دکتر عبدالحسین شکورنیا

دکتر عبدالحسین شکورنیا عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

دکتر عبدالحسین شکورنیا

Dr. Abdolhosein Shakournia

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آیا محتوا و زمان اختصاص داده شده به عناوین آموزش مداوم پزشکان عمومی شاغل در استان خوزستان با نیازهای اعلام شده آنان مطابقت دارد؟ (دریافت مقاله) مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی دوره: 7، شماره: 1
2 ارزیابی درونی گروه ایمنی شناسی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه­ آموزش جندی­ شاپور دوره: 5، شماره: 1
3 بازخورد اعلام نتایج ارزشیابی اساتید دانشگاه علوم پزشکی اهواز در بهبود کیفیت تدریس آنان از دیدگاه خودشان (دریافت مقاله) مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی دوره: 3، شماره: 2
4 بررسی تاثیر دوره آموزشی مدرسه تابستانی (آموزش پزشکی) به روش یادگیری مبتنی بر گروه و بازی سازی بر دانش، رضایت دانشجویان علوم پزشکی کشور در سال ۱۴۰۰ (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه­ آموزش جندی­ شاپور دوره: 13، شماره: 1
5 بررسی تحلیلی شاخص های کمی آزمون های چند گزینه ای گروه ایمنی شناسی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه­ آموزش جندی­ شاپور دوره: 9، شماره: 2
6 بررسی دیدگاه دانشجویان پزشکی به محتوای درس طب توانبخشی در دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه­ آموزش جندی­ شاپور دوره: 1، شماره: 2
7 بررسی سبک تدریس اعضای هیئت علمی و رابطه آن با برخی ویژگی های دموگرافیک آنان در دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز (دریافت مقاله) دوفصلنامه افق توسعه آموزش علوم پزشکی دوره: 13، شماره: 2
8 بررسی مشکلات دانشجویان مراجعه کننده به دفاتر مشاوره ی دانشجویی در دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه­ آموزش جندی­ شاپور دوره: 4، شماره: 3
9 بررسی مقایسه ای نمره ارزشیابی اساتید موافق و مخالف با اهمیت و کاربرد ارزشیابی های دانشجویی (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه­ آموزش جندی­ شاپور دوره: 1، شماره: 2
10 بررسی مقایسه ای نمره خودارزیابی اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز با ارزیابی دانشجویان از آن (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه­ آموزش جندی­ شاپور دوره: 1، شماره: 1
11 بررسی نگرش مذهبی در دانشجویان سال اول و آخر رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز و رابطه آن با عزت نفس (دریافت مقاله) مجله پژوهش در دین و سلامت دوره: 5، شماره: 3
12 تاثیر دو شیوه آزمون تشریحی و چندگزینه ای بر رویکردهای مطالعه و راهبردهای آماده شدن برای امتحان (دریافت مقاله) مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی دوره: 13، شماره: 4
13 تحلیل انتقادی سیستم ارزشیابی استاد توسط دانشجویان (مروری نظامند) (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه­ آموزش جندی­ شاپور دوره: 10، شماره: 2
14 دلایل انتخاب رشته ی دستیاران پزشکی و میزان رضایت مندی آنان از تحصیل در آن رشته در دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه­ آموزش جندی­ شاپور دوره: 7، شماره: 1
15 دیدگاه اساتید نسبت به ارزشیابی های دانشجویی: آیا نظرات دانشجویان واقعا اهمیتی دارد؟ (دریافت مقاله) مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی دوره: 11، شماره: 2
16 دیدگاه دانشجویان پزشکی نسبت به اهداف و محتوای درس ایمنی شناسی در دوره ی پزشکی عمومی (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه­ آموزش جندی­ شاپور دوره: 7، شماره: 2
17 دیدگاه دانشجویان علوم پزشکی جندی شاپور اهواز نسبت به عوامل موثر در ارزشیابی استاد (دریافت مقاله) مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی دوره: 5، شماره: 2
18 رابطه رضایت از تحصیل با رویکردهای مطالعه و پیشرفت تحصیلی در دانشجویان پرستاری و مامایی (دریافت مقاله) مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی دوره: 14، شماره: 2
19 رضایتمندی دانشجویان رشته ی پزشکی از اجرای یک روش آموزشی بیمار_محور در بخش کودکان بیمارستان گلستان دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه­ آموزش جندی­ شاپور دوره: 5، شماره: 2
20 روند نتایج ارزشیابی اساتید دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز در یک دوره ده ساله (دریافت مقاله) مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی دوره: 7، شماره: 2
21 رویکردهای مطالعه و یادگیری دانشجویان پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز (دریافت مقاله) مجله پژوهش پرستاری ایران دوره: 7، شماره: 26
22 شناسایی عوامل پیش بینی کننده مشروطی دانشجویان در دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز در سال ۱۳۹۸ (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه­ آموزش جندی­ شاپور دوره: 12، شماره: 1
23 شیوع سرمی بروسلوز در اهداکنندگان خون مراجعه کننده به مراکز انتقال خون استان خوزستان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشی خون دوره: 11، شماره: 3
24 علل مراجعه دانشجویان مراجعه کننده به مراکز مشاوره دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز (دریافت مقاله) مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی دوره: 13، شماره: 5
25 علل مشروط شدن دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز (دریافت مقاله) مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی دوره: 8، شماره: 1
26 عوامل موثر بر انتخاب و رضایت مندی از ادامه ی تحصیل در رشته ی داروسازی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه­ آموزش جندی­ شاپور دوره: 8، شماره: 1
27 گرایش به تفکر انتقادی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکیجندی شاپور اهواز در سال ۱۳۹۶ (دریافت مقاله) دوماهنامه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی دوره: 12، شماره: 4
28 گرایش دانشجویان سال آخر رشته پزشکی در انتخاب رشته تخصصی: تفاوت بین آن چه دانشجویان می خواهند و آن چه جامعه نیاز دارد (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه­ آموزش جندی­ شاپور دوره: 10، شماره: 3
29 گزینه های انحرافی در سوالات چند گزینه ای و رابطه آن با ضریب دشواری و ضریب تمیز (دریافت مقاله) مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی دوره: 19، شماره: 82
30 متغیرهای آموزشی و ویژگی های روانشناختی دانشجویان به عنوان پیش بین های مشروط شدن در دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز (دریافت مقاله) مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی دوره: 19، شماره: 82
31 مقایسه نمرات ارزشیابی استاد توسط دانشجویان و فارغ التحصیلان (دریافت مقاله) مجله مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی شهید صدوقی یزد دوره: 8، شماره: 3
32 مقایسه نمرات ارزشیابی دانشجویی اعضای هیات علمی براساس نگرش آنها نسبت به ارزشیابی (دریافت مقاله) دوماهنامه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی دوره: 4، شماره: 4
33 مقایسه ی نظرات اساتید و دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز در مورد مشاوره و راهنمایی تحصیلی (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه­ آموزش جندی­ شاپور دوره: 2، شماره: 3
34 مهارت های تفکر انتقادی در دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز (دریافت مقاله) مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی دوره: 17، شماره: 1
35 میزان آشنایی و دانش اعضای هیات علمی نسبت به تهیه سوالات امتحانی در دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز (دریافت مقاله) مجله مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی شهید صدوقی یزد دوره: 10، شماره: 3
36 نامه به سردبیر: آیا تسهیل در نقل و انتقالات دانشجویی می تواند بخشی از مشکلات جامعه دانشجویی را برطرف نماید؟ (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه­ آموزش جندی­ شاپور دوره: 6، شماره: 4
37 نتایج ارزشیابی های دانشجویی: آیا دیدگاه استاد اهمیت دارد؟ (دریافت مقاله) مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی دوره: 12، شماره: 1
38 نیازهای راهنمایی و مشاوره دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز (دریافت مقاله) مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی دوره: 14، شماره: 11
39 همبستگی بین نمرات ارزشیابی اساتید توسط دانشجویان، مدیر گروه و رئیس دانشکده (دریافت مقاله) دوماهنامه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی دوره: 7، شماره: 3
40 همخوانی ارزشیابی اساتید توسط دانشجویان و فارغ التحصیلان علوم پزشکی (دریافت مقاله) دوماهنامه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی دوره: 5، شماره: 4
41 همخوانی نمره ارزشیابی استاد توسط دانشجویان با نمره خودارزیابی اساتید دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز سال ۱۳۸۷ (دریافت مقاله) مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی دوره: 10، شماره: 3