دکتر غلامرضا دهشیری

دکتر غلامرضا دهشیری دانشیار روان شناسی دانشگاه الزهرا(س)

دکتر غلامرضا دهشیری

Dr. Gholam Reza Dehshiri PhD

دانشیار روان شناسی دانشگاه الزهرا(س)

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثربخشی درمان شناختی رفتاری بر اضطراب و نگرانی افراد مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی بالینی دوره: 4، شماره: 2
2 اثربخشی دو روش توانبخشی شناختی حافظه کاری کلامی و دیداری-فضایی بر بهبود عملکرد ریاضی دانش آموزان مبتلا به اختلال یادگیری ریاضی (دریافت مقاله) فصلنامه کودکان استثنایی دوره: 18، شماره: 2
3 اثربخشی شن بازی درمانی بر کاهش نشانه های افسردگی کودکان در طبقه اجتماعی اقتصادی پایین. (دریافت مقاله) مطالعات روان شناختی دوره: 12، شماره: 2
4 ارائه مدل رابطه بین تجارب آسیب زا و اختلال استرس پس از سانحه ساده و پیچیده در زنان و دختران آسیب دیده، با نقش واسطه ای ذهنی سازی و پردازش هیجانی (دریافت مقاله) دوفصلنامه شناخت اجتماعی دوره: 10، شماره: 2
5 بازخوانی دیدگاه پژوهشگران معاصر به تعلیم و تربیت مبتنی بر جنسیت: مدل تناسب، تعادل و تکمیل (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم تربیتی از دیدگاه اسلام دوره: 4، شماره: 7
6 بررسی خصوصیات روانسنجی مقیاس بهزیستی معنوی در میان دانشجویان (دریافت مقاله) مطالعات روان شناختی دوره: 4، شماره: 3
7 بررسی مقدماتی ویژگی های روان سنجی پرسشنامهافسردگی کودکان (CDI) (دریافت مقاله) فصلنامه خانواده پژوهی دوره: 5، شماره: 2
8 بررسی میزان شیوع اختلالات رفتاری و ارتباط آن با تحصیلات والدین در دانش آموزان دوره ابتدایی شهرکرج (دریافت مقاله) فصلنامه علمی مهارت های روانشناسی تربیتی دوره: 2، شماره: 4
9 بررسی نقش ساختارسازمانی و مهارت های ارتباطی در پیش بینی رضایت شغلی کارکنان شرکت تکسام (دریافت مقاله) فصلنامه چشم انداز امین دوره: 1، شماره: 3
10 بررسی ویژگی های روانسنجی نسخه فارسی پرسشنامه ویژگی های روانشناسی مثبت در دانشجویان (دریافت مقاله) پژوهشنامه روانشناسی مثبت دوره: 1، شماره: 2
11 بررسی ویژگیهای روانسنجی نسخه فارسی شاخص بهزیستی پنج سوالی سازمان بهداشت جهانی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی بالینی دوره: 8، شماره: 2
12 پیش بینی آسیب های اجتماعی بر اساس مهار ت های زندگی در دانش آموزان (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی مدرسه و آموزشگاه دوره: 2، شماره: 3
13 پیش بینی اختلالات رفتاری درونی سازی و برونی سازی در نوجوانان بر اساس ابعاد سرشت و منش (دریافت مقاله) مطالعات روان شناختی دوره: 12، شماره: 3
14 پیش بینی کننده های احساس تنهایی در نوجوانان: نقش جنسیت، رفتارهای فرزندپروری والدین ، کیفیت دوستی و کمرویی (دریافت مقاله) مطالعات زن و خانواده دوره: 9، شماره: 4
15 خصوصیات روان سنجی فرم کوتاه پرسشنامه شادکامی آکسفورد در دانشجویان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی دوره: 5، شماره: 12
16 خصوصیات روان سنجی نسخه فارسی مقیاس سنجش رابطه بین زوجین (دریافت مقاله) فصلنامه خانواده پژوهی دوره: 12، شماره: 1
17 خصوصیات روانسنجی نسخه فارسی پرسشنامه نگرانی ایالت پنسیلوانیا در دانشجویان (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی بالینی دوره: 1، شماره: 4
18 رابطه استفاده آسیب زای مادران از شبکه های اجتماعی مجازی با مشکلات رفتاری کودکان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اجتماعی - روانشناختی زنان دوره: 17، شماره: 1
19 رابطه دلایل ادامه زندگی مشترک با انواع راهبردهای حفظ رابطه زناشویی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اجتماعی - روانشناختی زنان دوره: 16، شماره: 2
20 رابطه کنجکاوی با بهزیستی ذهنی زنان متاهل: نقش واسطه ای ، صمیمیت و رضایت زناشویی (دریافت مقاله) مطالعات زن و خانواده دوره: 4، شماره: 2
21 رابطه ی میان تصویربدنی و شدت اضطراب و افسردگی در زنان بارداربا نقش واسطه ای خودشفقتی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اجتماعی - روانشناختی زنان دوره: 20، شماره: 4
22 ساخت و اعتباریابی پرسشنامه بهزیستی معنوی در میان دانشجویان (دریافت مقاله) مطالعات روان شناختی دوره: 9، شماره: 4
