دکتر شعله بیگدلی

دکتر شعله بیگدلی عضو هیات علمی گروه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران

دکتر شعله بیگدلی

Dr. Shoaleh Bigdeli

عضو هیات علمی گروه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی محیط آموزشی درمانگاههای مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی تهران از دیدگاه دستیاران بر اساس الگوی ACLEEM (دریافت مقاله) دوماهنامه پایش دوره: 13، شماره: 5
2 EvidenceBased Medicine in Iranian Schools of Traditional Medicine According to Experts (دریافت مقاله) مجله گام های توسعه در آموزش پزشکی دوره: 10، شماره: 3
3 Exploring Lived Experiences of Students Studying at Master’s Degree of Online Medical Education Regarding Hidden Curriculum (دریافت مقاله) مجله گام های توسعه در آموزش پزشکی دوره: 20، شماره: 1
4 Philosophy of Education to Make Health Professions Education (HPE) a Success (دریافت مقاله) مجله گام های توسعه در آموزش پزشکی دوره: 20، شماره: 1
5 بررسی باور درمان، کیفیت زندگی و تبعیت از درمان از دیدگاه والدین کودکان مبتلا به آسم مراجعه کننده به مراکز آسم و آلرژی استان مازندران (دریافت مقاله) نشریه پرستاری کودکان دوره: 8، شماره: 1
6 پزشکی مبتنی بر شواهد در طب سنتی ایران؛ تمهیدات و تهدیدات (دریافت مقاله) دوماهنامه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی دوره: 6، شماره: 1
7 تبیین مفهوم استناد به شواهد در طب سنتی ایران از دیدگاه صاحب نظران این رشته (دریافت مقاله) مجله طب سنتی اسلام و ایران دوره: 2، شماره: 3
8 توافق بین همکاران: اصل بنیادین و فراموش شده در نگارش فرایند دانش پژوهی آموزشی (دریافت مقاله) مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی دوره: 20، شماره: 83
9 راهکارهای افزایش انگیزه تحصیلی دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی: تکنیک گروه اسمی (دریافت مقاله) دوفصلنامه راهبردهای توسعه در آموزش پزشکی دوره: 8، شماره: 1
10 طراحی ابزار پایا و روا برای تعیین عوامل انگیزشی موثر بر یادگیری دانشجویان پزشکی؛ براساس مدل انگیزشی کلر (دریافت مقاله) دوماهنامه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی دوره: 6، شماره: 4
11 عوامل موثر بر موفقیت یادگیری الکترونیکی از دیدگاه دانشجویان کارشناسی ارشد مجازی دانشگاه علوم پزشکی تهران (دریافت مقاله) دوماهنامه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی دوره: 7، شماره: 2
12 مهارت های بالینی دانشجویان پرستاری: خودارزشیابی، ارزشیابی همتا و ارزشیابی استاد، مکمل یا متضاد؟ (دریافت مقاله) نشریه آموزش پرستاری دوره: 1، شماره: 1
13 میزان آمادگی یادگیری خودراهبر در دانشجویان رشته پزشکی (دریافت مقاله) دوماهنامه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی دوره: 5، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 تبیین تجارب دانشجویان پزشکی از موانع یادگیری مراقبت همدلانه بیمار در طول دوره تحصیل : یک مطالعه کیفی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره سالانه اخلاق پزشکی ایران تحول اخلاق پزشکی در گام دوم انقلاب
2 جهانی شدن و مبانی فلسفی یادگیری زبان انگلیسی (دریافت مقاله) هشتمین همایش انجمن مطالعات برنامه درسی