت غیرخطی در خصوص پدیده جرقه برگشتی در خط انتقال دو مداره۱۵۰ کیلوولتی (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس ملی مهندسی برق، کامپیوتر و مکانیک
113 مکانیابی تخلیه جزئی در ترانسفورماتورهای قدرت با سیم پیچی دیسکی ساده (دریافت مقاله) بیست و سومین کنفرانس بین المللی برق
114 نقش UPFC به عنوان یکی از موثرترین ادوات FACTS در کاهش تلفات خطوط انتقال (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق
115 هماهنگی رلهها، کلیدهای بازبست و فیوزها در شبکه توزیع (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران
116 هماهنگی عایقی در پست های گازی (GIS) (دریافت مقاله) بیست و چهارمین کنفرانس بین المللی برق
117 یک روش جدید مدل سازی پست های GIS جهت شبیه سازی اضافه ولتاژهای گذرای بسیار سریع (دریافت مقاله) بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق
118 یک روش گسترش یافته جدید برای محاسبه نرخهای خرابی مربوط به صاعقه در خطوط انتقال هوایی بر مبنای تواناییهای MATLAB و ATP (دریافت مقاله) بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق