دکتر محمد کشتی دار

دکتر محمد کشتی دار استاد؛ دانشکده علوم ورزشی؛ دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر محمد کشتی دار

Dr. Mohammad Keshtidar

استاد؛ دانشکده علوم ورزشی؛ دانشگاه فردوسی مشهد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارائه مدل مدیریت استعدادهای ورزشی دانش آموزان ایران براساس نظریه داده بنیاد (دریافت مقاله) مجله مطالعات راهبردی جامعه شناختی در ورزش دوره: 2، شماره: 4
2 ارایه مدل اثر چابکی سازمانی بر عملکرد سازمانی در شرکت های تولیدی ورزشی (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 8، شماره: 39
3 ارتباط بین ادراکات از حمایت استقلالی والدین با شاخص های بهزیستی دانشجویان پسر ورزشکار: با رویکرد تیوری خود- مختاری (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش در ورزش تربیتی دوره: 1، شماره: 3
4 ارتباط بین رهبری خدمتگزار و تعهد سازمانی کارکنان هییت های ورزشی استان بوشهر (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 4، شماره: 16
5 ارزیابی برنامه آموزشی درس تربیت بدنی دوره اول متوسطه بر اساس الگوی سیپ (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تربیت بدنی و سلامت دانش آموزی دوره: 1، شماره: 1
6 ارزیابی کیفیت اماکن تفریحی - ورزشی پارک های استان گلستان بر اساس مدل تحلیل شکاف (Gaps) (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 5، شماره: 18
7 اولویت بندی و تعیین رابطه بین روحیات کارآفرینانه کارشناسان فدراسیون های ورزشی (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 7، شماره: 28
8 Brand Identity Transfer and Consumers’ Sport Commitment in the Iranian Football Premier League: Mediating Role of Promotional and Advertising Tools (دریافت مقاله) مجله مطالعات نوین در مدیریت ورزشی دوره: 1، شماره: 1
9 Effect of Family Support on Children s Participation in Recreational Sports Activities of Torbat-e-Jam (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش بهداشت و ارتقا سلامت دوره: 4، شماره: 4
10 Effective Factors on the Productivity of Human Capital via an Interpretive Structural Modeling (Case Study: General Office of Sports and Youth in Khorasan Razavi) (دریافت مقاله) مجله مطالعات نوین در مدیریت ورزشی دوره: 2، شماره: 2
11 Hip-Hop Dancing and Eudaimonic Well-Being in Female Students (دریافت مقاله) نشریه پژوهش در مدیریت ورزش و روانشناسی دوره: 1، شماره: 2
12 Identifying the Promoting and Inhibiting Factors in the Development of Women's Professional Basketball in Khorasan Razavi (دریافت مقاله) مجله مطالعات نوین در مدیریت ورزشی دوره: 4، شماره: 4
13 Modeling the Institutional Factors Affecting the Exploitation of Entrepreneurial Opportunities in the Sports Tourism Industry Using an Interpretive-Structural Approach (دریافت مقاله) مجله ایرانی مطالعات مدیریت دوره: 15، شماره: 2
14 Predicting the Power of Famous Sport Endorser Indices on the Tendency to Purchase Sporting and Non-porting Goods: A Quasi-experimental Study (دریافت مقاله) مجله رهیافت های نو در فیزیولوژی ورزشی دوره: 2، شماره: 3
15 Providing a Model for the Development of Strategic Entrepreneurship in Sports Organizations (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در مدیریت و بازاریابی ورزشی دوره: 4، شماره: 3
16 بازنگری نظام موجود ارزیابی عملکرد ادارات تربیت بدنی و فوق برنامه دانشگاه ها (EFQM) (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش در ورزش تربیتی دوره: 1، شماره: 1
17 بررسی اثر توسعه اخلاق در ورزش بر ارتقاء ارزش های اخلاقی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم ورزش دوره: 12، شماره: 40
