دکتر حمیدرضا ناصری

دکتر حمیدرضا ناصری استادیار مرکز تحقیقات بین المللی بیابان دانشگاه تهران

دکتر حمیدرضا ناصری

Dr. HamidReza Naseri

استادیار مرکز تحقیقات بین المللی بیابان دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 امکان سنجی پتانسیل های اکوتوریسم و ژئوتوریسم و تاثیر آن بر افزایش توان اقتصادی مردم بومی مناطق بیابانی (مطالعه موردی: منطقه جنوب گرمسار) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 9، شماره: 352
2 Effective in vitro seed germination and direct regeneration from cotyledonary leaf explants of Nitraria schoberi (دریافت مقاله) فصلنامه ژنتیک و اصلاح نژاد ایران دوره: 9، شماره: 1
3 Improvement in GIS-based DRASTIC model using statistical methods and analytical hierarchy process, case study: Hamedan-Bahar plain, west of Iran (دریافت مقاله) دوفصلنامه زمین شناسی ژئوتکنیک دوره: 4، شماره: 3
4 The Optimized Method of Agrobacterium Mediated Transformation in Nitraria schoberi (Ghar-e-Dagh in Persian) (دریافت مقاله) مجله منابع ژنتیک دوره: 5، شماره: 2
5 بررسی اثر زمان بر جوانه زنی بذرهای برخی از گونه های جنس درمنه (Artemisia) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 15، شماره: 1
6 بررسی برخی ویژگی های موثر خاک در تفکیک گروه های گیاهی نواحی ساحلی (منطقه مورد مطالعه: بندر دیلم، شمال خلیج فارس) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 25، شماره: 5
7 بررسی پتانسیل ذخیره کربن در درمنه زارهای حریم جاده (مطالعه موردی: اتوبان ایوانکی – گرمسار) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 23، شماره: 1
8 بررسی لیست فلورستیک و غنای گونه ای در پارک ملی سالوک (خراسان شمالی) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 16، شماره: 4
9 به کارگیری فرایند تحلیل سلسله مراتبی در مدیریت منابع حوزه آبخیز (مطالعه موردی: حوزه آبخیز نهرین طبس) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 21، شماره: 4
10 تاثیر سطوح مختلف شوری بر جوانه زنی و بازیابی بذر سه گونه مرتعی استان مرکزی (Salsola rigida, Kochia prostrata, Eurotia ceratoides) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات بذر دوره: 4، شماره: 10
11 مدل سازی اکولوژیک، اقتصادی و اجتماعی پیآمدهای ناشی از اجرای سناریوهای مدیریت بیولوژیک در مدیریت جامع حوزه آبخیز (مطالعه موردی: حوزه آبخیز سیمین دشت) (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کاربردی دوره: 5، شماره: 16
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر آفرود بر رویشگاه شور گز(Tamarix hispida Willd )در حاشیه دریاچه نمک (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی بیابان لوت با رویکرد گردشگری
2 اثر باد و فرسایش بر خط آهن مسیر سرخس- مشهد (ایستگاه گنبدلی) (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی فرسایش بادی و طوفان های گرد و غبار
3 اثر توسعه اکوتوریسم بر پوشش گیاهی در روستای مصر (دریافت مقاله) سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
4 اثر جنگلکاری توأم با قرق بر روی ترکیب گیاهی در مناطق نیمه خشک (مطالعه موردی: پارک میلاد و منطقه اله آباد، بوئین زهرا، استان قزوین) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی جنگل
5 اثر خشکسالی بر توده جنگلی تاغ در مناطق گرمسار و آران و بیدگل (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مخاطرات محیطی
6 اثر خشکسالی بر وضعیت اقتصادی – اجتماعی مناطق روستایی جنوب بیرجند (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
7 اثر فعالیتهای معدن آهن گل گهر بر پتانسیل اکوتوریسم کویر سیرجان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی بیابان لوت با رویکرد گردشگری
8 اثر گردوغبار جاده ای بر رطوبت نسبی برگ و کلروفیل سه گونه Haloxylon ammodendron ، Seidlitzia rosmarinus و Artemisia sieberi در کویرمرنجاب (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی گرد و غبار
