دکتر نصرالله صالحی

دکتر نصرالله صالحی عضو هیات علمی دانشگاه فرهنگیان (دانشیار)

دکتر نصرالله صالحی

Dr. Nasrallah Salehi

عضو هیات علمی دانشگاه فرهنگیان (دانشیار)

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اهمیت و ضرورت ترجمه متون تاریخی عثمانی به زبان فارسی (مطالعه موردی تاریخ عثمان پاشا) (دریافت مقاله) پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی دوره: 11، شماره: 23
2 بازشناسی ردیه های اندیشه گران جهان اسلام بر ادعاهای ارنست رنان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تاریخ اسلام دوره: 2، شماره: 4
3 تاملاتی در تاریخ نگاری فارسی در دوره عثمانی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تاریخ اسلام دوره: 8، شماره: 30
4 جنگ های ایران و عثمانی در ایروان (1143 ق) (بررسی منبع شناختی) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تاریخی جنگ دوره: 3، شماره: 2
5 لشکرکشی سلطان مراد چهارم به ایروان و تبریز:علل و نتایج (دریافت مقاله) مجله تاریخ اسلام و ایران دوره: 19، شماره: 1
6 میرزامحبعلی خان ناظم الملک مرندی یکانلو: دولتمردی ناشناخته از عصر ناصری (دریافت مقاله) دوفصلنامه تاریخ ایران دوره: 8، شماره: 2
7 واکاوی اقدامات درویش پاشا در نخستین کمیسیون تحدید حدود ایران و عثمانی ۱۲۶۸-۱۲۶۶ هجری قمری (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های علوم تاریخی دوره: 9، شماره: 2