18 بررسی ارتباط بین مدیریت کیفیت جامع و بهره وری در سازمان های ورزشی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم حرکتی و رفتاری دوره: 4، شماره: 2
19 بررسی تاثیر تبلیغات از طریق شخصیت مشهور ورزشی در ایجاد تمایل به خرید کالاهای ورزشی و غیر ورزشی: یک مطالعه شبه تجربی (دریافت مقاله) مدیریت ارتباطات در رسانه های ورزشی دوره: 7، شماره: 4
20 بررسی نقش تبلیغات روی لباس داوران لیگ برتر فوتبال بر آگاهی از برند در بینندگان تلویزیونی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات بازاریابی ورزشی دوره: 4، شماره: 1
21 بررسی وضعیت موجود والیبال ایران با ارایه برنامه اجرایی در راستای بهبود مستمر (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 4، شماره: 13
22 بهینه سازی ارزیابی عملکرد ادارات تربیت بدنی دانشگاه ها با رویکرد ترکیبی EFQM, BSC و DEA (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش در ورزش تربیتی دوره: 1، شماره: 4
23 پیش بینی اثربخشی سازمانی براساس معنویت در کار کارکنان ادارات ورزش و جوانان خراسان بزرگ (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 7، شماره: 29
24 پیش بینی میزان بهره وری هیئت های ورزشی از طریق مدیریت کیفیت جامع (TQM) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت و رفتار سازمانی در ورزش دوره: 10، شماره: 4
25 تاثیر دوره آموزش برنامه ریزی عصبی کلامی، آموزه های اخلاقی و تمرین در آب بر تنش شغلی، رفتار سازمانی مثبت گرا و انگیزش شغلی دبیران تربیت بدنی خراسان رضوی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم ورزش دوره: 11، شماره: 33
26 تاثیر محبوبیت معلمان تربیت بدنی بر فرهنگ پذیری ورزشی دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان بیرجند (دریافت مقاله) فصلنامه علوم ورزش دوره: 10، شماره: 32
27 تاثیر واحدهای تربیت بدنی عمومی 1 و 2 بر هویت ورزشی دانشجویان دانشگاه بیرجند (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 3، شماره: 11
28 تبیین استراتژی های ورود به بازار غرب آسیا ازطریق نفوذ مبتنی بر منابع و تاثیرات سازمانی (مورد مطالعه: صنعت تجهیزات بدن سازی ایران) (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 10، شماره: 50
29 تبیین جایگاه ورزش همگانی در اندیشه رهبر معظم انقلاب با رویکرد تحلیل محتوا (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش در ورزش تربیتی دوره: 9، شماره: 24
30 تبیین عوامل موثر بر طراحی ساختار های سازمانی سازگار برای ادارات تربیت بدنی دانشگاه های ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش در ورزش تربیتی دوره: 11، شماره: 30
31 تبیین عوامل موثر بر موفقیت المپیاد ورزشی درون مدرسه ای (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش در ورزش تربیتی دوره: 7، شماره: 16
32 تحلیل الگوهای ذهنی خبرگان در خصوص مصادیق اقتصادی موثر در توسعه ورزش های انفرادی کشور عراق (دریافت مقاله) دوفصلنامه مدیریت و کارآفرینی در ورزش دوره: 2، شماره: 1
33 تحلیل ساختاری- تفسیری ابعاد جامعه شناختی برند شخصی معلمان تربیت بدنی ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه مدیریت منابع انسانی در ورزش دوره: 10، شماره: 2
34 تحلیل مدل ارتباطی هویت، اصالت، عشق و قدرت اجتماعی برند المپیادهای ورزشی دانشجویان (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش در ورزش تربیتی دوره: 8، شماره: 19
35 تدوین برنامه استراتژیک مدیریت استعدادهای ورزشی دانش آموزان ایران (دریافت مقاله) فصلنامه علمی تربیت بدنی و علوم ورزشی دوره: 1، شماره: 2
36 تدوین مدل نظری راهبردها و پیامدهای بکارگیری مدیریت استعداد در سازمان های ورزشی ایران (با رویکرد داده‎ بنیاد) (دریافت مقاله) مجله پژوهشهای سیاسی و بین المللی دوره: 13، شماره: 51
