دکتر مهدی سیاح برگرد

دکتر مهدی سیاح برگرد عضو هیات علمی مرکز مطالعات و توسعه آموزش، دانشگاه جندی شاپور اهواز

دکتر مهدی سیاح برگرد

Dr. Mehdi Sayahbargard

عضو هیات علمی مرکز مطالعات و توسعه آموزش، دانشگاه جندی شاپور اهواز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آموزش مجازی روشی مفید برای ارتقاء آموزش (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه­ آموزش جندی­ شاپور دوره: 1، شماره: 1
2 ارتقا توانمندی دانشجویان داروسازی با برگزاری دوره آموزش الکترونیک کاربرد اشکال دارویی به بیماران (بابد®) و ارزیابی ویدئویی تکوینی مبتنی بر روش خودارزیابی و ارزیابی همتا (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه­ آموزش جندی­ شاپور دوره: 10، شماره: 4
3 Investigating the relation of pre-internship and the basic sciences exams mean scores in Jundishapur University of Ahwaz students accepted at October ۲۰۱۰ and ۲۰۱۱ (دریافت مقاله) مجله بین المللی آموزش و علوم شناختی دوره: 3، شماره: 2
4 بررسی مقایسه ای شاخص های تنفسی درافراد مبتلا به اختلال اضطراب‎ ‎فراگیر و افراد سالم (دریافت مقاله) فصلنامه علوم پیراپزشکی و توانبخشی مشهد دوره: 9، شماره: 4
5 بررسی اثربخشی متد فعال آموزشی بربهبود تفکر انتقادی و تصمیم گیری بالین دانشجویان پرستاری ۱۳۸۷ (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه­ آموزش جندی­ شاپور دوره: 1، شماره: 1
6 بررسی تاثیر نوشتن گزارش رادیوگرافی در ارتقای کیفیت آموزش تشخیص پوسیدگی و بیماری پریودنتال در دانشجویان دندان پزشکی اهواز (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه­ آموزش جندی­ شاپور دوره: 3، شماره: 3
7 بررسی دیدگاه دانشجویان پزشکی به محتوای درس طب توانبخشی در دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه­ آموزش جندی­ شاپور دوره: 1، شماره: 2
8 بررسی رابطه ی باورهای مذهبی و شادکامی با موفقیت تحصیلی در دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه­ آموزش جندی­ شاپور دوره: 6، شماره: 4
9 بررسی رابطه ی میزان استفاده از تلفن همراه با سلامت روان و موفقیت تحصیلی در دانشجویان پزشکی (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه­ آموزش جندی­ شاپور دوره: 7، شماره: 1
10 پیش بینی سلامت روان و عملکرد تحصیلی دانشجویان از طریق راهبردهای شناختی تنظیم هیجان در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه­ آموزش جندی­ شاپور دوره: 5، شماره: 1
11 تبیین درک اعضای هیئت علمی از برنامه های توانمندسازی در دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز: یک مطالعه کیفی (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه­ آموزش جندی­ شاپور دوره: 8، شماره: 3
12 تعیین فراوانی سوء مصرف مواد افیونی در بیماران با درد مزمن جسمانی به عنوان علت اصلی روی آوردن به مواد مخدر مراجعین به مرکز درمانی ترک اعتیاد (دریافت مقاله) مجله دانشکده پزشکی مشهد دوره: 54، شماره: 2
13 حضور پژوهشگران دانشگاه های علوم پزشکی، آزاد و دولتی شهر اهواز در شبکه ی اجتماعی علمی ریسرچ گیت (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه­ آموزش جندی­ شاپور دوره: 6، شماره: 1
14 شیوع سوء مصرف مواد و رابطه آن با پیشرفت تحصیلی در دانشجویان پرستاری شهر آبادان (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه­ آموزش جندی­ شاپور دوره: 8، شماره: 4
15 کیفیت آموزش مجازی ارائه شده در سامانه نوید در دوران اپیدمی کووید-۱۹ از نظر دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه­ آموزش جندی­ شاپور دوره: 13، شماره: 1
16 مقایسه وضعیت رعایت اخلاق حرفه ای در دستیاران سال اول و آخر دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوا (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه­ آموزش جندی­ شاپور دوره: 12، شماره: 3
17 نامه به سردبیر: ارتقای روش تدریس درس روانشناسی عمومی از روش سخنرانی به روش کاوشگری به شیوه ی محاکم قضایی (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه­ آموزش جندی­ شاپور دوره: 7، شماره: 1