دکتر فاطمه پنجه علی بیک

دکتر فاطمه پنجه علی بیک Department of Mathematics, Faculty of Computer and Mathematical sciences, Vali-e-Asr University of Rafsanjan

دکتر فاطمه پنجه علی بیک

Dr. Fatemeh Panjeh Ali Beik

Department of Mathematics, Faculty of Computer and Mathematical sciences, Vali-e-Asr University of Rafsanjan

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.