دکتر ستار عودی

دکتر ستار عودی دانشیار دانشگاه آزاد واحد مرکزی

دکتر ستار عودی

Dr. Sattar Oudi

دانشیار دانشگاه آزاد واحد مرکزی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اهداف الماسونیه من التنقیب والاهتمام بالآثار المصریه (دریافت مقاله) مجله آفاق الحضاره الاسلامیه دوره: 25، شماره: 2
2 بررسی «سریه» خالدبن ولید و عملکردهای بعدی خالد در دوران خلفا (دریافت مقاله) ماهنامه پژوهش ملل دوره: 7، شماره: 82
3 تفسیر و تحلیل مناسبات علمی و فرهنگی اسلامی عصر طلایی اندلس بر پایه متون فارسی و ترجمه فارسی (دریافت مقاله) مجله تفسیر و تحلیل متون زبان و ادبیات فارسی (دهخدا) دوره: 11، شماره: 41
4 جایگاه فرهنگی و ادبی حزین لاهیجی در ارتقای سطح فرهنگی دوران صفویه (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران دوره: 5، شماره: 3
5 جایگاه ملا عبدالرزاق فیاض لاهیجی در توسعه دانش کلامی و فلسفی عصر صفوی (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران دوره: 5، شماره: 8
6 زمینه اجتماعی سقوط بغداد و انقراض خلافت عباسی (دریافت مقاله) دو فصلنامه تحقیقات تاریخ اجتماعی دوره: 9، شماره: 2
7 شیوه گفت وگوهای مهدوی امام صادق(ع) با استناد به آیات قرآن کریم و روایات (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات علوم قرآنی دوره: 11، شماره: 44
8 کنکاشی در ماهیت طایفه یهودیان فراماسون دونمه و نقش آنان در کودتای ۱۹۰۸ و خلع سلطان عثمانی (تجدید نظر) (دریافت مقاله) پژوهشنامه تاریخ دوره: 17، شماره: 66
9 معرفی مدارس و رصدخانه های مشهورآذربایجان در قرن نهم هجری قمری (دریافت مقاله) پژوهشنامه تاریخ دوره: 17، شماره: 66
10 نقش علما و دانشمندان شیعه در تحولات فرهنگی و اجتماعی منطقه قزوین (دریافت مقاله) پژوهشنامه تاریخ دوره: 18، شماره: 72
11 نقش و بررسی سازمان نظامی حزب توده در فرقه دمکرات آذربایجان (با تاکید بر رئابط با شوروی) (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران دوره: 5، شماره: 10
12 واکاوی نحوه مواجهه قبیله کلب با اسلام براساس تعلقات ژئوپلیتیکی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهشهای تاریخی ایران و اسلام دوره: 17، شماره: 32
13 ویژگی ها و روش های تاریخ نگاری در عصر ممالیک (۶۴۸ تا ۹۲۳ ه.ق.) (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهشنامه امامیه دوره: 9، شماره: 17