37 تدوین مدل نظری راهبردها و پیامدهای به کارگیری ایفلوئنسرهای ورزشی در رسانه های اجتماعی با تاکید بر مصرف کالاهای ایرانی (با رویکرد داده بنیاد) (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 13، شماره: 66
38 تدوین مدل نظری راهبردها و پیامدهای به کارگیری منابع انسانی شایسته در ادارات تربیت بدنی دانشگاه های سراسر کشور (نظریه زمینه ای) (دریافت مقاله) دوفصلنامه مدیریت منابع انسانی در ورزش دوره: 7، شماره: 1
39 تعیین عوامل موثر بر بازنگری ساختار سازمانی مناسب برای تشکیلات تربیت بدنی در دانشگاه های علوم پزشکی ایران (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی دوره: 14، شماره: 1
40 توسعه راهبردی باشگاه داری حرفه ای در والیبال ایران (مورد مطالعه: باشگاه والیبال پیام مشهد) (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 14، شماره: 73
41 رابطه بین ترکیب بدن و توزیع چربی مرکزی با عملکرد ریوی ایستا و پویا در زنان (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی دوره: 3، شماره: 9
42 رابطه کمال گرایی ورزشی با نیم رخ حالات خلقی بازیکنان نخبه تنیس روی میز در قبل و بعد از رقابت (دریافت مقاله) فصلنامه رفتار حرکتی دوره: 3، شماره: 8
43 رابطه ی آنومی، ترومای سازمانی و تعهد حرفه ای در اعضای هیات علمی تربیت بدنی دانشگاه فرهنگیان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم ورزش دوره: 11، شماره: 35
44 روایی و پایایی آزمون راهبردهای عملکردی TOPS در جامعه ورزشکاران بزرگ سال ایرانی (دریافت مقاله) فصلنامه رفتار حرکتی دوره: 6، شماره: 18
45 شناسایی الگوهای ذهنی خبرگان درباره مصرف کنندگان برندهای مقلد و جعلی محصولات ورزشی (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 12، شماره: 61
46 شناسایی چالش های مدیریت اوقات فراغت ورزشی در بحران کووید- ۱۹ (دریافت مقاله) دوفصلنامه گردشگری و اوقات فراغت دوره: 6، شماره: 12
47 شناسایی عوامل زمینه ای و مداخله گر مدیریت استعداد در ورزش (با تاکید بر ابعاد روان شناختی و فرهنگی) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روانشناسی ورزشی دوره: 10، شماره: 38
48 شناسایی عوامل نهادی موثر بر بهره برداری از فرصت های کارآفرینی در صنعت گردشگری با محوریت گردشگری ورزشی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی و توسعه گردشگری دوره: 10، شماره: 38
49 شناسایی معیارهای ارزیابی ارایه کیفیت خدمات و عملکرد باشگاه های تندرستی بانوان شهرمشهد با روش ترکیبی BSC، QFD و FAHP (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 9، شماره: 45
50 شناسایی و اولویت بندی عوامل پیش برنده در توسعه والیبال فوق برنامه مدارس متوسطه دختران مشهد (دریافت مقاله) ماهنامه پژوهش های معاصر در علوم و تحقیقات دوره: 3، شماره: 23
51 شناسایی و اولویت بندی معیارهای ارزیابی عملکرد معلمان تربیت بدنی به روش تحلیل سلسله مراتبی (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 6، شماره: 25
52 شناسایی و تبیین عوامل موثر بر توسعه اخلاق در ورزش دانشگاهی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش در ورزش تربیتی دوره: 9، شماره: 23
53 شناسایی و تحلیل عوامل موثر بر آموزش مجازی واحد تربیت بدنی عمومی دانشگاه فردوسی مشهد در دوران شیوع ویروس کرونا (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش در ورزش تربیتی دوره: 10، شماره: 26
54 شناسایی و رتبه بندی عوامل بازدارنده توسعه استارت آپ های دانشجویان تربیت بدنی استان خراسان رضوی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم حرکتی و رفتاری دوره: 4، شماره: 1
55 شناسایی و سطح بندی ابعاد اکوسیستم کارآفرینی ورزشی استان خراسان رضوی مبتنی بر رویکرد ساختاری تفسیری (ISM) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم حرکتی و رفتاری دوره: 4، شماره: 1
