دکتر فریبا شایگان

دکتر فریبا شایگان استاد گروه علوم اجتماعی دانشگاه علوم انتظامی امین

دکتر فریبا شایگان

Dr. Fariba Shaygan

استاد گروه علوم اجتماعی دانشگاه علوم انتظامی امین

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر میزان دینداری بر اعتماد سیاسی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم اجتماعی دوره: 14، شماره: 37
2 الگوی اقتصاد درون ‪ زای سازمان انتظامی مبتنی بر اندیشه مقام معظم رهبری‬‬‬‬‬‬‬‬‬ (دریافت مقاله) فصلنامه علمی مطالعات راهبردی ناجا دوره: 8، شماره: 2
3 الگوی تربیت دینی و انقلابی دانشجویان و اقدامات اساسی و اجرایی پیاده سازی آن (موردمطالعه: دانشگاه علوم انتظامی امین) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی دوره: 29، شماره: 51
4 امنیت پایدار از دیدگاه مقام معظم رهبری (دریافت مقاله) مجله آفاق امنیت دوره: 5، شماره: 14
5 بررسی انتظارات و رضایت اساتید از فعالیت‌های پژوهشی دانشگاه علوم انتظامی امین (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش انتظامی دوره: 22، شماره: 2
6 بررسی اهداف ،ایده آل ها و ارزش های انقلاب اسلامی ایران از دیدگاه امام خمینی (ره) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم اجتماعی دوره: 9، شماره: 20
7 بررسی جامعه شناختی رابطه مصرف شبکه های اجتماعی مجازی و گرایش به انحرافات اخلاقی (مورد مطالعه جوانان ۱۵ تا ۲۹ سال شهر تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات راهبردی ورزش و جوانان دوره: 15، شماره: 34
8 بررسی دیدگاه ذینفعان در خصوص گفتمان سازی طرح های تحولی دانشگاه علوم انتظامی امین (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش انتظامی دوره: 20، شماره: 4
9 بررسی عوامل تاثیرگذار بر اعتماد سیاسی (دریافت مقاله) دوفصلنامه دانش سیاسی دوره: 4، شماره: 7
10 بررسی عوامل موثر بر خواب آلودگی دانشجویان در کلاس درس (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های مدیریت انتظامی دوره: 4، شماره: 3
11 بررسی عوامل موثر بر نگهداشت پلیس زن (دریافت مقاله) فصلنامه علمی منابع انسانی ناجا دوره: 2، شماره: 24
12 بررسی میزان اعتماد مردم به پلیس (مطالعه موردی شهر تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش انتظامی دوره: 10، شماره: 2
13 بررسی میزان برخورداری سربازان نیروی انتظامی از عوامل خوشایندساز خدمت سربازی و مقایسه آن با سربازان ارتش و سپاه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش انتظامی دوره: 16، شماره: 2
14 بررسی نقش کنش هویتی در مشارکت سیاسی زنان ایران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم سیاسی دوره: 26، شماره: 1
15 بررسی ویژگی های مشارکت کنندگان در انقلاب اسلامی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم اجتماعی دوره: 15، شماره: 43
16 پلیس افتخاری و پیشگیری اجتماعی از جرم (دریافت مقاله) فصلنامه علمی منابع انسانی ناجا دوره: 8، شماره: 47
17 پیامدهای سیاسی و اجتماعی موثر بر رضایتمندی جانبازان حقوق بگیر بنیاد شهید و امور ایثارگران استان تهران (دریافت مقاله) مجله پژوهشهای سیاسی و بین المللی دوره: 12، شماره: 0
18 تاثیر آموزش بهداشت بر آگاهی رابطین بهداشت مرکز بهداشت بیرجند درباره شیوه های زندگی سالم (دریافت مقاله) مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند دوره: 14، شماره: 4
19 تبیین جامعه‌شناختی و اولویت‌بندی زمینه‌ها و بسترهای محرک پیوستن پیکارجویان به گروه تروریستی داعش از منظر صاحب‌نظران ایرانی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های سیاسی جهان اسلام دوره: 8، شماره: 2
20 تعالی معنوی کارکنان زن نیروهای مسلح بر اساس سبک زندگی فاطمی (دریافت مقاله) فصلنامه علمی مطالعات راهبردی ناجا دوره: 3، شماره: 7
21 دینداری و احساس امنیت(مطالعه موردی دانش آموزان دختر شهر تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی دوره: 4، شماره: 15
22 رابطه دین و دولت از دیدگاه دکتر علی شریعتی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم اجتماعی دوره: 8، شماره: 16
23 روشهای نهادینهسازی رفتار از دیدگاه اسلام (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات بنیادین علوم انسانی دوره: 3، شماره: 3
24 رویکردی چند عاملی به قانون گریزی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش انتظامی دوره: 17، شماره: 4
25 سرمایه اجتماعی و احساس امنیت(مورد مطالعه: دانش آموزان دبیرستانی منطقه 4 تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی دوره: 6، شماره: 23
26 سرمایهاجتماعی و پیشگیری از جرائم کارکنان (دریافت مقاله) فصلنامه نظارت و بازرسی دوره: 1388، شماره: 8
27 شاخص های اعتماد سیاسی از دیدگاه حضرت علی (دریافت مقاله) دوفصلنامه اسلام و علوم اجتماعی دوره: 7، شماره: 14
28 شناسایی عوامل موثر بر جرم یابی رمز ارزها با تاکید بر بیت کوین (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش انتظامی دوره: 25، شماره: 1
29 شیوه های جذب پلیس زن در یگان ویژه (دریافت مقاله) فصلنامه علمی منابع انسانی ناجا دوره: 7، شماره: 44
