دکتر محمدعلی زارع چاهوکی

دکتر محمدعلی زارع چاهوکی دانشیار، دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه یزد

دکتر محمدعلی زارع چاهوکی

دانشیار، دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه یزد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آنالیز احساسات در موضوعات فارسی مبتنی بر تلفیق قوانین (دریافت مقاله) دوفصلنامه محاسبات و سامانه های توزیع شده دوره: 1، شماره: 1
2 ارائه راهکار ترکیبی به منظور بهبود و توسعه ی متدولوژی های عامل گرا (دریافت مقاله) مجله محاسبات نرم دوره: 4، شماره: 1
3 بهینه سازی هسته های چندگانه در ماشین بردارپشتیبان جفتی برای کاهش شکاف معنایی تشخیص صفحات فریب آمیز (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی برق دانشگاه تبریز دوره: 46، شماره: 4
4 پالایش شرح گذاری مجموعه تصاویر با مقیاس بزرگ با یادگیری انتقالی در شبکه عصبی کانولوشنال عمیق (دریافت مقاله) ماشین بینایی و پردازش تصویر دوره: 5، شماره: 1
5 تاثیر ترکیب روشهای انتخاب ویژگی فیلتر و بسته بندی در بهبود پیش بینی اشکال نرم افزار (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی برق دانشگاه تبریز دوره: 47، شماره: 1
6 توسعه ی بازاریابی با توصیه گر گروه های پیام رسان ها (دریافت مقاله) دوفصلنامه محاسبات و سامانه های توزیع شده دوره: 1، شماره: 1
7 روشی مبتنی بر ماشین یادگیری سریع با هسته غیرخطی برای انتخاب نمونه های اولیه در یادگیری چندبرچسبه مقیاس بزرگ (دریافت مقاله) ماشین بینایی و پردازش تصویر دوره: 3، شماره: 2
8 کاهش شکاف معنایی در دسته بندی پرسش ها با بهره گیری از قوانین طبقه بندی (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی برق دانشگاه تبریز دوره: 46، شماره: 3
9 کاهش شکاف مفهومی در بازیابی تصویر با رویکرد بهبود اثر تلفیق در یادگیری منیفلد (دریافت مقاله) ماشین بینایی و پردازش تصویر دوره: 2، شماره: 1
10 مروری بر روش های تخمین هزینه نرم افزار مبتنی بر یادگیری ماشین (دریافت مقاله) مجله محاسبات نرم دوره: 5، شماره: 1
11 مقایسه تحلیلی اثربخشی انواع تبدیل های توسعه یافته موجک بر شفافیت و مقاومت نشانه گذاری تصویر مبتنی بر تجزیه ماتریسی (دریافت مقاله) ماشین بینایی و پردازش تصویر دوره: 4، شماره: 1
12 یادگیری انتقالی با روش تلفیقی از انتقال نمونه و نمایش ویژگی برای پیش بینی نقص بین پروژه ای نرم افزار (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی برق دانشگاه تبریز دوره: 48، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثربخشی ویژگی های کمتر برای تلفیق محاسبه عدم شباهت در افزایش دقت اعتبارسنجی الگوی زمانی ورود گذرواژه (دریافت مقاله) نهمین سمپوزیوم بین المللی پیشرفتهای علوم و تکنولوژی
2 بررسی تاثیر متدهای استخراج و انتخاب ویژگی بر طبقه بندی پرسش (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی پردازش سیگنال و سیستم های هوشمند
3 بهبود اثر بخشی کاهش ویژگی علایم رانندگی، در مدل احتمالی بیز با توجه به توابع توزیع احتمال پارامتریک و غیر پارامتریک (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی محاسبات نرم
4 بهبود پیش بینی نقص نرم افزار مبتنی بر اثربخشی متوازن سازی دادگان بر ماشین یادگیری سریع غیرخطی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی پردازش سیگنال و سیستم های هوشمند
5 بهبود کارایی الگوریتم های یادگیری ماشین برداری ماشین برای سری های زمانی در بازارها مالی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس پردازش سیگنال و سیستم‌های هوشمند
