دکتر زهره مشکاتی

دکتر زهره مشکاتی دانشیار رفتار حرکتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان

دکتر زهره مشکاتی

Dr. Zohreh Meshkati

دانشیار رفتار حرکتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر تمرینات ریتمیک_موسیقیایی بر ادراک بینایی و کارکرد اجرایی کودکان 10-8 سال نارساخوان (دریافت مقاله) فصلنامه تازه های علوم شناختی دوره: 21، شماره: 2
2 اثر دو روش آموزش شودان ( سنتی و کاربرد رایانه در آموزش ) بر یادگیری مهارت جهت یابی در دانش آموزان نابینا (دریافت مقاله) دوفصلنامه روان شناسی ورزش دوره: 2، شماره: 2
3 اثر کانون توجه مربوط و نامربوط و سطح مهارت بر دقت سرویس تنیسی والیبال تحت شرایط فشار روانی (دریافت مقاله) فصلنامه رفتار حرکتی دوره: 6، شماره: 17
4 اثرات تمرینات هوازی / مقاومتی و مصرف مکمل عصاره سیر در نتیجه بارداری موش Balb/C (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات کاربردی تندرستی در فیزیولوژی ورزش دوره: 4، شماره: 2
5 Comparison of the Effect of Activities Based on Executive and Perceptual-Motor Functions on the Anxiety of ۷-۹-Year-Old Children: Quasi-Experimental Study (دریافت مقاله) مجله پژوهش در علوم توانبخشی دوره: 18، شماره: 1
6 Compilation of an Educational Program for Training Mental Skills and Its Effectiveness on the Psychological and Cognitive Characteristics of Teenager Soccer Players in the Competition Season: An Action Research Study (دریافت مقاله) مجله پژوهش در علوم توانبخشی دوره: 18، شماره: 1
7 Concurrent Determination of Reliability and Validity of Force Platform, Danesh Salar-e Iranian, Using Kistler's Platform in Measuring Static Balance of Men and Women Athletes; A Descriptive-Surveying Study (دریافت مقاله) مجله پژوهش در علوم توانبخشی دوره: 14، شماره: 6
8 Description of Paralympic Athletic Talent Development Environment (دریافت مقاله) مجله پژوهش در علوم توانبخشی دوره: 14، شماره: 5
9 Description of Relative Age of Elite Tennis Players (دریافت مقاله) مجله پژوهش در علوم توانبخشی دوره: 18، شماره: 1
10 Effect of a Single Bout Exercise on Mental Health in Young Adults (دریافت مقاله) نشریه پژوهش در مدیریت ورزش و روانشناسی دوره: 5، شماره: 5
11 Effect of a Single Bout Exercise on Mental Health in Young Adults (دریافت مقاله) نشریه پژوهش در مدیریت ورزش و روانشناسی دوره: 2، شماره: 8
12 Psychometric Properties of the Modified Persian Version of Adverse Childhood Experience Questionnaire for Athletes (دریافت مقاله) مجله پژوهش در علوم توانبخشی دوره: 16، شماره: 1
13 The Effect of Childhood Adverse Experiences on Change in Outlook and Hardiness of Athletes (دریافت مقاله) مجله پژوهش در علوم توانبخشی دوره: 16، شماره: 1
14 The Effect of Perceptual-Motor Parent-Child Exercises on Executive Functions in Girls with Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder: A Randomized Clinical Trial (دریافت مقاله) مجله پژوهش در علوم توانبخشی دوره: 17، شماره: 1
15 The Mediating Role of Executive Functions in the Relationship between Motor Skills and Academic Achievement in Children with Learning Disabilities: A Descriptive Study (دریافت مقاله) مجله پژوهش در علوم توانبخشی دوره: 16، شماره: 1
16 The Relationship between Organizational Justice, Organizational Citizenship Behavior, and Organizational Trust: A Case Study of the Employees of the Department of Youth and Sports (دریافت مقاله) نشریه پژوهش در مدیریت ورزش و روانشناسی دوره: 2، شماره: 2