56 شناسایی و مدل سازی راهکارهای توسعه ورزش های همگانی دربین دانشجویان دختر دانشگاه بیرجند (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش در ورزش تربیتی دوره: 6، شماره: 14
57 شناسایی و مدل سازی عوامل موثر بر برندسازی ویژگی های شخصیتی داوطلبان در رویدادهای ورزشی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مدیریت منابع انسانی در ورزش دوره: 9، شماره: 1
58 طراحی مدل برند شخصی معلمان تربیت بدنی در ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش در ورزش تربیتی دوره: 10، شماره: 27
59 طراحی مدل پیامدهای برون سپاری مدیریت اماکن ورزشی در اداره کل ورزش و جوانان خراسان رضوی به روش ساختاری تفسیری (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگی اجتماعی المپیک دوره: 1، شماره: 4
60 طراحی مدل مدیریت آشوب گونه بازاریابی اثربخش بر محیط توسعه ورزش قهرمانی ایران به روش ساختاری _ تفسیری (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 11، شماره: 56
61 طراحی مدل مدیریت بهره وری در ادارات تربیت بدنی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور با رویکرد ارتقای نظام پاسخگویی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مدیریت منابع انسانی در ورزش دوره: 11، شماره: 1
62 کاوش فرآیند چابکی سازمانی شرکتهای تولیدی ورزشی با استفاده ازنظریه داده بنیاد (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 7، شماره: 34
63 مقایسه نقش فوق برنامه ورزشی در استرس تحصیلی و بهزیستی ذهنی دانش آموزان دختر مقطع راهنمایی (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 5، شماره: 17
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 Emerging business model canvas in sport article (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش بین المللی علوم ورزشی
2 Examining the Role of Managers of Government Organizations in the Development of Public Sports (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی و ششمین همایش ملی تازه های پژوهش در علوم ورزشی
3 بررسی اثربخشی برنامه غنی سازی اوقات فراغت ورزشی بر سبک زندگی دانش آموزان دختر خراسان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی و اولین همایش بین المللی نیمه مجازی اوقات فراغت
4 بررسی تاثیر شخصیت و هویت برند بر وفاداری برند طرفداران تیم های فوتبال (دریافت مقاله) کنفرانس پارادایم های نوین مدیریت و علوم رفتاری
5 بررسی تاثیر نگرش و انگیزه کارآفرینی بر قصد کارآفرینی دانشجویان علوم ورزشی (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی علوم ورزشی، تربیت بدنی و مدیریت راهبردی در ورزش
6 بررسی رابطه فناوری اطلاعات و توسعه منابع انسانی در وزارت ورزش و جوانان (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی یافته های نوین علوم مدیریت، کارآفرینی و آموزش ایران
7 بررسی عوامل موثر بر بازاریابی ویروسی و تصمیمگیری ورود مشتریان خدمات ورزشی به شبکه فروش (مجموعه ورزشی آستان قدس رضوی) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی برند در ورزش با رویکرد برند ورزش رضوی
8 بررسی نقش عوامل فردی بر مشارکت ورزشی بانوان شاغل استان خراسان جنوبی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دستاوردهای علوم ورزشی و سلامت دانشگاه علوم پزشکی آبادان
9 بررسی نقش مهارتهای ارتباطی در برند شخصیتی مربیان آکادمیهای والیبال مشهد (دریافت مقاله) دومین همایش ملی برند در ورزش با رویکرد برند ورزش رضوی
10 بررسی وضعیت انگیزه شغلی در کلیه دبیران تربیت بدنی استان خراسان جنوبی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دستاوردهای علوم ورزشی و سلامت دانشگاه علوم پزشکی آبادان