23 ساختار عاملی مدل همدلی براساس پرسش نامه ی بهره ی همدلی در یک نمونه ی بزرگ سال ایرانی (دریافت مقاله) فصلنامه تازه های علوم شناختی دوره: 19، شماره: 1
24 سبکهای شوخ طبعی، بهزیستی فاعلی و هوش هیجانی در دانشجویان (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی تحولی، روانشناسان ایرانی دوره: 5، شماره: 18
25 شیوع اختلالهای رفتاری در دانش آموزان دوره ابتدایی استان فارس (دریافت مقاله) فصلنامه کودکان استثنایی دوره: 8، شماره: 2
26 طرحواره های ناسازگار اولیه و باورهای فراشناختی در افراد مبتلا به اختلال وسواسی- اجباری، اختلال شخصیت وسواسی- اجباری وگروه بهنجار (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی بالینی دوره: 8، شماره: 3
27 عادت‎های غذایی سال های اولیه زندگی و سبک های دلبستگی در دختران فربه (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی تحولی، روانشناسان ایرانی دوره: 13، شماره: 52
28 مطالعه تغییرات رضایت زناشویی، رضایت جنسی و بهزیستی ذهنی در ۵ سال اول زندگی مشترک: تحلیل روند (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای مشاوره دوره: 17، شماره: 67
29 مقایسه اثربخشی روش های مثبت درمانگری و مرور خویشتن بر افزایش بهزیستی روانی و تاب آوری دانشجویان مادر (دریافت مقاله) پژوهشنامه روانشناسی مثبت دوره: 3، شماره: 3
30 مقایسه استرس مادران کودکان پیش دبستانی با و بدون ناتوانی هوشی (دریافت مقاله) فصلنامه خانواده پژوهی دوره: 11، شماره: 3
31 مقایسه باورهای ارتباطی زنان مراجعه کننده به مراکز قضایی و زنان مایل به ادامه زندگی مشترک شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه خانواده پژوهی دوره: 1، شماره: 2
32 مقایسه سلامت عمومی وپیشرفت تحصیلی دانشجویان برحسب میزان احساس تنهایی (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی دوره: 2، شماره: 5
33 نقش امید، احساس تنهایی و مولفههای آن در پیش بینی رضایت از زندگی سالمندان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای مشاوره دوره: 12، شماره: 47
34 نقش حرمت خود و مولفه های تنهایی در پیش بینی پیشرفت تحصیلی (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 7، شماره: 22
35 نقش فاصله بین انتظارات و واقعیت رابطه زناشویی در رضایت زناشویی زنان و مردان شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اجتماعی - روانشناختی زنان دوره: 13، شماره: 2
36 نقش متغیرهای کارایی خانواده، حرمت خود، خودکارآمدی و شخصیت در پیش بینی انگیزش پیشرفت تحصیلی (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی دوره: 11، شماره: 2
37 نقش مهارت های زندگی در پیش بینی سلامت روان دانش آموزان (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی دوره: 3، شماره: 11
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی اضطراب مرگ، سلامت روان، سلامت معنوی و حمایت اجتماعی در دانشجویان: مقایسه زنان و مردان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، علوم انسانی و رفتاری در ایران و جهان اسلام
2 بررسی انگیزههای تداوم زندگی زناشویی در زنان و مردان متاهل شهر تهران (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی روانشناسی خانواده گامی در ترسیم الگوی مطلوب خانواده
3 مقایسه تاب آوری، سلامت روان و ویژگی های جمعیت شناختی زنان مطلقه دارای دختر بزهکار و غیر بزهکار (دریافت مقاله) اولین کنفرانس رشد، توسعه و سلامت انسان
4 مقایسه کیفیت زندگی، معنای زندگی، تصویر بدنی و سلامت روان در دو گروه زنان یائسه و غیر یائسه با تأکید بر میزان تحصیلات آنان در شهر تهران (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی علوم تربیتی و روان شناسی
5 مقایسه کیفیت زندگی، معنای زندگی، تصویربدنی و سلامت روان دردوگروه زنان یائسه و غیریائسه باتاکیدبرمیزان تحصیلات آنان درشهرتهران (دریافت مقاله) کنفرانس پژوهش های نوین در علوم و مهندسی
6 نقش فرهنگ در شکل گیری سبکهای تغذیه ای کودکان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی فرهنگ، آسیب شناسی روانی و تربیت
7 نقش واسطه ای رضایت زناشویی در ارتباط استفاده آسیب زای مادران از شبکه های اجتماعی مجازی با مشکلات رفتاری کودکان (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی روان شناسی تربیتی شناختی