17 The Relationship between Organizational Justice, Organizational Citizenship Behavior, and Organizational Trust: A Case Study of the Employees of the Department of Youth and Sports (دریافت مقاله) نشریه پژوهش در مدیریت ورزش و روانشناسی دوره: 5، شماره: 3
18 بررسی تکرارپذیری متغیرهای مرکز فشار در نوسان ایستایی با سطوح مختلف خستگی و بینایی در مردان ورزشکار و غیرورزشکار (دریافت مقاله) فصلنامه آرشیو توانبخشی دوره: 11، شماره: 3
19 بررسی رابطه هوش فرهنگی و موفقیت ورزشی با استفاده از رویکرد تحلیل بیزی (مورد مطالعه: ورزشکاران تیم ملی کانوپولوی ایران) (دریافت مقاله) مجله مطالعات راهبردی جامعه شناختی در ورزش دوره: 2، شماره: 3
20 تاثیر تمرین تناوبی با شدت بالا (HIIT) و مکمل غذایی کورکومین بر عملکرد شناختی، حرکتی و شاخص-های اکسیداسیون در مغز موش های نر Balb/C در معرض نیترات سرب (دریافت مقاله) فصلنامه رفتار حرکتی دوره: 15، شماره: 52
21 تاثیر سازگاری منشوری سیستم بینایی بر کنترل قامت و دقت پرتاب دارت (دریافت مقاله) فصلنامه رفتار حرکتی دوره: 9، شماره: 30
22 تعیین منابع کار آمدی فردی و جمعی بازیکنان تیم ملی بسکتبال با استفاده از تجارب شخصی (دریافت مقاله) دوفصلنامه روان شناسی ورزش دوره: 6، شماره: 1
23 رابطه بین مولفه های اخلاقی با ویژگی های شخصیتی (دریافت مقاله) فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری دوره: 11، شماره: 1
24 روایت پژوهی نخبه ی ورزشی شدن زنان ایرانی مبتنی بر شرایط مشقت بار زندگی (دریافت مقاله) فصلنامه زن و جامعه دوره: 11، شماره: 42
25 ساخت، سنجش روایی، پایایی، و هنجاریابی پرسشنامه انگیزش شرکت سالمندان در فعالیت بدنی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روانشناسی ورزشی دوره: 3، شماره: 7
26 شناسایی ویژگی های مربی به عنوان منبعی در کارآمدی فردی و جمعی ورزشکاران تیم ملی والیبال ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه روان شناسی ورزش دوره: 3، شماره: 1
27 فراتحلیل کیفی مشکلات ادراکی-حرکتی افراد دارای اختلال بینایی (دریافت مقاله) دوماهنامه طلوع بهداشت دوره: 20، شماره: 5
28 فراتحلیلی بر برون دادهای هوش فرهنگی در جامعه ورزشی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات راهبردی ورزش و جوانان دوره: 20، شماره: 52
29 مقایسه شاخص های کارکردهای اجرایی در کودکان دارای انواع اختلالات یادگیری خاص: ویژگی های روان سنجی پرسشنامه بریف۲ (دریافت مقاله) مجله روانشناسی و روانپزشکی شناخت دوره: 8، شماره: 5
30 مقایسه فرآیند اکتساب خبرگی از نظر میزان تمرین در کشتی گیران مدال آور جهانی و کشوری بر پایه مدل تکامل مشارکت ورزشی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روانشناسی ورزشی دوره: 5، شماره: 17
31 نقش هوش فرهنگی و حل تعارض در پیش بینی موفقیت ورزشی ورزشکاران پارالمپیک ایران: ارائه مدل معادلات ساختاری (دریافت مقاله) مجله طب نظامی دوره: 22، شماره: 10
32 واکاوی منابع کارآمدی جمعی از تجارب ورزشکاران تیم ملی والیبال ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روانشناسی ورزشی دوره: 5، شماره: 16
33 هوش فرهنگی عامل موفقیت سرپرستان ورزشی ایران: نقش تسلط به زبان انگلیسی (دریافت مقاله) مجله مطالعات راهبردی جامعه شناختی در ورزش دوره: 3، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر آموزش مهارت جراتورزی بر قلدری کردن، اضطراب حالتی رقابتی و عملکرد تحت فشار بازیکنان فوتسال (دریافت مقاله) همایش ملی تحقیقات نوین در علوم ورزشی
2 اثر تمرینات ریتمیک- موسیقایی بر تئوری ذهن کودکان مبتلا به اختلال اوتیسم (دریافت مقاله) همایش ملی تحقیقات نوین در علوم ورزشی
3 اثر یک دوره تمرینات برایتونیک بر تمرکز و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ایرانی و افغانی مقیم ایران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تحولات علوم ورزشی در حوزه سلامت، پیشگیری و قهرمانی