30 شیوه های جلب مشارکت رسانه ها برای اعتمادسازی نسبت به پلیس (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش انتظامی دوره: 19، شماره: 2
31 شیوه‎‎های نهاد‎‎ینه کردن و گسترش مراسم بزرگداشت شهدا (دریافت مقاله) دوفصلنامه اسلام و علوم اجتماعی دوره: 11، شماره: 22
32 ضوابط قانونی عفاف و حجاب و وظایف نیروی انتظامی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش انتظامی خراسان شمالی دوره: 3، شماره: 11
33 طراحی الگوی راهبردی مدیریت انتظامی حین وقوع بحران ناشی از مخاطرات طبیعی با تاکید برسیل (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش انتظامی دوره: 24، شماره: 4
34 عوامل اجتماعی موثر بر مشارکت عمومی در ارتقای ایمنی ترافیک (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت ترافیک دوره: 18، شماره: 3
35 عوامل مدیریتی موثر بر اجرای طرح امنیت محله محور (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های مدیریت انتظامی دوره: 14، شماره: 2
36 کاربرد مدل ارتقاء سلامت پندر در ارزیابی کیفیت زندگی زنان سنین باروری شهرهای استان سیستان و بلوچستان (دریافت مقاله) دو فصلنامه نامه انجمن جمعیت شناسی دوره: 15، شماره: 30
37 کنکاشی بر تجارب زیسته هویتی مشترک در خانواده های واقع در مراحل مختلف چرخه زندگی خانوادگی (نمونه مطالعه: شهر کرج) (دریافت مقاله) مجله مطالعات جامعه شناسی دوره: 15، شماره: 57
38 مبانی و اصول به کارگیری پلیس زن - قسمت دوم (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش انتظامی دوره: 5، شماره: 3
39 مبانی و اصول به کارگیری پلیس زن (قسمت اول) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش انتظامی دوره: 5، شماره: 2
40 مشارکت زنان در پیشگیری از مصرف مواد مخدر (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش انتظامی دوره: 12، شماره: 3
41 مطالعه تطبیقی میزان اعتماد مردم پکن و تهران به پلیس (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های مدیریت انتظامی دوره: 6، شماره: 3
42 نقش اقدامات کلانتری ها در افزایش سطح امنیت عمومی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش انتظامی دوره: 13، شماره: 3
43 نقش بانوان در استحکام درونی نظام از دیدگاه مقام معظم رهبری (دریافت مقاله) دوفصلنامه فقه و حقوق خانواده دوره: 23، شماره: 68
44 نقش پلیس در اعتماد سیاسی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش انتظامی دوره: 7، شماره: 1
45 نقش تاکسی بی سیم بانوان بر احساس امنیت زنان تهرانی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های مدیریت انتظامی دوره: 6، شماره: 1
46 نقش فرماندهان صف در نهادینه سازی رفتارهای حرفه ای پلیسی در دانشجویان دانشگاه علوم انتظامی امین (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های مدیریت انتظامی دوره: 15، شماره: 2
47 نگرش نسبت به رفاه اجتماعی اقتصادی و رابطه آن با اعتماد -سیاسی در شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی دوره: 1، شماره: 3
48 هویت اجتماعی و احساس امنیت 1(مطالعه موردی زنان تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی دوره: 3، شماره: 9
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 تحلیل جامعه شناختی مقایسه الگوهای مصرف در بین طبقات شغلی در ستاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی کشور (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی مطالعات کاربردی در فرآیندهای تعلیم و تربیت
2 تحلیل جامعه شناختی مقایسه الگوهای مصرف در بین طبقات شغلی در ستاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی کشور (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی تازه های روانشناسی تکاملی و تربیتی
3 تحلیل جامعه شناختی مقایسه الگوهای مصرف در بین طبقات شغلی و نقش آموزش در آن: مطالعه موردی ستاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی کشور (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی مطالعات کاربردی در فرآیندهای تعلیم و تربیت
4 تحلیل جامعه شناختی مقایسه الگوهای مصرف در بین طبقات شغلی و نقش آموزش در آن: مطالعه موردی ستاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی کشور (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی تازه های روانشناسی تکاملی و تربیتی
5 رابطه سبک زندگی با نگرش به تعداد فرزندان (دریافت مقاله) کنفرانس پژوهش های نوین در علوم و مهندسی
6 شاخصه های اقتدار اسلامی در اجتماع عظیم اربعین حسینی (دریافت مقاله) سومین همایش زیارت اربعین
7 مروری بر مطالعات مشارکت اجتماعی با پلیس (دریافت مقاله) همایش ملی پلیس و تعامل ارتباطی اجتماعی
8 نگاهی به مقایسه الگوهای مصرف در بین طبقات شغلی و نقش آموزش در آن (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی مطالعات کاربردی در فرآیندهای تعلیم و تربیت
9 واکاوی ابعاد و مولفه های جامعه شناختی مقایسه الگوهای مصرف در بین طبقات شغلی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی مطالعات کاربردی در فرآیندهای تعلیم و تربیت
10 ویژگی های ارتباطی و اجتماعی مؤثر پلیس امنیت عمومی ناجا در راستای فعالیت سازمان های مردم نهاد (NGOS) (دریافت مقاله) همایش ملی پلیس و تعامل ارتباطی اجتماعی