9 اثر هلالی آبگیر بر شاخص های پوشش گیاهی مراتع بیابانی مرنجاب (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی سامانه های سطوح آبگیر باران
10 اثرمالچ ترکیبی کلریدکلسیم و کلریدمنیزیم بربرخی خصوصیات فیزیکوشیمیایی تپه های ماسه ای روستای مصرشهرستان خور (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
11 ارائه یک مدل GIS-MCE برای ارزیابی قابلیت پرنده بینی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
12 ارزیابی آثارپرتوی گاما روی ماندگاری وتحمل به شوری دربذرگیاه قره داغ Nitraria schoberi (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
13 ارزیابی الگوریتم های طبقه بندی ماشین بردار پشتیبان، نقشه زاویه طیفی، واگرایی اطلاعات طیفی و کدهای باینری در استخراج نقشه کاربری اراضی (مطالعه موردی: منطقه بیابانی کاشان، آران و بیدگل) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بیابان (علوم، فنون و توسعه پایدار)
14 ارزیابی روند بیابان زایی و مدل سازی مکانی الگوی تغییرات کاربری اراضی در منطقه بیابانی دهلران استان ایلام با استفاده از تصاویر ماهواره ای لندست (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بیابان (علوم، فنون و توسعه پایدار)
15 ارزیابی قابلیت برخی فعالیت های تفرجی با استفاده از روش ارزیابی چند معیاره (دریافت مقاله) دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
16 ارزیابی قابلیت فعالیت تفرجی مشاهده حیات وحش وطبیعت با استفاده از روش ترکیب خطی وزن داده شده (دریافت مقاله) دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
17 ارزیابی و تحلیل کمی شدت خشکسالی با استفاده شاخص درصد از نرمال بارندگی (مطالعه موردی حوزه آبخیز دریاچه نمک) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مخاطرات محیطی
18 ارزیابی وضعیت اکوهیدرولوژیکی بخشی از مراتع طالقان با استفاده از روش نوین DLA (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بیابان (علوم، فنون و توسعه پایدار)
19 استفاده از انرژی های نو (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و کویری
20 امنیت و توسعه صنعت توریسم و اکوتوریسم در بیابان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بیابان (علوم، فنون و توسعه پایدار)
21 اهمیت استفاده از گیاهان دارویی در توسعه فضای سبز شهری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بیابان (علوم، فنون و توسعه پایدار)
22 Effect of Dust Deposit on the Growth and Yield of Alfalfa (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی گرد و غبار در جنوب غرب آسیا
23 Improvement of caper (Capparis spinosa L.) Germination using Different Treatments of Seed Dormancy Breaking (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی گیاهان داروییی،کشاورزی ارگانیک، مواد طبیعی و دارویی
24 بررسی اثر خشکسالی بر مراتع و نظام دامداری در منطقه خوسف خراسان جنوبی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مخاطرات محیطی
25 بررسی اثر دو فاکتور زمان و شوری بر جوانه زنی دو گونه Artemisia spicigera و Artemisia fragrans (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مرتع و مرتع داری ایران
26 بررسی اثرسدیم کلرید برمیزان کربن و سدیم درریشه ی گونه ی گیاهی Vetiver Zizaniodies (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
27 بررسی تاثیر تاج پوشش گونه شور گز (Tamarix hispida) بر برخی خصوصیات خاک (مطالعه موردی: رویشگاه کویر مرنجاب) (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
28 بررسی تیره و طیف بیولوژیک گونه های گیاهی حاشیه رودخانه شور در منطقه پرند (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالابهای کویری ایران
29 بررسی رابطه ی بیابان زایی و پدیده ی فرسایش بادی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و کویری