4 The effect of X-box Kinect on the Bihavioral Changes and Quality of life of Cerebral Vascular Accident Patients (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در علوم انسانی
5 بررسی اعتبار و روایی نسخه فارسی مقایس خودکارآمدی هیجانی نوجوانان (دریافت مقاله) همایش ملی تحقیقات نوین در علوم ورزشی
6 بررسی عوامل موثر بر اضطراب کودکان: مقاله مروری (دریافت مقاله) سومین همایش ملی ارتقاء سلامت فرد، خانواده و جامعه
7 برساخت معنایی هوش فرهنگی بر اساس تجارب زیسته داوران ورزشی بین-المللی ایران با تاکید بر ارتقاء و گسترش سطوح مهارتهای ارتباطی (دریافت مقاله) همایش بین المللی افق های نوین در علوم ورزشی و سلامت
8 برساخت معنایی هوش فرهنگی رفتاری بر مبنای تجارب زیسته داوران ورزشی بین المللی ایران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در تربیت بدنی،علوم ورزشی و قهرمانی
9 برساخت معنایی هوشفرهنگی بر اساس تجارب زیسته داوران ورزشی بین-المللی ایران با تاکید بر ارتقاء و گسترش سطوح مهارت های ارتباطی (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی افق های نوین در علوم پایه و فنی و مهندسی
10 تاثیر آموزش خودشفقتی بر استرس فرزند پروری مادران دارای کودک با اختلال بینایی در شهر اصفهان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی روانشناسی،مشاوره،تعلیم و تربیت
11 تاثیر آموزش یوگا و خودشفقتی بر پرخاشگری مادران کودکان دارای اختلال جسمی- حرکتی (دریافت مقاله) همایش ملی تحقیقات نوین در علوم ورزشی
12 تاثیر افزایش بار شناختی بازی های ریتمیک بر ارتقائ تئوری ذهن کودکان دارای اختلال هماهنگی رشدی (دریافت مقاله) همایش ملی تحقیقات نوین در علوم ورزشی
13 تاثیر یک دوره تمرینات شناختی- حرکتی برایتونیک بر کنترل پاسچر زنان نابینا (دریافت مقاله) همایش ملی تحقیقات نوین در علوم ورزشی
14 تحلیل محتوای برنامه رادیو ورزش به منظور استخراج مولفههای هوش فرهنگی باتاکید بر مدیریت ورزشی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم ورزشی و تربیت بدنی ایران
15 تعیین پایایی و روایی همزمان دستگاه صفحه نیرو مدل دانش سالار ایرانیان با دستگاه صفحه نیرو مدل کیسلر در سنجش تعادل ایستای مردان و زنان ورزشکار (دریافت مقاله) همایش ملی تحقیقات نوین در علوم ورزشی
16 تعیین پایایی و روایی همزمان دستگاه صفحه نیرو مدل دانش سالار ایرانیان با دستگاه صفحه نیرو مدل کیسلر در سنجش تعادل ایستای ورزشکاران مرد و زن (دریافت مقاله) دومین همایش ملی دستاوردهای علوم ورزشی و سلامت اهواز
17 تغییرات عصبی ناشی از یک حرکت ذهن آگاه (مروری برتمرینات حرکتی کوادراتو) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی ارتقاء سلامت فرد، خانواده و جامعه
18 رابطه هوش فرهنگی با عزت نفس و حل تعارضات خانوادگی در ورزشکاران (دریافت مقاله) همایش ملی تحقیقات نوین در علوم ورزشی
19 شناسایی راهبردهای محیط پرورش استعداد ورزشکاران پارالمپیکی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی ارتقاء سلامت فرد، خانواده و جامعه
20 مروری بر محتوای انیمیشن های ورزشی در رسانه های ایران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دستاوردهای علوم ورزشی و سلامت دانشگاه علوم پزشکی آبادان
21 مقایسه خلق وخو و عملکرد جنسی ورزشکاران حرفه ای پرورش اندام مصرف کننده استروییدهای آنابولیک در زمان اوج مصرف و دوران پاک سازی (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی فیزیولوژی و بیوشیمی ورزشی
22 مقایسه عامل شخصیتی سلطه بین ورزشکاران و غیر ورزشکاران (دریافت مقاله) چهارمین و پنجمین همایش تازه های تعلیم و تربیت
23 واکاوی فرآیند گذر از شرایط ناگوار و دستیابی به موفقیت در ورزشکاران نخبه ایرانی با تاکید بر نقش خانواده ها (دریافت مقاله) همایش ملی تحقیقات نوین در علوم ورزشی