11 بررسی وضعیت تعهد سازمانی و فرسودگی شغلی معلمان تربیت بدنی و غیر تربیت بدنی شهر مشهد (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری
12 بررسی وضعیت دلبستگی شغلی در کلیه دبیران تربیت بدنی استان خراسان جنوبی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دستاوردهای علوم ورزشی و سلامت دانشگاه علوم پزشکی آبادان
13 پیش بینی انگیزه مشارکت ورزشی بانوان در مراکز تندرستی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت ورزشی با رویکرد سلامت سازمانی
14 تآثیر دو نوع فعالیت بدنی حاد، هوازی و بی هوازی بر حافظه بلند مدت دانشجویان پسر تربیت بدنی دانشگاه بیرجند (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران
15 تبیین شاخص های ارزیابی عملکرد معلمان تربیت بدنی (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران
16 تحلیل اکتشافی پیاده سازی هوش تجاری در وزارت ورزش وجوانان جمهوری اسلامی (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی یافته های نوین علوم مدیریت، کارآفرینی و آموزش ایران
17 تحلیل انتظارات و نگرش های حاکم بر برند شخصی خادم یاران ورزشی آستان قدس رضوی و ارائه مدل مناسب (دریافت مقاله) دومین همایش ملی برند در ورزش با رویکرد برند ورزش رضوی
18 تحلیل کیفی آسیب شناسی زمینه ای عوامل کانونی فوتبال حرفه ای ایران مورد مطالعه: داوران حرفه ای لیگ های برتر (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران
19 تحلیل وضعیت توسعه ورزش آماتوری والیبال استان خراسان رضوی با رویکرد SWOT (دریافت مقاله) کنفرانس پارادایم های نوین مدیریت و علوم رفتاری
20 تحلیل وضعیت توسعه ورزش آماتوری والیبال استان خراسان رضوی با رویکردSWOT (دریافت مقاله) سومین همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران
21 تعیین ارزش خدمات موسسه تربیت بدنی آستان قدس رضوی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی برند در ورزش با رویکرد برند ورزش رضوی
22 رابطه رضایت مندی و رفتار شهروندی سازمانی بازیکنان لیگ برتر بسکتبال ایران (دریافت مقاله) کنفرانس پارادایم های نوین مدیریت و علوم رفتاری
23 رابطه هوش فرهنگی و مهارت های ارطباطی با تعارض سازمانی در کارکنان هیئت های ورزشی استان خراسان جنوبی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دستاوردهای نوین تربیت بدنی و ورزش
24 ررسی رابطه بین هوش هیجانی و رفتار شهروندی سازمانی(مطالعه موردی: معلمان تربیت بدنی مشهد) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی علوم ورزشی و تربیت بدنی ایران
25 روایی یابی و پایایی سنجی آزمون راهبردهای عملکردی (TOPS) در جامعه ی ورزشکاران بزرگسال ایرانی (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران
26 شناسایی عوامل تضعیف گردشگری ورزشی استان خراسان رضوی با استفاده از مدل تحلیلی استراتژیک (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت ورزشی با رویکرد سلامت سازمانی
27 شناسایی فرصت ها و چالش های اقتصادی مشاغل اوقات فراغت ورزشی در بحران کووید-۱۹ (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مجازی اوقات فراغت
28 عوامل موثر بر وفاداری به برند کفش ورزشی در میان دانشجویان پسر تربیت بدنی (دریافت مقاله) همایش ملی برند در ورزش
29 مدل سازی ساختاری تفسیری شاخصهای بهره وری کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان خراسان رضوی (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی دستاوردهای علوم ورزشی و سلامت
30 مدل معادلات ساختاری میزان نقش مدیریت کیفیت جامع در بهره وری هیئت های ورزشی استان خراسان رضوی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی علوم تربیتی، روانشناسی، علوم ورزشی و تربیت بدنی
31 مقایسه وضعیت تاب آوری و سبک های مقابله با تنیدگی دردانشجویان ورزشکار و دانشجویان غیرورزشکار (دریافت مقاله) سومین همایش ملی علوم ورزشی و تربیت بدنی ایران