30 بررسی ساختار کمی جنگل با آماربرداری صد درصد و نمونه برداری دایره ای دربخش (مطالعه موردی: بخش گرازبن جنگل آموزشی پژوهشی خیرود) (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی فناوری های نوین در کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
31 بررسی ساختتونل زیرزمینی حکیم در پارک جنگلی چیتگر با نگاه بر اثرات زیستمحیطی و فیزیکی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار در راهسازی با رویکرد حفظ محیط زیست
32 بررسی غنا و تنوع در تیپ های گیاهی مراتع چشمه شور( استان قم) (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
33 بررسی فلور، شکل زیستی و کوروتیپ های گیاهان مناطق بیابانی (مطالعه موردی: جنوب پلایای دامغان) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت منابع طبیعی با محوریت آب،سیل و محیط زیست
34 بررسی کارایی کلرید کلسیم و کلرید منیزیم در حفظ شرایط بهینه راه ها و معابر (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار در راهسازی با رویکرد حفظ محیط زیست
35 بررسی کارایی مالچ معدنی در کنترل گرد و غبار باطله های معدن آهن گل گهر (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت منابع طبیعی با محوریت آب،سیل و محیط زیست
36 بررسی کارایی محلول ترکیبی کلرید کلسیم و کلرید منیزیم جهت کنترل فرسایش بادی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی فرسایش بادی و طوفان های گردو غبار
37 بررسی محدودیت ها و قابلیت های مناطق بیابانی و نیمه بیابانی خراسان شمالی (با تاکید برمنابع طبیعی تجدید شونده ، زمین شناسی وگردشگری) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و کویری
38 بررسی میزان ترسیب کربن در زیتوده گیاهی ، قرق و تحت چرا (مطالعه موردی: پناهگاه حیات وحش میاندشت استان خراسان شمالی) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و کویری
39 پتانسیل برداشت ذرات باطله معدنی سنگ آهن در سرعت های مختلف باد (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی فرسایش بادی و طوفان های گرد و غبار
40 تاثیر اقتصادی – اجتماعی و ایمنی زیستی ورود غیرمجاز دام بر مناطق کویری شرق کشور (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بیابان (علوم، فنون و توسعه پایدار)
41 تاثیر سرمادهی مرطوب بر شکست خواب و القا جوانه زنی در بذر گیاه وشاء (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بیابان (علوم، فنون و توسعه پایدار)
42 تاثیرغلظت های مختلف شوری برجوانه زنی گونه هالوفیت Halocnemum strobilaceum (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالابهای کویری ایران
43 تأثیر سطوح مختلف شوری بر جوانه زنی بذر گونه Kochia prostrata بوسیله نمک سولفات سدیم (Na2So4) (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
44 تحلیل رابطه پوشش گیاهی با برخی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک (مطالعه موردی مراتع بیابانی دشت خوسف خراسان جنوبی) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و کویری
45 تحلیل رابطه پوشش گیاهی با برخی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک (مطالعه موردی: جنوب کویر دامغان) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت منابع طبیعی با محوریت آب،سیل و محیط زیست
46 تعیین عرصه های مناسب جهت پخش سیلاب با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی در حوزه آبخیز شهری بم (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور
47 تعیین مناسب ترین شبکه آماربرداری درسطح پارسل در جنگل های شمال (مطالعه موردی: بخش گرازبن جنگل آموزشی پژوهشی خیرود ) (دریافت مقاله) هفتمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی و محیط زیست با تاکید بر برنامه توسعه ملل
48 تنوع گونه ای در پوششگیاهی حاشیه خلیج فارس(مطالعه موردی: بندر دیلم) (دریافت مقاله) کنفرانس ملی بهره برداری از آب دریا