6 پهنه بندی عمق معادل برف با استفاده از مدل رگرسیون خطی وآنالیز مولغه اصلی (مطالعه موردی : چلگرد) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم، مهندسی و فناوری های محیط زیست
7 تحلیل آنالیز متدولوژی های عامل گرا در قالب مفاهیم پرکاربرد عامل گرایی (دریافت مقاله) نهمین سمپوزیوم بین المللی پیشرفتهای علوم و تکنولوژی
8 تحلیل و آنالیز متدولوژی های عامل گرا در قالب مفاهیم پر کاربرد عامل گرایی (دریافت مقاله) همایش ملی علوم و مهندسی کامپیوتر با محوریت امنیت ملی و توسعه پایدار
9 تشخیص پیام های درخواست در پیام رسان تلگرام مبتنی بر اثربخشی کاهش وضعیت ها در مدل مخفی مارکوف (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم برق و کامپیوتر
10 تشخیص ناهنجاری محلی در دنباله های ویدیویی شلوغ با نگاشت سلسله مراتبی ویژگی های محلی مبتنی بر نمونه های آموزشی نرمال (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی محاسبات نرم
11 تعیین میزان کارایی دو متدولوژی توسعه یافته پرکاربرد در حیطه مهندسی نرم افزار عاملگرا (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پژوهش های مهندسی رایانه
12 توصیه گر گروه های شبکه های اجتماعی مبتنی بر گراف عضویت (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی محاسبات توزیعی و پردازش داده های بزرگ
13 دسته بندی روش های توصیف متن در عقیده کاوی از شبکه ی اجتماعی توییتر (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی محاسبات توزیعی و پردازش داده های بزرگ
14 رتبه بندی چالش های موجود در مهندسی نرم افزار عامل گرا بر اساس پروژه های ×نرم افزاری مبتنی بر عامل (دریافت مقاله) نهمین سمپوزیوم بین المللی پیشرفتهای علوم و تکنولوژی
15 رتبه بندی چالش های موجود در مهندسی نرم افزار عامل گرا براساس پروژه های نرم افزاری مبتنی بر عامل (دریافت مقاله) همایش ملی علوم و مهندسی کامپیوتر با محوریت امنیت ملی و توسعه پایدار
16 روشی توزیع پذیر جهت یافتن عبارات معادل بین زبانی در بستر داده های حجیم (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی محاسبات توزیعی و پردازش داده های بزرگ
17 رهیافتی دو لایه‌ای در نهان‌نگاری، مبتنی بر طیف گسترده و عملیات ماتریسی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر
18 شرح گذاری خودکار مجموعه تصاویر در مقیاس بزرگ مبتنی بر بهبود روش تنک سازی نزدیک ترین همسایه با حذف نمونه های پرت طبقه ای (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی بازشناسی الگو و تحلیل تصویر
19 شرحگذاری خودکار تصاویر با واکاوی توابع توزیع احتمال پارامت ریک و غیرپارامتریک در مدل احتمالی بیز (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر ایران
20 عقیده کاوی مبتنی بر کمیته ای از قوانین در داده های گروه های تلگرام فارسی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی محاسبات توزیعی و پردازش داده های بزرگ
21 کاهش شکاف معنایی در پیش بینی محل خطای نرم افزار مبتنی بر ماشین یادگیری سریع (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی بازشناسی الگو و تحلیل تصویر ایران
22 کاهش شکاف معنایی در تشخیص وب سایت های فیشینگ مبتنی بر ماشین یادگیری سریع با هسته غیرخطی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی پردازش سیگنال و سیستم های هوشمند
23 گسترش جستار در بازیابی گروه های تلگرام مبتنی بر بازخورد شبه مرتبط (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی محاسبات توزیعی و پردازش داده های بزرگ