49 تنوع گونه ای و اشکال زیستی در پوشش گیاهی حاشیه رودخانه شور در منطقه اشتهارد (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت منابع طبیعی با محوریت آب،سیل و محیط زیست
50 توانمندی مناطق بیابانی شمال استان فارس درزراعت گیاه دارویی وشاء (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالابهای کویری ایران
51 تولید خوراک دام و تعیین مناسب ترین روش تهیه سیلو با استفاده از ضایعات محصولات کشاورزی مناطق خشک و بیابانی (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند
52 جنگلداری شهری: فرامطالعه موردی پارک جنگلی چیتگر (دریافت مقاله) سومین همایش کشاورزی و توسعه پایدار، فرصت ها و چالش های پیش رو
53 روش نوین جلوگیری از تخریب مراتع و تأثیرات اقتصادی اجتماعی آن با استفاده از گیاه باریجه (مطالعه موردی: مرتع ویسرگرماج شهرستان گرمسار) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بیابان (علوم، فنون و توسعه پایدار)
54 روشهای تشخیص و ردیابی رخدادهای گرد و غبار به کمک سنجش از دور (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی فرسایش بادی و طوفان های گرد و غبار
55 شبیه سازی رخداد سیلاب با استفاده از داده های سنجش ازدور و مدل سلولهای خودکار (دریافت مقاله) همایش سیستم های اطلاعات مکانی 84
56 کاربرد فناوری های نوین سنجش از دور وGIS در پایش تغییرات کاربری اراضی و بیابان زایی (مطالعه موردی: مناطق بیابانی کاشان، آران و بیدگل) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بیابان (علوم، فنون و توسعه پایدار)
57 محور مقاله: فیزیک خاک و رشد گیاه- بررسی میزان جوانه زنی و عملکرد قره داغ (Nitraria schoberi) در بافت های متفاوت خاک (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
58 محور مقاله: کیفیت خاک و مدیریت پایدار خاک- رابطه تراکم Seidlitzia rosmarinus با برخی خصوصیات خاک در طول کمربند سبز گل گهر به سیرجان (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
59 مروری بر کارایی سیستم تصفیه وتیور به عنوان فناوری سبز در تصفیه پسابها و بهبودکیفیت آبهای نامتعارف (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بازیافت آب راهبردی اصولی برای مدیریت بحران آب
60 معرفی برخی گیاهان داروئی شاخص استان خراسان جنوبی با تاکید بر نقش و اهمیت کاربرد آنها در دارو سازی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بیابان (علوم، فنون و توسعه پایدار)
61 مقایسه برخی خصوصیات فیزیکو و شیمیایی ذرات باطله معدنی سنگ آهن و خاک (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی فرسایش بادی و طوفان های گرد و غبار
62 مقایسه تنوع گونه‌های گیاهی و ویژگی های پوشش سطحی خاک رد قرق و خارج قرق مناطق نیمه خشک(مطالعه موردی: بوئین زهرا، استان قزوین) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بیابان (علوم، فنون و توسعه پایدار)
63 مقایسه درصد و سرعت جوانه زنی در گونه های هالوفیت Salsola orientalis وگونه گلیکوفیت Alyssum sibiricum (دریافت مقاله) سومین همایش ملی-دانشجویی مرتع،آبخیز و بیابان
64 مقایسه سرعت و درصد جوانه زنی بین دو گونه (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و کویری
65 مقایسه غنا و تنوع گونها ی در تیپ های گیاهی حاشیه پلایای میقان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران
66 نقش مالچ در کنترل فرسایش بادی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و کویری
67 نقش مسائل اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در توسعه بیابان زایی و راه های مقابله با آن (مطالعه موردی: جنوب استان کرمان) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بیابان (علوم، فنون و توسعه پایدار)
68 نماز و فرهنگ دینی در روابط کاری کشاورزان (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی نماز،سلامت روان و نشاط معنوی
69 ویژگیهای مورفومتریک و خسارات ناشی از ایجاد فرسایش خندقی (مطالعه موردی دشت گزیر، استان هرمزگان) (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور